PAPILLY FÖRSTÄRKER ORGANISATIONEN MED YTTERLIGARE EN SÄLJARE

För att kunna ta nästa steg i försäljningsutvecklingen söker nu Papilly ytterligare en försäljningsresurs. Tidigare i juni meddelade Papilly att man ingått avtal med Brandbee Holding AB, för att stärka den digitala närvaron och därmed nya affärer. Nu stärker man försäljningsstrategin ytterligare genom att söka en ny säljare.

"Mitt fokus för Papilly har sedan jag tillträdde som VD främst varit att förskjuta en produktstyrd organisation mot en säljfrämjande kultur, samt att driva bolagets kommunikation mot hälsa och ledarskap. Som de flesta andra bolag, drabbades även vi av Corona pandemin, då möjligheterna till fysiska säljmöten fullständigt avstannade i mars månad. Vi var snabba på att ställa om och har under tiden stöpt om våra erbjudanden och arbetat för ökad kommunikation i våra befintliga kontakter och kanaler. Vi har landat "på andra sidan" och satsar både på digital och personlig försäljning, vi ser tydligt att vår typ av tjänster har en stor efterfrågan. Genom att anställa en person med fokus enbart på försäljning av vårt Stressprogram ökar våra affärsmöjligheter", säger Maria Kullman, VD Papilly

För ytterligare information:

Maria Kullman, VD

maria.kullman@papilly.com

Tel: 070-450 88 98

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättra livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted