Agtira har fått ett viktigt patent godkänt

Foodtech-företaget Agtira har beviljats sitt första patent. Patentet avser innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker och fisk odlas i ett slutet system.

"Patentet var väldigt viktigt för oss. Det visar på innovationshöjden inom vårt företag och bekräftar att Agtira är ett high tech-företag, så mycket mer än en vanlig grönsaksodlare", kommenterar Mattias Gemborg, vd för Agtira.

Akvaponi är en kretsloppsodling i ett recirkulerande system där man kombinerar fiskodling med växtodling. Genom att pumpa näringsrikt vatten från fisktankar till växthus eller växtbäddar kan växterna ta upp näring ur vattnet. Det är ett helt slutet system, med minimal miljöpåverkan både när det gäller vattenförbrukning och utsläpp.

Agtira har under 2021 lanserat tre olika odlingssystem för akvaponi, där man odlar gurka och tomater och samtidigt kan producera fisk i en annan del av byggnaden.

"Systemet som vi nu fått patent för är utvecklat för akvaponi i stor skala. Patentet gäller 'odlingslådan', med stöd och rörhållare, som används inom akvaponi. Systemet gör det effektivt och enklare att bygga odlingssidan i en akvaponi.", förklarar Daniel Juhlin, som är forsknings- och utvecklingschef på Agtira.

På Agtira har man arbetat med patentet i närmare tre år. För drygt ett och ett halvt år sedan lämnades patentansökan in.

"Att arbeta med akvaponi handlar mycket om kompromisser och avvägningar. Det är oerhört många parametrar som ska beaktas, och det är sällan enkelt, eftersom komplexiteten är väldigt hög. Man måste alltid prioritera fiskhälsan, men i övrigt finns det många faktorer som ska vägas in. Eftersom grönsaker och fisk inte alltid har samma behov för att trivas och växa, så kan man inte bara optimera, utan måste balansera", förklarar Daniel Juhlin.

På Agtira arbetar en hel utvecklingsavdelning för att bemästra de utmaningar som man möter när grönsaker och fisk ska produceras i ett slutet system. Daniel Juhlin är civilingenjör i teknisk fysik, med en bakgrund som produktchef, inom produktutveckling och leverantörskvalitet. En i hans team är biolog med ansvar för fiskodlingen, en energiingenjör arbetar främst med att utveckla kontrollsystemet (PICS). Agtira har även en växt- och odlingsexpert som är baserad i Finland. Under året anställdes en civilingenjör (industriell ekonomi) som är byggprojektledare för de kontrakt med livsmedelshandlare som Agtira tecknar.

Man är just nu på gång med att rekrytera två nya medarbetare, en som ska jobba inom AI och en el- och automationsingenjör.

Utöver detta anlitar Agtira en mängd konsulter för att komplettera och förstärka på utvecklingssidan; konstruktörer, industridesigners, arkitekter, produktutvecklare/konstruktörer, programmerare, AI-experter m fl.

Att Agtira är en föregångare när det gäller akvaponi innebär att man inte kan finna etablerade lösningar på marknaden, man får uppfinna dem på egen hand. De flesta andra aktörerna i branschen är små och säljer inte system till andra.

"Det finns många företag i både USA och Europa (inklusive Sverige) som jobbar med akvaponiska system. Vad vi vet har Agtira det största systemet i världen", berättar Daniel Juhlin.

Han tror att det kommer att bli vanligare med akvaponiska system, inte minst på grund av de miljömässiga fördelarna.

"Men samtidigt är marknaden rädd för komplexiteten i denna typ av system. Det är lättare att "bara" odla grönsaker och slippa djurhållning, som fiskodling faktiskt är. På andra sidan har vi de som vill hålla på med fiskodling i stor skala och då kan det bli ett hinder att ha växtodling."

Därför tror han att Agtira även framledes kommer att vara ett av få företag som satsar på kompletta system med både fisk- och grönsaksproduktion. Han räknar också med att Agtira kommer att söka fler patent, i takt med att utvecklingsarbetet når nya resultat man är ensamma om. Men först ska de fira det första patentet:

"Det här är väldigt roligt! Det är ju ett kvitto på den kompetens som finns inom företaget och som har funnits länge. Vi ska inte heller glömma alla de duktiga konstruktörer som vi har samarbetat med", säger Daniel Juhlin.

FOTNOT: Kompetenserna bakom patentet kommer man att använda i företagets tre olika system, som säljs på marknaden: Agtira Complete, Agtira Greens, Agtira InStore samt i de egna odlingarna i Härnösand. Under 2021 har företaget tecknat avtal med ICA Maxi Östersund om Agtira Complete och ICA Maxi Birsta samt ICA Maxi Skellefteå om Agtira InStore.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 654400, e-post: [email protected]

Daniel Juhlin, forskningschef
Telefon: 079 1018161, e-post: [email protected]

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Nerladdningsbara filer

Agtira har fått ett viktigt patent godkänt

Foodtech-företaget Agtira har beviljats sitt första patent. Patentet avser innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker och fisk odlas i ett slutet system.

"Patentet var väldigt viktigt för oss. Det visar på innovationshöjden inom vårt företag och bekräftar att Agtira är ett high tech-företag, så mycket mer än en vanlig grönsaksodlare", kommenterar Mattias Gemborg, vd för Agtira.


Ännu en framgång för Agtiras unika system med butiksodlade grönsaker

Agtira AB har tecknat ett avtal om att leverera en Agtira InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå värt 3,8 mkr över sju år. Enligt avtalet kommer Agtira att förse ICA Maxi i Skellefteå med stora mängder gurka som produceras på plats inne i affären.


Kvartalsrapport 2021 juli-september

Sammanfattning av tredje kvartalet (2021-07-01 - 2021-09-30)

Nettoomsättningen tredje kvartalet uppgick till 3544 KSEK (2946 KSEK)

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4996 KSEK (-5660 KSEK)

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,41 SEK (-0,83 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Agtira AB i Härnösand genomför en riktad nyemission utan rabatt till två av sina storägare. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 20 MSEK.

Agtira AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - upplever en stark efterfrågan på sina system för urban livsmedelsproduktion. Agtiras styrelse har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 7 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 20 MSEK till Stig Svedberg (10 MSEK) och Lars Göran Bäckvall (10 MSEK) för att möjliggöra en ökad tillväxttakt, samtidigt som rörelsekapitalet stärks. Teckningskursen motsvarar aktiens stängningskurs den 27 oktober 2021 och emissionen genomförs utan rabatt.


Agtira AB (publ) levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund - uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund. Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan partnerna är på 15 år.


Agtira AB erhåller lånefinansiering om 6.0 MSEK

För att säkerställa Agtira AB:s ("Agtira" eller "Bolaget") likviditetsbehov har Bolaget tecknat ett lånefinansieringsavtal om totalt 6,0 MSEK med långivaren Modelio Equity AB (publ). Anledningen till upptagandet av lån är att stärka Bolagets likviditet på kort sikt. Löptiden på lånet är till och med den 31 decemeber 2021. Lånefinansieringen upptas med en månatlig ränta om 0,75 procent och en uppläggningsavgift om 5 procent.


Agtira AB (publ) förstärker organisationen - anställer Jasmine Minell som byggprojektledare

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), förstärker nu organisationen och anställer civilingenjören Jasmine Minell som byggprojektledare.


Agtira AB (publ) nominerat i Dagligvarugalan 2021 i klassen "Årets Hållbarhetsalternativ"

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har nominerats i Dagligvarugalan 2021, som arrangeras av tidningen Fri Köpenskap, i klassen "Årets Hållbarhetsalternativ".Riktad nyemission i Agtira AB (publ), tidigare Peckas Naturodlingar AB, har registrerats hos Bolagsverket

Tidigare kommunicerad nyemission riktad till en grupp investerare är nu registrerad hos Bolagsverket. Nyemissionen av B-aktier till en teckningskurs om 7,77 SEK per aktie tillför Agtira cirka 11 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Det totala antalet aktier i bolaget efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 12 533 120 aktier. Genom emissionen har aktiekapitalet i bolaget ökat till 6 266 560 SEK. För ytterligare detaljer om den riktade nyemissionen hänvisas till pressmeddelande daterat 2021-05-07.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted