Bokslutskommuniké januari - december 2020

Andra halvåret 1 juli-31 december

· Nettoomsättningen uppgick till 186 (849) tkr

· Rörelseresultatet förbättrades till -4 276 (-5 449) tkr

· Resultat efter skatt uppgick till -4 847 (-5 847) tkr

· Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,01 (-0,03) kr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 2 739 (-4 991) tkr

Helåret 1 januari-31 december

· Nettoomsättningen uppgick till 555 (1 319) tkr

· Rörelseresultatet förbättrades till -8 500 (-12 068) tkr

· Resultat efter skatt uppgick till -9 437 (-12 717) tkr

· Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,03 (-0,04) kr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 472 (-8 968) tkr

· Soliditet uppgick vid periodens utgång till 55,9 (5,4) procent

· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 219 (170) tkr

· Genomsnittligt antal anställda 1 (3)

För ytterligare information kontakta:

Maria Kullman, VD, 070-450 88 98

[email protected]

Kontaktinformation Certified Adviser är Eminova FK:

Eminova Fondkommission AB

Tel: 08-684 211 00

e-post: [email protected]

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 08:00 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Om Papilly

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted