NORDEAS KUNDER FÅR TILLGÅNG TILL PAPILLY VIA MENIGA REWARDS

Papilly har anslutit sig till Meniga Rewards som är en digital kundplattform för Nordeas kunder. Det betyder att Nordeas ca 200 000 användare kommer att kunna köpa Papillys digitala Stressprogram till förmånliga villkor.

Banken Nordeas kunder har tillgång till en egen App med olika lojalitetserbjudanden som är personifierade, baserat på kundens egna konsumtionsvanor. Appen bygger på Meniga Rewards digitala plattform, som beskrivs som ett lojalitetssystem förmånligt för alla inblandade parter.

Från och med mitten av december kommer Papillys digitala Stressprogram att finnas tillgänglig i Nordeas App. Programmet kostar 1,495 SEK för de tre första månaderna, därefter 199 SEK per månad. Som Nordeas kund får man vid köp av Papillys Stressprogram en kontant återbetalning, en så kallad "cash back reward" på 500 SEK till sitt bankkonto.

-Människor idag konsumerar inte bara produkter utan även tjänster som bidrar till ökat välmående. Genom digitaliseringen har detta också blivit möjligt för fler människor. Eftersom Papilly nu lanserat en betalväxel kan vi också lättare erbjuda vårt program för privatpersoner. Att vara en del i Nordeas lojalitetserbjudande känns både spännande och hedrande, säger Papillys VD Maria Kullman.

För ytterligare information:

Maria Kullman, VD

[email protected]

Tel: 070-450 88 98

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.

Nerladdningsbara filer


Bonzun AB (publ) - Delårsrapport Q1 januari - mars 2022

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.


Kommuniké från årsstämma i Bonzun AB den 20 maj 2022

Bonzuns årsstämma hölls den 20 maj 2022 varvid bl a nedanstående beslut fattades. Styrelsen hade beslutat att stämman skulle hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022.


Bonzun lanserar mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve

I linje med tidigare kommunicerade målsättningar lanserar Bonzun nu en mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve. Evolveprogrammet hjälper företag att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare mår bra. Den som genomgår Bonzun evolve-programmet får hjälp att stärka sitt självledarskap, rusta sig själv inför stressiga perioder och göra beteendeförändringar för att skapa balans mellan arbete och privatliv. 

Bonzun godkänd av Försäkringskassan

Bonzun AB har godkänts av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted