Stresscompany - förtydligande avseende det pressmeddelande som publicerades den 26 februari 2015 avseende extern finansiering

Styrelsen för Stresscompany AB, har för avsikt att vid ett styrelsemöte den 5 mars 2015 fatta beslut om en riktad nyemission av ett konvertibelt förlagslån, omfattande högst 10 Mkr, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande utan företräde för befintliga aktieägare.


Styrelsen säkerställer extern finansiering

Styrelsen för Stresscompany säkerställer extern finansiering om 10 MSEK, vilket kommer att föreslås vid kommande extra bolagsstämma under kvartal 2, 2015.


Insynspersoner ökar ägandet i Stresscompany

Stresscompany meddelar att två styrelseledamöter i bolaget har ökat sitt aktieinnehav och därmed kommit över gränsvärdena 15 respektive 25 procents ägande i bolaget.


Förstärker styrelsen med tidigare chef inom globala läkemedelskoncerner

Stresscompany förstärker sin styrelse med Christer Köhler, doktor i neurovetenskap, med mångårig erfarenhet som forskningsområdeschef inom globala FoU-enheter vid ledande läkemedelsbolag som AstraZeneca och Hoffman-La Roche.


Tillsätter ny vd med sälj-/marknadsbakgrund från internationella bio/medtechbolag

Stresscompany har rekryterat Erik Lissner till posten som ny vd i samband med att bolaget gör sig redo att gå från utvecklingsfas till kommersialisering av bolagets produkt Papilly. Beslutet har tagits gemensamt av styrelsen och nuvarande vd Ulf Söderberg som kommer att arbeta vidare inom bolaget med fokus på affärsutveckling och omvärldsrelationer. 


Första handelsdag för Stresscompany på NASDAQ OMX First North

Stresscompany erbjuder evidensbaserade självhjälpsprogram som en betaltjänst via nätet som kan förbättra psykisk ohälsa där stress ofta är en viktig faktor. Bolaget noteras på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 2 oktober, och byter i samband med noteringen namn på sin tjänst Stressklubben till Papilly med sikte på en svensk och internationell expansion.Stresscompanys handelsstart är framflyttad

Då den nyligen genomförda nyemissionen ännu inte registrerats hos Bolagsverket kommer den första handelsdagen vid NASDAQ OMX/ First North att flyttas fram.


Nytt datum för handelsstart i Stresscompany

Den planerade handelsstarten för Stresscompany AB har flyttats fram till 16 juli 2014.


Nyemissionen i Stresscompany avslutad

Nyemissionen i Stresscompany är avslutad och tillför bolaget 80 nya aktieägare och 10 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet kommer att användas för färdigställandet av betaltjänsterna på stressklubben.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted