Papilly byter namn till Bonzun

På årsstämman den 30 september 2021 beslutades om byte av företagsnamn från Papilly AB (publ) till Bonzun AB (publ) ("Bonzun"). Vid årsstämman beslutades vidare om emissioner i enlighet framlagda förslag. Ytterligare information om emissionerna framgår av kommunikén från årsstämman.

Bolagsverket har nu registrerat Bonzuns nya företagsnamn. Bolagsverket har även registrerat emissionerna som beslutades vid årsstämman. Efter registreringen finns det 1 690 902 260 aktier i Bonzun.

Bonzuns aktie, som är noterad på Nasdaq First North Growth Market, kommer från och med den 13 oktober 2021 att handlas under kortnamnet "BONZUN". Sista dag för handel under det tidigare kortnamnet "PAPI" blir således den 12 oktober 2021. ISIN-koden kommer vara oförändrad vid bytet av kortnamn.

För ytterligare information:
Håkan Johansson, Styrelseordförande
Tel: 070 478 31 49
E-post: [email protected]

Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: [email protected]

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas från och med 13 oktober 2021 under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected]
Kära aktieägare i Papilly

Nu har det gått ut en kallelse till en bolagsstämma i Papilly så nu är bollen för affären mellan Bonzun och Papilly i rullning!Papilly erhåller villkorat godkännande avseende sin ansökan om fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market

Papilly AB (publ) offentliggjorde den 7 juni 2021 att bolaget ingått avtal om omvänt förvärv av Bonzun Health Information AB genom en apportemission. Förvärvets genomförande är bland annat villkorat av Nasdaq Stockholm AB:s godkännande för fortsatt handel samt beslut av en extra bolagsstämma i Papilly.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted