Papilly informerar och kompletterar tidigare given information

Mot bakgrund av många frågor från aktieägare kompletterar Papilly härmed tidigare utsänd information sänt den 16 mars 2021.

Papilly har för närvarande flera parallella diskussioner med parter om antingen ett samgående eller ett sk omvänt förvärv för att annat bolag skall kunna vara listat medan Papillys nuvarande verksamhet delas ut till aktieägarna.

Skulle det sistnämnda fallet inträffa kommer en aktieägare i Papilly både ha aktier i det utdelade tillika olistade bolaget och aktier i det nya listade bolaget som då kan ha helt annan verksamhet.

"I nuläget vet vi inte vad utgången av dessa förhandlingar leder till. Men det är bolagets önskan att genomföra någon form av strukturaffär i närtid och senast före sommarledigheten", säger Sverker Littorin, styrelseordförande i Papilly.

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Littorin, styrelseordförande

info@papilly.com

Tel: 070-875 53 09

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Denna information är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.Papilly erhåller observationsstatus med anledning av det avsedda förvärvet av Bonzun Health Information AB

Papilly erhåller observationsstatus med anledning av det avsedda förvärvet av Bonzun Health Information AB. Samtidigt meddelar Bolaget att detta är en normal åtgärd från Nasdaq och att aktien kommer att fortsätta att handlas som tidigare dvs köpas och säljas på vanligt vis.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted