Bonzun AB ingår icke-bindande avsiktsförklaring om ett förvärv av amerikansk "menstruations- och ägglossningsapp" som omsätter 3 Mkr på årsbasis

Bonzun AB ("Bonzun") har ingått icke-bindande avsiktsförklaring, (Letter of Intent), avseende ett förvärv som beräknas omsätta ca 350 tusen USD (ca 3,1 Mkr) för helåret 2021. Målbolaget har som enda tillgång en mobilapplikation för kvinnor att hantera sin menstruations- och ägglossningscykel med cirka 500 000 aktiva användare globalt med tonvikt i USA. Bolaget har en rörelsemarginal (EBIT) om 97% på årsbasis för 2021.

Avsiktsförklaringen har som mål att parterna ska förhandla fram slutliga villkor i syfte att genomföra förvärvet till slutet av Q4 2021. Förvärvet kommer - givet att det genomförs - att stärka Bonzuns produktutbud och exponering mot den amerikanska marknaden.

Bonnie Roupé, Bonzuns VD:
"Som vi har kommunicerat tidigare har vi som ambition att växa organiskt och genom förvärv. Vi kan nu addera en otroligt bra app till vårt utbud. Den kompletterar vår tjänst Bonzun IVF och ger oss ett bredare erbjudande och ökad synlighet framför allt i USA som är vår nyckelmarknad. Det finns en stor underliggande potential i synergierna mellan tjänsterna men också en tillväxtpotential i tjänsten i sig då nuvarande ägare inte har arbetat aktivt med anskaffning av nya användare."

De huvudsakliga steg som återstår för att genomföra förvärvet inkluderar att förhandla fram slutliga villkor och att genomföra slutlig Due Diligence.

Mer detaljerad information kommer att kommuniceras förutsatt att förvärven genomförs. Skulle Bonzun välja att inte slutföra ovan nämnt förvärv kommer detta omgående att kommuniceras till aktiemarknaden.

Denna information är insiderinformation som Bonzun AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-25, klockan 08.00 CEST.

För ytterligare information:
Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: [email protected]

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

Bonzun AB (publ) - Delårsrapport Q1 januari - mars 2022

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.


Kommuniké från årsstämma i Bonzun AB den 20 maj 2022

Bonzuns årsstämma hölls den 20 maj 2022 varvid bl a nedanstående beslut fattades. Styrelsen hade beslutat att stämman skulle hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022.


Bonzun lanserar mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve

I linje med tidigare kommunicerade målsättningar lanserar Bonzun nu en mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve. Evolveprogrammet hjälper företag att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare mår bra. Den som genomgår Bonzun evolve-programmet får hjälp att stärka sitt självledarskap, rusta sig själv inför stressiga perioder och göra beteendeförändringar för att skapa balans mellan arbete och privatliv. 

Bonzun godkänd av Försäkringskassan

Bonzun AB har godkänts av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted