PAPILLY SKA UNDERSÖKA CORONA-RELATERAD STRESS I SVERIGE

Corona-pandemin har tvingat människor att ändra på hur de lever sina liv. Hur har det påverkat oss? Har pandemin gjort oss mer stressade? Det ska hälsoföretaget Papilly ta reda på i en undersökning som inleds i dag och pågår till årsskiftet.

Stressrelaterad ohälsa har varit en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna under senare år och det kostar samhället och företagen stora belopp. Det orsakar också mycket personligt lidande, inte minst därför att en människa i långvarig stress i stor utsträckning även påverkar människor i sin närhet.

Nu har vi dessutom en pandemi som på kort tid har tvingat oss att ändra på hur vi lever. Hur har detta påverkat oss? Har Corona pandemin gjort oss mer stressade?

Det vill Papilly ta reda på och därför inleder bolaget nu en undersökning för att mäta den upplevda stressen i Sverige. Studien kommer att ske via frågeformulär i enkätformat som finns tillgänglig på Papillys hemsida samt sprids via sociala medier. Undersökningen pågår mellan den 19 november till den 31 december och målet är att få in 5000 svar.

- Det vanliga är att vår stress ökar när vi går in i förändringar som vi har liten möjlighet att påverka. Men vi möter också individer som upplever att de fått ett mer vilsamt tempo med mer tid för återhämtning och motion vilket främjar hälsan. Det vore väldigt intressant ta reda på hur den upplevda stressen ser ut under en så extrem tid som under en pandemi så nu gör vi det, säger bolagets forskningschef, psykologen Anders Tengström.

Länk till testet https://corona.papilly.com/.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Tengström,

[email protected]

Tel: 076-631 80 49

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.

Nerladdningsbara filer


Rättelse: Bonzun AB (publ) - Delårsrapport Q2 april - juni 2022

Rättelse! Felaktig rubrik publicerades avseende delårsrapport för Bonzun AB (publ) Q2 april - juni 2022.

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende april till juni 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.
Nu talar Bonzun IVF spanska!

Satsningen på att nå fler kvinnor som genomgår fertilitetsbehandlingar fortskrider enligt plan och nu lanseras tjänsten Bonzun IVF på spanska. Fler språk kommer att lanseras inom kort enligt Bonzuns strategi och målsättning för global uppskalning av IVF-appen. 


Utökat samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan för tjänsten Bonzun Evolve

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som i augusti 2021 ingick samarbete med Bonzun har nu i juni valt att utöka samarbetet och köper 450 nya licenser av Bonzun evolve programmet. Programmet kommer att implementeras med start i augusti. Totalt har cirka 750 medarbetare från KTH erbjudits självledarskapsprogrammet Bonzun Evolve via Ninfea som är samarbetspartner till Bonzun. 


Bonzun IVF appen lanseras i Tyskland

Bonzun IVF kommer under veckan lanseras på tyska i AppStore och Google Play Store. Det här är ett led i satsningen på global uppskalning som bolaget tidigare har kommunicerat. Tjänsten finns sedan tidigare på svenska, engelska och kinesiska.Bonzun AB (publ) - Delårsrapport Q1 januari - mars 2022

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.


Kommuniké från årsstämma i Bonzun AB den 20 maj 2022

Bonzuns årsstämma hölls den 20 maj 2022 varvid bl a nedanstående beslut fattades. Styrelsen hade beslutat att stämman skulle hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted