Kära aktieägare i Papilly

Nu har det gått ut en kallelse till en bolagsstämma i Papilly så nu är bollen för affären mellan Bonzun och Papilly i rullning!

Som ny VD i det snart sammanlagda bolaget är det oerhört spännande att ge sig ut på denna resa. Det är med stor kraft och stark övertygelse om att vi kommer bygga något unikt och framgångsrikt tillsammans som jag med stolthet tar mig an denna uppgift. Två av vår tids största hälsoproblem är stress och infertilitet, problem som skär över alla samhällsskikt och landsgränser. Vi har potentialen att förbättra situationen för människor som lever med dessa problem genom smarta och nytänkande lösningar som är tillgängliga för alla.

I och med förvärvet slår vi samman två tjänster som på många sätt är sammankopplade genom flertalet synergier, vilket ger nya möjligheter att förstärka och utveckla tjänsterna vi tillhandahåller. Genom vår samlade erfarenhet, kunskapsbank och digitala kompetens ser vi många nya vägar för vidareutveckling, förbättrade produkter och expansion. Vi vet att våra produkter behövs och är högt värderade av användarna, nu är vi starkare och ökar möjligheterna att nå ut till många fler runt om i världen. Potentialen för vårt nya bolag är stort och nu är det min uppgift att ta tillvara på dessa möjligheter och se till att nå och överstiga de förväntningarna som finns.

Vår ambition är att tillföra stora ekonomiska värden såväl för investerare, aktieägare som för vårdgivare, och för samhället i stort. Jag ser fram emot ert fortsatta stöd och jag hoppas att ni som aktieägare känner samma entusiasm och förtroende för den resa vi nu ger oss ut på tillsammans.

Bonnie Roupé

Papilly

Papilly planerar ett sammangående med Bonzun Health Information AB. Bolagets aktie är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted