Halvårsrapport 2017

SAMMANFATTNING HALVÅRSRAPPORT 2017

 • 27 juni noterades Peckas Naturodlingar på NGM Nordic MTF
 • Bygget av 4000 kvm produktionsanläggning i Härnösand går enligt tidsplan
 • En andra publik emission tecknades till 172% och gav bolaget ett tillskott på 12,5 MSEK
 • Arbetet för vidare expansion har påbörjats och vi förhandsprojekterar på ett flertal platser i Sverige.
 • Kassaflödet under perioden var -5 411 852 kr. Soliditeten var 89%. Likviditeten var 10 104 624 kr. Rörelseresultatet -1 738 875 kr. Resultat per aktie -0,79 kr.

VD Kommentar
Det är glädjande att se det stora intresset för Peckas Naturodlingar och det vi arbetar för - närodlad, resurseffektiv och giftfri mat. Första halvåret 2017 har präglats av byggstart av vår första kretsloppsbaserade växthusanläggning, den största i sitt slag i Europa, och finansiering.

Växthusbygget i Härnösand går enligt tidsplan
Byggandet av vår produktionsanläggning på Saltvikshöjden i Härnösand håller tidsplanen. För byggprojektet i Härnösand har vi samlat expertis för byggnation av tomat- och fiskodling. Vi har arbetat med världsledande konsulter och leverantörer från sju olika länder. Varje del leverantör har haft egna montörer här under byggtiden. Som mest har 20 personer arbetat samtidigt på bygget.

Bra PR för Peckas Naturodlingar
Trend- och reportage magasinet White Paper lyfter i nr 2/2017 fram Peckas Naturodlingar som en intressant livsmedelsproducent. Magasinet ges ut av redaktionen för välrenommerade White Guide som årligen testar och bedömer Sveriges bästa restauranger. Även SVT har gjort ett längre reportage om oss som sänts över hela Sverige.

Notering av vår aktie på NGM Nordic MTF
27 juni fick vi ringa i klockan och vår aktie finns för daglig handel på Nordic MTF-listan. Vårt kortnamn är: PEKA MTF B

Kommande rapporttillfällen

 • Bokslutskommuniké 2017 publiceras 16 februari 2018
 • Halvlårsrapport 2018 för perioden januari - juni publiceras 25 augusti 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Härnösand 2017-08-25

Hugo Wikström
hugo@peckas.se
070- 534 30 01

Länkar till artiklar och filmer finns på vår hemsida:
www.peckas.se.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.00

Fakta om Peckas Naturodlingar
Peckas Naturodlingar odlar i slutet kretslopp där tomat- och fiskodling stöttar varandra. Vi odlar fisken i slutna system som inte lämnar några utsläpp. Vattnet från fiskodlingen ger näring åt växthuset och tomaterna, tomaterna renar vattnet från näringsämnen och vattnet går tillbaka till fiskodlingen - ett kretslopp. 1 kg framodlad fisk ger näring till 10 kg grönsaker. Systemet renar även vattnet från bakterier och vi har under 20 år aldrig haft problem med sjukdom eller behövt medicinera fiskarna i vår utvecklingsanläggning. Fiskarna matas med ekologiskt foder baserat på vegetabilier och fiskrens från hållbart fiske i världshaven.

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB (publ) ("Peckas Naturodlingar" eller "Bolaget") har den 1 juni hållit bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Marknadsuppdatering - Ökad försäljning och stärkt kundbas

Peckas Naturodlingar fortsätter att växa i Härnösand. Bolaget säljer allt som växthuset kan producera och allt fler livsmedelsbutiker tar in Peckas tomater i sitt grönsakssortiment. U nder april/maj dubblerades kundbasen, från 30-80 nya försäljningsställen. O msättningen har dubblerats och är nära 600 000 kr i månaden. 


Peckas Naturodlingar offentliggör informationsmemorandum inför den förestående företrädesemissionen

Inför teckningsperioden 30 maj till 15 juni 2018 offentliggör idag Peckas Naturodlingar AB (publ) informationsmemorandum, teaser och teckningssedel. Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.peckas.se.


Peckas Naturodlingar fördubblar produktionen och genomför företrädesemission

Efterfrågan har snabbt växt sig så stor att bolaget nu inte kan möta marknadens behov, trots extra prishöjning. Därav har styrelsen i idag, 21 maj 2018, beslutat att Peckas Naturodlingar AB skall genomföra en företrädesemission av B-aktier som vid full teckning tillför bolaget 15,4 mkr före emissionskostnader.


Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

SAMMANFATTNING första kvartalet 2018

 • Utmärkt feedback på smak från våra första kunder.
 • Målpriset accepterades fullt ut av marknaden.
 • Etablerad försäljnings- och distributionsorganisation.
 • Fisken kommer att fortsätta växa tills ytterligare beslut.
 • Kassaflöde under perioden var - 3 312 159 kr. Soliditeten var 67%.  Likviditeten var 6 601 421 kr. Rörelseresultatet -1 404 717 kr. Resultat per aktie -0,56 kr.

Peckas Naturodlingar går ifrån plast i sina förpackningar

Peckas kan med glädje meddela att nya förpackningar, som enbart är baserad på svensk kartong nu kommer ut i butikerna. Detta är helt i enlighet med Peckas Naturodlingars värdegrund - att verka för en hållbar och resurseffektiv matproduktion.


Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB kallas härmed till årsstämma

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 2 maj.

Kallelse i helhet:

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB(publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2018 klockan 14.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.


Rättelse


Årsredovisning 2017


Peckas Naturodlingar rekryterar Elena Petukhovskaya som ny vd

Styrelsen i Peckas Naturodlingar har utsett Elena Petukhovskaya, med över 17 års erfarenhet från ledande positioner inom livsmedelsindustrin, som ny vd från och med den 2 april 2018.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: