Papilly ingår avsiktsförklaring om förvärv av My-E-Health®

Papilly har tecknat en avsiktsförklaring med ägaren av My-E-Health AB om att förvärva samtliga aktier i My-E-Health.

My-E-Health har ett brett utbud av tjänster för vårdgivare, företag och privatpersoner och erbjuder förebyggande insatser, behandling samt kontinuerlig feedback. Med över 15 års erfarenhet av att använda psykometriska bedömningar, erbjuder My-E-Health proaktiva lösningar för att förstå de bakomliggande faktorerna för psykisk ohälsa och möjligheterna att upptäcka samt förebygga och genomföra behandling. My-E-Healths ambition är att bli den bästa e-hälsovårdgivaren inom förebyggande och behandling av fysisk och psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är ett utbrett problem idag och kostar samhälle och företag enorma pengar varje år. Utöver detta orsakar psykisk ohälsa mycket personligt lidande. Såväl Papilly som My-E-Health har kommit långt i sina respektive tjänster och kompletterar varandra väl. Papillys evidensbaserade plattform och My-E-Healths breda erbjudande, med såväl preventiva tjänster inom psykisk ohälsa, som behandling och rådgivning, kommer innebära goda möjligheter för det nya bolagets tillväxt. My-E-Health är även godkänd anordnare av företagshälsovård genom Försäkringskassan.

Transaktionen mellan Papilly och My-E-Health i sammandrag:

· Transaktionen förutsätter ett ingående av ett aktieöverlåtelseavtal som är villkorat av godkännande av bolagsstämma i Papilly.

· Efter transaktionens genomförande kommer Papillys ägare inneha ca 50,5% av aktierna och rösterna i det nya bolaget.

· Köpeskillingen för My-E-Health uppgår indikativt till 34,8 MSEK.

· Likvidbeloppet 34,8 MSEK kommer att erläggas genom en riktad nyemission av 580 miljoner aktier i Papilly till en teckningskurs om 0,06 kr/aktie.

· Ambitionen är att transaktionen ska slutföras i januari 2021.

- My-E-Health ser mycket fram emot att bygga vidare på potentialen av att växa tillsammans med Papilly. Vi kommer att kunna erbjuda ett av marknadens mest kompletta utbud av tjänster inom området. Med denna möjlighet ser jag oerhört positivt på vår fortsatta tillväxtresa", säger Clive Michelsen, grundare, ägare och VD i My-E-Health.

- Papilly är mycket glada över möjligheten att förvärva My-E-Health, som kommit långt med sin plattform och redan uppskattas av dess användare. Bredden i det erbjudande My-E-Health har, gör att vi tillsammans kommer att ha mycket goda utsikter att bli en betydande aktör inom området psykisk ohälsa, säger Papillys styrelseordförande Sverker Littorin.

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Littorin, styrelseordförande, info@papilly.com

Tel: 070-875 53 09

Denna information är sådan information som Papilly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 08:15 CET.

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.

Nerladdningsbara filerPapilly erhåller observationsstatus med anledning av det avsedda förvärvet av Bonzun Health Information AB

Papilly erhåller observationsstatus med anledning av det avsedda förvärvet av Bonzun Health Information AB. Samtidigt meddelar Bolaget att detta är en normal åtgärd från Nasdaq och att aktien kommer att fortsätta att handlas som tidigare dvs köpas och säljas på vanligt vis.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted