Handel med uniträtter och betald tecknad unit i Bonzun inleds imorgon

Handeln med uniträtter och betald tecknad unit i Bonzun AB (publ) i samband med företrädesemissionen har försenats med anledning av att ansökan om upptagande till handel har inkommit för sent till Nasdaq. Handeln inleds imorgon, den 18 januari 2022. I övrigt gäller den information som tidigare kommunicerats i pressmeddelande och EU-tillväxtprospekt om företrädesemissionen.

Justerad tidplan för företrädesemissionen

Teckningsperiod i företrädesemissionen

17 - 31 januari 2022

Handel med uniträtter

18 - 26 januari 2022

Handel med BTU

18 januari - omkring vecka 6, 2022

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Omkring den 3 februari 2022

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Berghco Advokatbyrå AB är finansiell respektive legal rådgivare till Bonzun i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Johansson, Styrelseordförande
Tel: 070-478 31 49
E-post: [email protected]

Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected]


Bonzun godkänd av Försäkringskassan

Bonzun AB har godkänts av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted