Halvårsrapport 2017

SAMMANFATTNING HALVÅRSRAPPORT 2017

 • 27 juni noterades Peckas Naturodlingar på NGM Nordic MTF
 • Bygget av 4000 kvm produktionsanläggning i Härnösand går enligt tidsplan
 • En andra publik emission tecknades till 172% och gav bolaget ett tillskott på 12,5 MSEK
 • Arbetet för vidare expansion har påbörjats och vi förhandsprojekterar på ett flertal platser i Sverige.
 • Kassaflödet under perioden var -5 411 852 kr. Soliditeten var 89%. Likviditeten var 10 104 624 kr. Rörelseresultatet -1 738 875 kr. Resultat per aktie -0,79 kr.

VD Kommentar
Det är glädjande att se det stora intresset för Peckas Naturodlingar och det vi arbetar för - närodlad, resurseffektiv och giftfri mat. Första halvåret 2017 har präglats av byggstart av vår första kretsloppsbaserade växthusanläggning, den största i sitt slag i Europa, och finansiering.

Växthusbygget i Härnösand går enligt tidsplan
Byggandet av vår produktionsanläggning på Saltvikshöjden i Härnösand håller tidsplanen. För byggprojektet i Härnösand har vi samlat expertis för byggnation av tomat- och fiskodling. Vi har arbetat med världsledande konsulter och leverantörer från sju olika länder. Varje del leverantör har haft egna montörer här under byggtiden. Som mest har 20 personer arbetat samtidigt på bygget.

Bra PR för Peckas Naturodlingar
Trend- och reportage magasinet White Paper lyfter i nr 2/2017 fram Peckas Naturodlingar som en intressant livsmedelsproducent. Magasinet ges ut av redaktionen för välrenommerade White Guide som årligen testar och bedömer Sveriges bästa restauranger. Även SVT har gjort ett längre reportage om oss som sänts över hela Sverige.

Notering av vår aktie på NGM Nordic MTF
27 juni fick vi ringa i klockan och vår aktie finns för daglig handel på Nordic MTF-listan. Vårt kortnamn är: PEKA MTF B

Kommande rapporttillfällen

 • Bokslutskommuniké 2017 publiceras 16 februari 2018
 • Halvlårsrapport 2018 för perioden januari - juni publiceras 25 augusti 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Härnösand 2017-08-25

Hugo Wikström
hugo@peckas.se
070- 534 30 01

Länkar till artiklar och filmer finns på vår hemsida:
www.peckas.se.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.00

Fakta om Peckas Naturodlingar
Peckas Naturodlingar odlar i slutet kretslopp där tomat- och fiskodling stöttar varandra. Vi odlar fisken i slutna system som inte lämnar några utsläpp. Vattnet från fiskodlingen ger näring åt växthuset och tomaterna, tomaterna renar vattnet från näringsämnen och vattnet går tillbaka till fiskodlingen - ett kretslopp. 1 kg framodlad fisk ger näring till 10 kg grönsaker. Systemet renar även vattnet från bakterier och vi har under 20 år aldrig haft problem med sjukdom eller behövt medicinera fiskarna i vår utvecklingsanläggning. Fiskarna matas med ekologiskt foder baserat på vegetabilier och fiskrens från hållbart fiske i världshaven.

Bokslutskommuniké 2017 jan-dec

SAMMANFATTNING 2017

 • Invigning av av vår första produktionsanläggning i Härnösand
 • Vår andra publika emission tecknades till 205% och gav bolaget 9,6 Mkr
 • Vi har påbörjat förhandsprojektering på ett flertal platser i Sverige.
 • Kassaflöde under perioden var 5 220 807 kr. Soliditeten var 68%. Likviditeten var 9 913 580 kr. Rörelseresultatet -7 740 796 kr. Resultat per aktie -3,56 kr.

Peckas Naturodlingar genomför storskalig leverans av tomater till butik

Peckas Naturodlingar AB meddelar att bolagets distributör, Grönsakshuset, idag levererar den första storskaliga leveransen av tomater till ett flertal butiker inom Västernorrland.


Peckas Naturodlingar söker ny vd för vidare expansion

Som ett led i arbetet att växla upp Peckas Naturodlingar AB:s produktionskoncept till internationell skala, meddelas att bolaget inlett en rekryteringsprocess för att hitta en extern vd som ska driva expansionen vidare. Nuvarande vd Hugo Wikström kommer kvarstå som vd fram till att bolaget hittar en ersättare. Hugo som är största ägare i bolaget, nyckelperson och en av entreprenörerna bakom bolaget, kommer givetvis fortsätta att vara verksam.


Peckas Naturodlingar får tillgång till rikstäckande distributör

Peckas Naturodlingar planerar att odla 200 ton tomater och cirka 20 ton fisk per år vid den första anläggningen i Härnösand. Hela årsproduktionen har bokats upp av distributören Delta Grönt AB, som kommer att distribuera Bolagets produkter till de stora kedjorna Ica, Coop och Axfood. Delta Grönt AB har förvärvats av Grönsakshuset i Norden AB, vilket innebär att Peckas Naturodlingar får tillgång till en rikstäckande distributör.

Polarbrödsgruppen investerar i Peckas Naturodlingar

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att Polarbrödsgruppen valt att investera cirka 500 KSEK i den nyemission som stängde den 8 december 2017. Investeringen är en del av Polarbrödsgruppens satsning på hållbara investeringar.


Peckas Naturodlingars företrädesemission tecknades till cirka 196 procent

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 8 december 2017, tecknades till totalt cirka 19 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 196 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 9,0 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.


I Europas största kretsloppsodling växer nu de första tomaterna

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att tomaterna börjat växa i kretsloppsodlingen i Härnösand.


Peckas Naturodlingar publicerar memorandum och anmälningssedel

Peckas Naturodlingar genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår mellan den 24 november - 8 december 2017. Bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.


Peckas Naturodlingar beslutar om företrädesemission om 9,7 MSEK

Peckas Naturodlingar meddelar idag att styrelsen i Peckas Naturodlingar AB ("Peckas Naturodlingar" eller "Bolaget") den 13 november 2017, med stöd av bemyndigande lämnat vid bolagsstämman den 16 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 9,7 MSEK. Teckningsperioden är mellan den 24 november till 8 december. Emissionen föranleds av stort internationellt intresse för bolagets lösning för kretsloppsodling (akvaponi) av tomater och fisk.


Peckas Naturodlingar vinner Ullbaggepriset

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att bolaget vunnit Landbygdsnätverkets Ullbaggepris inom kategorin Klimat och Miljö. Galan ägde rum kvällen den 8 november 2017 och Peckas Naturodlingar fick pris för sitt arbete med närodlad, resurseffektiv och giftfri mat.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: