Agtira och Greenfood tecknar avtal om den första stadsodlingen, värt 80 miljoner kronor för Agtira

Foodtech-företaget Agtira AB har tecknat avtal om att leverera miljontals gurkor till livsmedelskoncernen Greenfood från den odlingsanläggning på 3 000 kvadratmeter som Agtira kommer att bygga i anslutning till ICA Maxi Haninge.

Avtalet beräknas vara värt 80 miljoner kronor under tio år för Agtira.

Under våren tecknade Agtira och Greenfood ett ramavtal, som innebär att man de kommande åren ska etablera ett tiotal stora odlingssystem på olika platser i Sverige, främst i storstadsområdena, för att tillgodose svenskarnas ökade intresse för närproducerad och hållbar mat.

Nu står det klart att den första av dessa stadsodlingar kommer att uppföras i anslutning till ICA Maxi Haninge, som därmed blir helt självförsörjande på gurka, året om.

Enligt avtalet mellan Greenfood och Agtira kommer många av de gurkor som odlas i Haninge att tas omhand av Greenfood, som via sitt nationella distributionsnät och partners ser till att de når butikskedjor, enskilda butiker och restauranger.

Avtalet med Greenfood väntas generera en omsättning för Agtira på 80 miljoner kronor under tio år. Avtalet med ICA Maxi presenterades den 1 juli och beräknas vara värt 40 miljoner kronor under tio år. För Agtira väntas därmed Greens-anläggningen i Haninge totalt generera en omsättning på 120 miljoner kronor.

Avtalet är ett så kallat Farming As a Service, FaaS, dvs Agtira ansvarar för bygget av anläggningen och driftar sen odlingen fram till skörd, delvis med hjälp av Artificiell Intelligens, AI. Med hjälp av AI kan Agtira optimera skörden, prognosticera volymerna och dessutom justera efter det aktuella behovet.

"Allt som produceras i dessa vertikalodlingar kommer att marknadsföras och säljas av Greenfood. Genom vertikalodling, kortare transportsträckor och klimatsmart teknik kan vi erbjuda kunderna goda produkter som producerats på ett hållbart sätt", kommenterar Magnus Nilsson, vd för Ewerman, en del av livsmedelskoncernen Greenfood.

"Det här är det första steget i en gemensam satsning mot en mer resurseffektiv och hållbar matproduktion tillsammans med Greenfood. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med dem få utveckla den svenska livsmedelsindustrin i hållbar riktning", kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

"Hela livsmedelsbranschen behöver ta viktiga steg mot en hållbar utveckling och våra vertikalodlingar är precis vad marknaden efterfrågar. Smarta odlingssystem kommer att spela en central roll i Sveriges framtida utveckling av hållbart producerad mat och därför känns det extra roligt att presentera den allra första etableringen inom ramarna för vårt avtal med Greenfood", tillägger Christer Edblad.

Några av fördelarna med Agtiras hållbara vertikalodlingar är att de:

  • Bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit särskilt uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.
  • Bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit särskilt uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.
  • Bidrar till att transporter med dess miljöpåverkan minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns.
  • Består av slutna odlingssystem, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med ca 95% och det sker inga utsläpp till naturen.
  • Bidrar till att svinnet i butikerna minskar kraftigt. Eftersom de nyskördade grönsakerna når butikshyllorna omedelbart efter skörd håller de sig fräscha betydligt längre än om de legat i transport och mellanlagrats i veckor.
  • Är yteffektiva och tar därför inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, vVD Agtira
Telefon: 070 26 11 039, e-post: [email protected]

Magnus Nilsson, VD Agtira Ewerman
Telefon: 0738 50 70 70, e-post: [email protected]

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 september 2022 kl.08.00.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Agtira tecknar avsiktsförklaring med Minnesund Näringspark om etablering på den norska grönsaksmarknaden

Food tech-företaget Agtira AB är på väg mot ett viktigt avtal på den norska marknaden. Det är Agtira och Minnesund Näringspark AS som nu har tecknat en avsiktsförklaring, som innebär att Agtira ska bygga och drifta ett av sina växthussystem i Minnesund, några mil nordost om Oslo.


Kallelse till extra bolagsstämma i Agtira AB (Publ.)

Aktieägarna i Agtira AB (publ), org.nr 559033-7654 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 december 2022 kl. 12.00 i Bolagets lokaler med adress Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Stämmolokalen öppnas kl. 11.30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid stämman avbryts när stämman öppnar.


Agtira ansöker om notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Agtira AB ("Agtira" eller "Bolaget") har under året utrett förutsättningarna för ett listbyte. Mot bakgrund av detta har styrelsen i Bolaget idag beslutat om att ansöka om notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är att genomföra listbytet till Nasdaq First North Growth Market under november 2022.


Agtira och Greenfood tecknar avtal om den första stadsodlingen, värt 80 miljoner kronor för Agtira

Foodtech-företaget Agtira AB har tecknat avtal om att leverera miljontals gurkor till livsmedelskoncernen Greenfood från den odlingsanläggning på 3 000 kvadratmeter som Agtira kommer att bygga i anslutning till ICA Maxi Haninge.

Avtalet beräknas vara värt 80 miljoner kronor under tio år för Agtira.


Agtira tecknar LOI med Hive Blockchain Technologies om att använda överskottsvärme från datacenter till grönsaksodling

Food tech-företaget Agtira tar ännu ett steg i hållbarhetens tecken: Agtira har tecknat en avsiktsförklaring med företaget HIVE Blockchains svenska bolag Bikupa Datacenter, som driver ett datacenter i Boden.

Tanken är att Agtira ska använda överskottsvärme från datahallen till en kommande växthusetablering i Boden.Sveriges landshövdingar kommer till Agtira den 29 augusti för att lära sig om hållbar livsmedelsförsörjning

Den gröna revolutionen står i fokus när Sveriges alla landshövdingar kommer på besök till Västernorrland för att bland annat lära sig om "hållbar livsmedelsförsörjning". Då väljer de att besöka food tech-företaget Agtira i Härnösand.

"Det är mycket hedrande för oss. Det bekräftar att Agtira står för något nytt och viktigt, som kommer att förändra den svenska livsmedelsindustrin", säger Christer Edblad, t f vd på Agtira.


Agtira kvartalsrapport för april-juni 2022

Sammanfattning av andra kvartalet (2022-04-01 - 2022-06-30)

Nettoomsättningen andra kvartalet uppgick till 5 828 (3 233) KSEK
Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -6 144 (-3 443) KSEK)
Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,43  SEK

(Belopp inom parentes anger motsvarande period föregående år)


Agtira utvalt till investerarkonferensen Nordic-US Food Summit i Silicon Valley som ett av Nordens mest lovande food tech-bolag

Foodtech-företaget Agtira är ett av de nordiska företag som valts ut att delta i Nordic-US Food Summit som arrangeras i USA i november.

"Det här är ett mycket bra kvitto på hur man ser på Agtira. Vi anses vara ett av de mest lovande hållbarhetsföretagen i Norden inom food tech", kommenterar Pontus Lamberg, COO på Agtira.

Han hoppas att konferensen ska leda till nya kontakter och nytt kapital till Agtiras fortsatta expansion. I juryn som valde Agtira sitter bland annat en av grundarna till svenska Oatly, som fått sitt internationella genombrott i USA.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted