Bokslutskommuniké 2020

Januari-december 2020

  • Totala intäkter: 39 (58) mkr
  • Rörelseresultat: -1 (4) mkr
  • Nedskrivning Ripiano -55 (0) mkr
  • Årets resultat -55 (4) mkr
  • Resultat per aktie -1,86 (0,14) kr

Juli-december 2020

  • Intäkter: 19 (30) mkr
  • Rörelseresultat: -1 (2) mkr
  • Nedskrivning Ripiano -24 (0) mkr
  • Periodens resultat -25 (2) mkr
  • Resultat per aktie -0,85 (0,07) kr

VD' s kommentar

Bäste aktieägare,

På efterföljande sidor finner ni årsresultatet för 2020.

2020 var ett mycket svårt år. Hela världen har ställts inför exempellösa utmaningar och oljeindustrin var en en de som drabbades mycket svårt av COVID-krisen. Inte desto mindre stod Petrosibir starkt och anpassade sig snabbt till de nya förutsättningarna. Effektiv kostnadskontroll i kombination med en flexibel beskattning av oljeindustrin i Ryssland hjälpte oss att minimera förlusterna. Vi har dessutom, tillsammans med vår nya partner i Basjkirien framgångsrikt borrat den första prospekteringsbrunnen på Suyanovskoye och har inlett borrningen av den andra brunnen. De nya reserverna och den tillkommande produktionen kommer tillsammans med stigande oljepriser väsentligen kunna höja värdena på Petrosibirs tillgångar och även skapa nya möjligheter.

Pavel Tetyakov, VD

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning 2019 april 2021
Årsstämma 2020 maj / juni 2021

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
Petrosibir, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolagets verksamhet i Ukraina har delats ut till aktieägarna. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Petrosibir AB hölls den 16 juni 2021 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from annual general meeting

Shareholders of Petrosibir AB passed the following main resolutions at the annual general meeting held on 16 Juni 2021.
Produktionsrapport för maj 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under maj 2021 uppgick till 29 595 fat, motsvarande 955 fat per dag.


Production report for May 2021

Petrosibir's total oil production during May 2021 amounted to 29,595 barrels, equivalent to 955 barrels per day.
Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma den 16 juni 2021 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Petrosibir AB (publ)

The shareholders of Petrosibir AB (publ) (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 10 AM on 16 June 2021 at Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 in Stockholm.
Nya reserver i Bashkirien


New reserves - Bashkiria


Produktionsrapport för mars 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under mars 2021 uppgick till 30 283 fat, motsvarande 977 fat per dag.


Production report for March 2021

Petrosibir's total oil production during March 2021 amounted to 30,283 barrels, equivalent to 977 barrels per day.


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Produktionsrapport för februari 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under februari 2021 uppgick till 28 939, motsvarande 1 034 fat per dag.


Production report for February 2021

Petrosibir's total oil production during February 2021 amounted to 28,939 barrels, equivalent to 1,034 barrels per day.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted