Papilly genomför nyemission utan företrädesrätt

Styrelsen i Papilly AB har med bemyndigande från bolagsstämman den 2017-05-09 beslutat om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare av högst 1 333 332 aktier. Genom den riktade emissionen tillförs bolaget snabbt och kostnadseffektivt ytterligare kapital om cirka 1,6 miljoner kronor i syfte att finansiera den fortsatta försäljningssatsningen av Papillys stressprogram.

Som kommunicerat den 28 juni 2017 har styrelsen utvärderat olika finansieringsalternativ för att fortsätta genomförandet av bolagets försäljningssatsning och samtidigt täcka rörelsekapitalbehovet i den löpande förvaltningen. Som ett resultat av denna utvärdering har styrelsen nu beslutat om den aktuella emissionen av högst 1 333 332 aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 41 666,498 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer QVi/, Dividend Sweden AB, Stefan Wilhelmsson och Nils Idoff med 333 333 aktier vardera. De nya aktierna emitteras till en kurs om 1,20 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiens marknadsvärde med hänsyn tagen till nödvändig emissionsrabatt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget är i behov av ytterligare kapital och att den riktade emissionen snabbt och kostnadseffektivt täcker detta behov. Teckning av aktier sker genom kontant betalning den 9 augusti 2017.

Försäljningsinsatserna av Papillys stressprogram har under första halvåret börjat ge resultat och bolaget har tecknat drygt 20 avtal med företag som har mer än 10 000 anställda. Styrelsen bedömer att försäljningssatsningen, som också innefattar ökad digital försäljning till privatpersoner, kommer påverka bolagets intäkter positivt i år. Nyligen utsågs Peppe Ekmark, med mångårig erfarenhet från försäljning och ledarskap, till ny VD för bolaget.

2017-08-04

För ytterligare information: 
Carsten Friberg, vice VD
0730-920244
E-post: [email protected]

Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2017 kl. 8.30 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Nerladdningsbara filer

Nu talar Bonzun IVF spanska!

Satsningen på att nå fler kvinnor som genomgår fertilitetsbehandlingar fortskrider enligt plan och nu lanseras tjänsten Bonzun IVF på spanska. Fler språk kommer att lanseras inom kort enligt Bonzuns strategi och målsättning för global uppskalning av IVF-appen. 


Utökat samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan för tjänsten Bonzun Evolve

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som i augusti 2021 ingick samarbete med Bonzun har nu i juni valt att utöka samarbetet och köper 450 nya licenser av Bonzun evolve programmet. Programmet kommer att implementeras med start i augusti. Totalt har cirka 750 medarbetare från KTH erbjudits självledarskapsprogrammet Bonzun Evolve via Ninfea som är samarbetspartner till Bonzun. 


Bonzun IVF appen lanseras i Tyskland

Bonzun IVF kommer under veckan lanseras på tyska i AppStore och Google Play Store. Det här är ett led i satsningen på global uppskalning som bolaget tidigare har kommunicerat. Tjänsten finns sedan tidigare på svenska, engelska och kinesiska.Bonzun AB (publ) - Delårsrapport Q1 januari - mars 2022

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.


Kommuniké från årsstämma i Bonzun AB den 20 maj 2022

Bonzuns årsstämma hölls den 20 maj 2022 varvid bl a nedanstående beslut fattades. Styrelsen hade beslutat att stämman skulle hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022.


Bonzun lanserar mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve

I linje med tidigare kommunicerade målsättningar lanserar Bonzun nu en mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve. Evolveprogrammet hjälper företag att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare mår bra. Den som genomgår Bonzun evolve-programmet får hjälp att stärka sitt självledarskap, rusta sig själv inför stressiga perioder och göra beteendeförändringar för att skapa balans mellan arbete och privatliv. 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted