Ännu en framgång för Agtiras unika system med butiksodlade grönsaker

Agtira AB har tecknat ett avtal om att leverera en Agtira InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå värt 3,8 mkr över sju år. Enligt avtalet kommer Agtira att förse ICA Maxi i Skellefteå med stora mängder gurka som produceras på plats inne i affären.

Framtidens sätt att producera livsmedel

Så sent som den 1 oktober signerades ett avtal med ICA Fastigheter och ICA Maxi i Östersund om en stor Agtira Complete-anläggning. Nu har alltså ännu en stor livsmedelsaffär valt att samarbeta med Agtira.

"Detta är ännu en framgång för Agtira AB. Det här bekräftar att allt fler livsmedelshandlare inser det stora värdet för både kunder, för klimatet och för dem själva att kunna erbjuda grönsaker som produceras inne i affären", kommenterar Mattias Gemborg, vd för Agtira.

"Vi är mycket glada över att kunna teckna det här avtalet med Agtira. Det här är framtidens sätt att producera livsmedel. Mer lokalproducerat än så här går inte att få; gurkorna plockas i växthuset på morgonen och vi säljer dom till konsument på eftermiddagen. Och utan några transporter!", säger Åke Persson som är ICA-handlare på ICA Maxi i Skellefteå.

Anläggningen kommer att uppföras på våning två i "entrétornet", en yta som de allra flesta ICA Maxibutiker har men inte nyttjar. På ytan kommer en vertikalodling av gurka installeras och producera gurka året om till butiken. Vidare kommer butiken få laxfilé levererat varje år, fisk som samtidigt har gett upphov till växtnäring.

Enligt planerna skall systemet installeras till våren och under andra kvartalet 2022 kommer produktionen att starta, i Agtiras regi.

Avtalet, som sträcker sig över sju år, har ett ordervärde på 3,8 mkr. ICA Maxi Skellefteå förbinder sig att köpa den mängd gurka som Agtira producerar i systemet samt en avtalad volym laxfilé.

"Vi börjar nu med en InStore och om det faller väl ut kan ett större system bli intressant framöver. Målet för oss på ICA Maxi är att på sikt stegvis utöka produktionen av grönsaker på en större yta, med bland annat olika örter och kryddor, så att vi långsiktigt kan bli helt självförsörjande på så många produkter som möjligt, ett eget fullskaligt kretslopp inne i vår egen butik", säger Åke Persson.

..

"Vi räknar givetvis med att erfarenheterna av vår anläggning kommer att vara så goda att ICA Maxi i Skellefteå vill förlänga efter de första sju åren, alternativt uppgradera till en större anläggning redan tidigare, vilket de kan enligt avtalet", kommenterar Mattias Gemborg.

Agtiras koncept InStore är det första som erbjuder odling av gurka inomhus direkt i butik. Tekniken bygger på erfarenheterna från företagets befintliga anläggning i Härnösand, men har anpassats till så kallad semi-akvaponi, där fisken odlas på distans.

"Det innebär att alla fördelar finns kvar, med en hållbart framtagen organisk näring från fisk och en mycket låg vattenförbrukning - och helt utan bekämpningsmedel. Grönsakerna växer i biobäddar, och det är därför som vi kallar det för "semi-akvaponiskt", förklarar Mattias Gemborg.

Systemet övervakas och styrs av Agtiras egen mjukvara, kallad PICS.

"Tack vare mjukvaran kan vi optimera output och vi kan prognosticera skördar och optimera planering. Framtidens odling styrs av artificiell intelligens. Vi har en unik kompetens när det gäller akvaponisk odling och kan leverera ett färdigt system med minimal miljöpåverkan - och med stor driftsäkerhet. Vi är de första på marknaden som har ett helhetskoncept, där vi erbjuder anläggning, mjukvara och support för gurkodling inomhus", säger Mattias Gemborg.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 8 november, 2021 kl. 13.05.

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702-654400, e-post: [email protected]

Åke Persson, ICA-handlare ICA Maxi Skellefteå
Telefon: 0910-438901, e-post: [email protected]

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Rättelse

Pressmeddelande som släpptes 2022-02-15 klockan 08.30 innehållande bolagets bokslutskommunike innehåller fel. I sammanfattningen högst upp i meddelandet anges omsättning och resultat i MSEK där det i själva verket skall vara KSEK. Den bifogade bokslutskommunikén innehåller dock rätt siffror.

En korrekt version av sammanfattningen följer nedan och en korrekt version av pressmeddelandet i sin helhet finns bifogad.


Bokslutskommuniké jan-dec 2021

Sammanfattning av perioden (2021-01-01 - 2021-12-31)

Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 14 303 MSEK (12 703 MSEK)
Rörelseresultatet för helåret 2021 uppgick till -18 359 MSEK (-21 581 MSEK)
Resultatet per aktie för helåret 2021 uppgick till -1,83 SEK (-3,63 SEK)

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2021-10-01 - 2021-12-31)

Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 5235 MSEK (2115 MSEK)
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -3938 MSEK (-8663 MSEK)
Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,30 SEK (-1,28 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Agtira och ICA Maxi Skellefteå utökar det befintliga avtalet med flera miljoner kronor

I november tecknade Agtira AB ett avtal om att leverera en InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå där tonvis av vertikalodlade gurkor kommer att produceras. Nu står det klart att Agtira även kommer att ansvara för örtodling inne i samma butik, en kompletterande order, som är värd upp till 2,3 miljoner kronor över sju år.


Sveriges största ICA-butik kan bli självförsörjande på gurkor och örter med hjälp av Agtiras vertikalodling

Agtira AB är på väg mot sin viktigaste order någonsin; Sveriges största ICA-butik, ICA Maxi Haninge, har tecknat en avsiktsförklaring, som syftar till att en Agtira-anläggning ska byggas i anslutning till stormarknaden, med målet att den ska bli helt självförsörjande på gurka och örter.


Agtira har fått ett viktigt patent godkänt

Foodtech-företaget Agtira har beviljats sitt första patent. Patentet avser innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker och fisk odlas i ett slutet system.

"Patentet var väldigt viktigt för oss. Det visar på innovationshöjden inom vårt företag och bekräftar att Agtira är ett high tech-företag, så mycket mer än en vanlig grönsaksodlare", kommenterar Mattias Gemborg, vd för Agtira.


Ännu en framgång för Agtiras unika system med butiksodlade grönsaker

Agtira AB har tecknat ett avtal om att leverera en Agtira InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå värt 3,8 mkr över sju år. Enligt avtalet kommer Agtira att förse ICA Maxi i Skellefteå med stora mängder gurka som produceras på plats inne i affären.


Kvartalsrapport 2021 juli-september

Sammanfattning av tredje kvartalet (2021-07-01 - 2021-09-30)

Nettoomsättningen tredje kvartalet uppgick till 3544 KSEK (2946 KSEK)

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4996 KSEK (-5660 KSEK)

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,41 SEK (-0,83 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Agtira AB i Härnösand genomför en riktad nyemission utan rabatt till två av sina storägare. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 20 MSEK.

Agtira AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - upplever en stark efterfrågan på sina system för urban livsmedelsproduktion. Agtiras styrelse har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 7 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 20 MSEK till Stig Svedberg (10 MSEK) och Lars Göran Bäckvall (10 MSEK) för att möjliggöra en ökad tillväxttakt, samtidigt som rörelsekapitalet stärks. Teckningskursen motsvarar aktiens stängningskurs den 27 oktober 2021 och emissionen genomförs utan rabatt.


Agtira AB (publ) levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund - uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund. Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan partnerna är på 15 år.


Agtira AB erhåller lånefinansiering om 6.0 MSEK

För att säkerställa Agtira AB:s ("Agtira" eller "Bolaget") likviditetsbehov har Bolaget tecknat ett lånefinansieringsavtal om totalt 6,0 MSEK med långivaren Modelio Equity AB (publ). Anledningen till upptagandet av lån är att stärka Bolagets likviditet på kort sikt. Löptiden på lånet är till och med den 31 decemeber 2021. Lånefinansieringen upptas med en månatlig ränta om 0,75 procent och en uppläggningsavgift om 5 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted