Borrning av två prospekteringsbrunnar i Basjkirien

Petrosibir offentliggör härmed att ett avtal har träffats om borrning av två prospekteringsbrunnar på Suyanovskoye-licensen i Basjkirien. Borrningarna kommer finansieras av en partner mot en ägarandel motsvarande 49% i licensen.

Licensen avseende Suyanovskoye, som utfärdades 16 oktober 2015 och gäller fram till 31 december 2035, är belägen intill bolagets huvudsakliga producerande oljefält - Ayazovskoye. Licensområdet omfattar 300 km2 och innefattar ett flertal intressanta prospekteringsområden. Petrosibir har nu ingått avtal med Geoservis LLC, ett lokalt bolag som äger en borrfirma samt antal oljefält i närliggande regioner. Geoservis kommer att borra två prospekteringsbrunnar i utbyte mot en ägarandel på 49% i Petrosibirs dotterbolag som äger licensen, LLC Ufa Petroleum. Partnern kommer till fullo finansiera borrningarna av brunnarna. Petrosbir finansierar alla förberedande arbeten som till exempel borrplattform, vägbyggnad, tillstånd, vattenförsörjning osv. Allt framtida arbete inklusive flödestester, infrastruktur för produktionen, ytterligare seismik och framtida borrningar ska finansieras pro rata i enlighet med ägarandelarna, dvs 51/49. Petrosibir har också en option att köpa ut partnern inom 12 månader efter färdigställda borrningar.

Alla förberedande arbeten är färdigställda och borriggen har mobiliserats. Borrning av prospekteringsbrunnar kräver väsentligt mer provtagningar och tester under borrfasen och de tar därför betydligt längre tid att färdigställa jämfört med produktionsbrunnar. Den första brunnen planeras således vara färdigställd mot slutet av detta år medan den andra brunnen förväntas vara färdigställd under andra kvartalet 2021.

Den första brunnen kommer borras på den så kallade Yanbayskaya-strukturen på den sydvästra delen av licensområdet och den andra brunnen borras på Orlinskaya-strukturen på östra delen av området. Båda brunnarna kommer testa olja i flera horisonter inklusive Bobrikovsky och Kyn-Pashinsky.

VD Pavel Tetyakov kommenterar: " Jag är väldigt glad att vi kan offentliggöra detta avtal och ser fram mot den omedelbara borrstarten av den första brunnen. Förutom att vår nya partner finansierar borrningarna har de med sig teknisk expertis samt erfarenhet av att finna och utveckla oljefält i regionen. Det är min förhoppning att detta utgör starten på en ny fas i utvecklandet av våra tillgångar som kommer gagna Petrosibir och dess aktieägare."

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
ptetyakov@petrosibir.com

Gunnar Danielsson, vice VD / CFO Petrosibir, tel +46 70 738 0585
gunnar.danielsson@petrosibir.com

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Nerladdningsbara filer

Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Produktionsrapport för februari 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under februari 2021 uppgick till 28 939, motsvarande 1 034 fat per dag.


Production report for February 2021

Petrosibir's total oil production during February 2021 amounted to 28,939 barrels, equivalent to 1,034 barrels per day.


Bokslutskommuniké 2020

Januari-december 2020

 • Totala intäkter: 39 (58) mkr
 • Rörelseresultat: -1 (4) mkr
 • Nedskrivning Ripiano -55 (0) mkr
 • Årets resultat -55 (4) mkr
 • Resultat per aktie -1,86 (0,14) kr

Juli-december 2020

 • Intäkter: 19 (30) mkr
 • Rörelseresultat: -1 (2) mkr
 • Nedskrivning Ripiano -24 (0) mkr
 • Periodens resultat -25 (2) mkr
 • Resultat per aktie -0,85 (0,07) kr

Year-end report January - December 2020

January - December 2020

 • Total revenue: SEK 39 (58) million
 • Operating result: SEK -1 (4) million
 • Impairment Ripiano -55 (0) million
 • Net income SEK -55 (4) million
 • Earnings per share: SEK -1.86 (0.14)

July - December 2020

 • Revenue: SEK 19 (30) million
 • Operating result: SEK -1 (2) million
 • Impairment Ripiano -24 (0) million
 • Net income SEK -25 (2) million
 • Earnings per share: SEK -0.85 (0.07)

Produktionsrapport för januari 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under januari 2021 uppgick till 32 375, motsvarande 1 044 fat per dag.


Production report for January 2021

Petrosibir's total oil production during January 2021 amounted to 32,375 barrels, equivalent to 1,044 barrels per day.


Produktionsrapport för december 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2020 uppgick till 33 388, motsvarande 1 077 fat per dag.


Production report for December 2020

Petrosibir's total oil production during December 2020 amounted to 33,388 barrels, equivalent to 1,077 barrels per day.


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Produktionsrapport för november 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under november 2020 uppgick till 31 659, motsvarande 1 055 fat per dag.


Production report for November 2020

Petrosibir's total oil production during November 2020 amounted to 31,659 barrels, equivalent to 1,055 barrels per day.


Produktionsrapport för oktober 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2020 uppgick till 31 854, motsvarande 1 028 fat per dag.


Production report for October 2020

Petrosibir's total oil production during October 2020 amounted to 31,854 barrels, equivalent to 1,028 barrels per day.


Borrning av två prospekteringsbrunnar i Basjkirien

Petrosibir offentliggör härmed att ett avtal har träffats om borrning av två prospekteringsbrunnar på Suyanovskoye-licensen i Basjkirien. Borrningarna kommer finansieras av en partner mot en ägarandel motsvarande 49% i licensen.


Drilling of two exploration wells in Bashkiria

Petrosibir is pleased to announce that it has entered into an agreement to drill two exploration wells on the Suyanovskoye licence block in Bashkiria. The drilling of these wells will be financed by the partner in exchange for a 49% interest in the licence block.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted