Första handelsdag för Stresscompany på NASDAQ OMX First North

Stresscompany erbjuder evidensbaserade självhjälpsprogram som en betaltjänst via nätet som kan förbättra psykisk ohälsa där stress ofta är en viktig faktor. Bolaget noteras på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 2 oktober, och byter i samband med noteringen namn på sin tjänst Stressklubben till Papilly med sikte på en svensk och internationell expansion.Stresscompanys handelsstart är framflyttad

Då den nyligen genomförda nyemissionen ännu inte registrerats hos Bolagsverket kommer den första handelsdagen vid NASDAQ OMX/ First North att flyttas fram.


Nytt datum för handelsstart i Stresscompany

Den planerade handelsstarten för Stresscompany AB har flyttats fram till 16 juli 2014.


Nyemissionen i Stresscompany avslutad

Nyemissionen i Stresscompany är avslutad och tillför bolaget 80 nya aktieägare och 10 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet kommer att användas för färdigställandet av betaltjänsterna på stressklubben.se.


Teckningstid i nyemission förlängs

Styrelsen i Stresscompany AB (publ) har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till den 30 maj 2014, kl.16:00.


Stresscompany genomför nyemission inför listning på First North

Genom dotterbolaget Stressklubben siktar Stresscompany in sig på den växande andelen av befolkningen som påverkas negativt av stress. En nyemission om 10 Mkr har nyligen påbörjats, varefter Stresscompany avser att ansöka om listning vid NASDAQ OMX First North.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted