Agtira och ICA Maxi Skellefteå utökar det befintliga avtalet med flera miljoner kronor

I november tecknade Agtira AB ett avtal om att leverera en InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå där tonvis av vertikalodlade gurkor kommer att produceras. Nu står det klart att Agtira även kommer att ansvara för örtodling inne i samma butik, en kompletterande order, som är värd upp till 2,3 miljoner kronor över sju år.

Enligt det nya avtalet kommer Agtira se till att ICA Maxi-butikens avdelning för Frukt och Grönt kan producera tusentals krukor med sallad och olika kryddor varje år.

Agtira kommer att starta denna örtodling i samband med att Agtiras system för gurkodling installeras i tornet ovanför entrén till stormarknaden i slutet av första halvåret 2022.

Både gurkodlingen och örtodlingen kommer att skötas av Agtira. ICA Maxi kommer enligt avtalet att köpa alla produkter som sen säljs direkt till stormarknadens kunder.

"Det känns väldigt bra att vi på ICA Maxi Skellefteå nu kan ta ytterligare ett stort steg mot självförsörjning på frukt och grönt, samt möjliggör för våra kunder att erbjuda "härodlat" av högsta kvalitet med lång hållbarhet. Den här modellen ligger verkligen i tiden, inga miljöbelastande transporter och kunderna kan till och med se gurkorna växa när dom går in i stormarknaden. Mer färskt än så här kan det inte bli", säger Åke Persson handlare på ICA Maxi Skellefteå

Det nya kontraktet om örtodling beräknas till cirka 2,3 miljoner, vilket gör att hela avtalet med ICA Maxi Skellefteå är värt cirka 6 miljoner kronor över sju år. Inom avtalet ryms även leveranser av lax från Agtiras anläggning i Härnösand.

"Vi räknar givetvis med att erfarenheterna av avtalet kommer att visa sig vara så positiva att de vill förlänga efter sju år, kanske till och med utöka samarbetet ytterligare", säger Mattias Gemborg, vd på Agtira.

Agtira, med säte i Härnösand, har tidigare under 2021 lanserat tre olika system för produktion av grönsaker och/eller fisk, i direkt anslutning till stormarknader. Så sent som den 14 december presenterades nyheten att Sveriges största ICA-butik, ICA Maxi Haninge, tecknat en avsiktsförklaring som syftar till att man ska installera systemet Agtira Greens. Målet är att butiken på sikt ska bli helt självförsörjande på gurkor och örter.

"Vi märker att intresset för Agtiras klimatsmarta härodlade lösningar bara ökar. Allt fler inser att något är fel när gurkorna måste transporteras från Spanien och laxen köras i långtradare från Norge. Vår affärsidé "Urban Farming" innebär att maten produceras i direkt anslutning till stormarknaden. Inga transporter och alltid lika färska produkter", summerar Mattias Gemborg.

Mer fakta om Agtiras system:

Agtiras system InStore är det första som erbjuder vertikalodling av gurka inomhus direkt i butik. Tekniken bygger på erfarenheterna från företagets befintliga anläggning i Härnösand, men har anpassats till mindre ytor i inomhusmiljö.

"Det innebär många fördelar att odla på detta vis, behovet av transporter elimineras helt, vattenförbrukningen blir väldigt låg och dessutom får butikerna längre hållbarhet på produkterna vilket i förlängningen minskar matsvinnet", förklarar Mattias Gemborg.

Systemet övervakas och styrs av Agtiras egenutvecklade mjukvara, kallad PICS.

"Tack vare mjukvaran kan vi optimera output och vi kan prognosticera skördar och optimera planering. Framtidens odling styrs av artificiell intelligens. Vi har en unik kompetens när det gäller inomhusodling av gurka och kan leverera ett färdigt system med minimal miljöpåverkan - och med stor driftsäkerhet. Vi är de första på marknaden som har ett helhetskoncept, där vi erbjuder anläggning, mjukvara och support för gurkodling inomhus", säger Mattias Gemborg.

Agtira har tidigare fått en beställning från ICA Maxi i Östersund som gäller en Agtira Complete-anläggning på 1 200 kvadratmeter. Detta blir en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under 15 år. Den anläggningen beräknas vara klar efter sommaren 2022.

Det tredje systemet är Agtira Greens (som nu alltså planeras för ICA Maxi Haninge).

Under våren 2022 kommer Agtiras allra första kommersiella system för härodlade grönsaker att invigas. Det är ICA Maxi i Birsta utanför Sundsvall som beställt Agtiras InStore-system och som snart kommer att kunna förse sina kunder med stora mängder gurka och andra grönsaker som odlas på plats, utan några transporter.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 december, kl. 09.45.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 654400, e-post: [email protected]

Åke Persson, ICA-handlare ICA Maxi Skellefteå

Telefon: 0910-438901, e-post: [email protected]

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Rättelse

Pressmeddelande som släpptes 2022-02-15 klockan 08.30 innehållande bolagets bokslutskommunike innehåller fel. I sammanfattningen högst upp i meddelandet anges omsättning och resultat i MSEK där det i själva verket skall vara KSEK. Den bifogade bokslutskommunikén innehåller dock rätt siffror.

En korrekt version av sammanfattningen följer nedan och en korrekt version av pressmeddelandet i sin helhet finns bifogad.


Bokslutskommuniké jan-dec 2021

Sammanfattning av perioden (2021-01-01 - 2021-12-31)

Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 14 303 MSEK (12 703 MSEK)
Rörelseresultatet för helåret 2021 uppgick till -18 359 MSEK (-21 581 MSEK)
Resultatet per aktie för helåret 2021 uppgick till -1,83 SEK (-3,63 SEK)

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2021-10-01 - 2021-12-31)

Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 5235 MSEK (2115 MSEK)
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -3938 MSEK (-8663 MSEK)
Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,30 SEK (-1,28 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Agtira och ICA Maxi Skellefteå utökar det befintliga avtalet med flera miljoner kronor

I november tecknade Agtira AB ett avtal om att leverera en InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå där tonvis av vertikalodlade gurkor kommer att produceras. Nu står det klart att Agtira även kommer att ansvara för örtodling inne i samma butik, en kompletterande order, som är värd upp till 2,3 miljoner kronor över sju år.


Sveriges största ICA-butik kan bli självförsörjande på gurkor och örter med hjälp av Agtiras vertikalodling

Agtira AB är på väg mot sin viktigaste order någonsin; Sveriges största ICA-butik, ICA Maxi Haninge, har tecknat en avsiktsförklaring, som syftar till att en Agtira-anläggning ska byggas i anslutning till stormarknaden, med målet att den ska bli helt självförsörjande på gurka och örter.


Agtira har fått ett viktigt patent godkänt

Foodtech-företaget Agtira har beviljats sitt första patent. Patentet avser innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker och fisk odlas i ett slutet system.

"Patentet var väldigt viktigt för oss. Det visar på innovationshöjden inom vårt företag och bekräftar att Agtira är ett high tech-företag, så mycket mer än en vanlig grönsaksodlare", kommenterar Mattias Gemborg, vd för Agtira.


Ännu en framgång för Agtiras unika system med butiksodlade grönsaker

Agtira AB har tecknat ett avtal om att leverera en Agtira InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå värt 3,8 mkr över sju år. Enligt avtalet kommer Agtira att förse ICA Maxi i Skellefteå med stora mängder gurka som produceras på plats inne i affären.


Kvartalsrapport 2021 juli-september

Sammanfattning av tredje kvartalet (2021-07-01 - 2021-09-30)

Nettoomsättningen tredje kvartalet uppgick till 3544 KSEK (2946 KSEK)

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4996 KSEK (-5660 KSEK)

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,41 SEK (-0,83 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Agtira AB i Härnösand genomför en riktad nyemission utan rabatt till två av sina storägare. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 20 MSEK.

Agtira AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - upplever en stark efterfrågan på sina system för urban livsmedelsproduktion. Agtiras styrelse har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 7 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 20 MSEK till Stig Svedberg (10 MSEK) och Lars Göran Bäckvall (10 MSEK) för att möjliggöra en ökad tillväxttakt, samtidigt som rörelsekapitalet stärks. Teckningskursen motsvarar aktiens stängningskurs den 27 oktober 2021 och emissionen genomförs utan rabatt.


Agtira AB (publ) levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund - uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund. Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan partnerna är på 15 år.


Agtira AB erhåller lånefinansiering om 6.0 MSEK

För att säkerställa Agtira AB:s ("Agtira" eller "Bolaget") likviditetsbehov har Bolaget tecknat ett lånefinansieringsavtal om totalt 6,0 MSEK med långivaren Modelio Equity AB (publ). Anledningen till upptagandet av lån är att stärka Bolagets likviditet på kort sikt. Löptiden på lånet är till och med den 31 decemeber 2021. Lånefinansieringen upptas med en månatlig ränta om 0,75 procent och en uppläggningsavgift om 5 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted