Den första fabriken har implementerats med PaperTale's teknologi

Den nya blockchainbaserade plattformen - PaperTale, presenterades för världen förra veckan. PaperTale ger konsumenter information om en produkts leveranskedja och miljöpåverkan bara genom att skanna produkten med sin smartphone. Tekniken gör det möjligt för konsumenter att fatta välinformerade beslut innan de köper en produkt.

Det finns dock betydligt fler fördelar. De största effekterna av PaperTale-tekniken kommer att synas i de delar av världen där det behövs som mest - i utvecklingsländerna. Genom att implementera tekniken i fabriker kommer arbetarnas arbetsförhållanden kunna förbättras och tekniken verifierar att arbetarna erhåller lagstadgade löner, att arbetarna har skriftliga anställningsavtal och därmed säkerhet genom en officiell anställning.

PaperTale sätter fokus på arbetarnas villkor

Man skulle lätt kunna tro att en lön på 3 dollar om dagen skulle vara omöjlig att leva på. För miljontals människor är detta dock verkligheten. Detta fortgår oftast genom att arbetsgivare inte registrerar arbetarna och därmed håller arbetskraftskostnaderna och skatterna nere och arbetarna har då ingen trygghet. Endast en minoritet kommer att kunna bryta sig ur denna fattigdom, exempelvis genom ett samhällsengagerat entreprenörskap och genom att ha turen att lyckas erhålla en bra utbildning.

Ett av PaperTales mål är att skapa en lösning som sätter stopp för utnyttjandet av människor och istället främjar rättvis behandling av arbetarna och gör det lättare att bryta fattigdomscykeln.

Den första fabriken någonsin som blivit "PaperTale'd"

För att demonstrera ett "Proof of Concept" genom implementering i en leveranskedja i större skala, har PaperTale AB skapat ett komplett scenario för modebranschen genom att introducera en "Concept Collection" skapad i Sverige och i samarbete med en medelstor klädesfabrik i Pakistan belägen i Lahore, Pakistan. PaperTale vill visa att även en av de smutsigaste industrierna kan "göras mindre smutsig".

PaperTale-plattformen består av sju olika tekniska lösningar, varav fyra är mobilapplikationer för fabriken och leverantörerna samt för arbetarna och för konsumenterna. En av komponenterna är ett fullskaligt ERP-system (Enterprise Resource Planning) för den anslutna fabriken. De två sista komponenterna är två stycken blockchainbaserade nätverk, som syr ihop samtliga komponenter och lagrar alla transaktioner och den verifierade information live på blockchain.

Den fulla effekten från implementeringen i den första PaperTale-fabriken, kommer att kunna ses först om några månader när fabriken kört full fart med den nya tekniken. Fabrikens chef, Yasir Rasool, säger "Det innebär stora konkurrensfördelar att kunna påvisa att vi de facto använder de högkvalitativa material vi säger att vi använder samt att vi betalar våra arbetare högre lön än lagstadgade löner. Vi vill arbeta med high-end brands som fokuserar på hållbarhet och som vill säkerställa kvalitet i varje steg - och PaperTale bevisar precis detta".

PaperTale vill nu visa världen vad tekniken kan åstadkomma och kommer att genomföra en crowdfundingkampanj via Kickstarter med start den 13 november. Alla som stöttar PaperTale på Kickstarter erhåller de första produkterna som någonsin producerats med den nya tekniken.

Stötta PaperTale i kampen för ökad hållbarhet, miljötänk och bättre arbetsvillkor!

Mer information hittar ni på PaperTale's hemsida www.papertale.org.

För ytterligare information:

Bilal Bhatti, Grundare och VD
Telefon: + 46 76 801 00 68 telefon
e-post: [email protected]

eller

Daniel Andersson, Partner
Telefon: + 46 73 914 04 50
e-post: [email protected]

Presskontakt:

Johan Öljemark
E-post: [email protected]

Webbplats: www.papertale.org
Papertale finns också på LinkedIn, Instagram och Facebook

PaperTale AB är ett svenskt aktiebolag som har utvecklat en teknik, baserad på Blockchain, vilken ger konsumenter möjlighet att välja produkter utifrån dess påverkan på klimatförändringar och andra miljöfrågor samt ger dem möjlighet att hjälpa människor i utvecklingsländerna att komma ur fattigdom. Teamet med ca 15 entusiaster - eller stolta PAPPERTELLERS som de gärna kallar sig själv - består av utvecklare, designers och ingenjörer med stor erfarenhet av att utveckla teknologiska lösningar samt hantera komplexa tillverkningsprocesser. PaperTale är ett banbrytande företag som arbetar mot en verkligt hållbar framtid och strävar efter att vara KLIMATPOSITIVA genom att investera i åtgärder som förbättrar miljön på olika sätt. PaperTale vill också utrota exploateringen av arbetare i utvecklingsländerna. För att demonstrera ett "Proof of Concept" genom implementering i en leveranskedja i större skala, har PaperTale AB skapat ett komplett scenario för modebranschen genom att introducera en "Concept Collection" skapad i Sverige och samarbetar med en medelstor klädesfabrik i Pakistan. Plattformen utvecklas för att fabriker i alla branscher ska kunna implementera tekniken i sina produktionsprocesser. PaperTale's vision är att bli en ny industristandard och har myntat begreppet "Traceability of Things", förkortat ToT.

Nerladdningsbara filer

Är radikal transparens äntligen möjligt med hjälp av blockchain?

Hållbarhetsrelaterade investeringar blir en allt större del av verksamheten för många företag. Detta beror dels på fler lagkrav men också på att produktionens sociala och miljömässiga effekter utgör en stor del av samhällets mest angelägna frågor.

Många klädmärken har svårt att vara transparenta med sin produktion på grund av komplexitet i leveranskedjan och en rädsla för hur konsumenterna kommer att reagera. Att ta ansvar för sina leverantörskedjor i dess helhet är dock det första och viktigaste steget mot hållbarhet.

PaperTale är lösningen som hjälper varumärken att bevisa sitt ansvarstagande genom full transparens och spårbarhet i deras leverantörskedjor.


Den första fabriken har implementerats med PaperTale's teknologi

Den nya blockchainbaserade plattformen - PaperTale, presenterades för världen förra veckan. PaperTale ger konsumenter information om en produkts leveranskedja och miljöpåverkan bara genom att skanna produkten med sin smartphone. Tekniken gör det möjligt för konsumenter att fatta välinformerade beslut innan de köper en produkt.

Det finns dock betydligt fler fördelar. De största effekterna av PaperTale-tekniken kommer att synas i de delar av världen där det behövs som mest - i utvecklingsländerna. Genom att implementera tekniken i fabriker kommer arbetarnas arbetsförhållanden kunna förbättras och tekniken verifierar att arbetarna erhåller lagstadgade löner, att arbetarna har skriftliga anställningsavtal och därmed säkerhet genom en officiell anställning.


Ny teknologi ger konsumenter möjlighet att styra mot en hållbar framtid

En ny svensk plattform baserad på Blockchain - PaperTale, gör det möjligt för konsumenter att skanna produkter med sin smartphone och få autentiserad information om leverans-kedjan och produktens miljöpåverkan. Plattformen visar också information om arbetarna som tillverkat produkten samt bekräftar om arbetarna fått lagenliga löner. Konsumenter ges därmed möjligheten att fatta välgrundade beslut om de saker vi köper, vilket kan förändra konsumtionsbeteendet och stärka företag som arbetar hållbart.

PaperTale startar en crowdfunding-kampanj på Kickstarter, 13 november.


New technology empowers consumers to steer toward a Sustainable Future

The new Swedish blockchain platform PaperTale makes it possible for consumers to simply scan a product with their smartphone and get authenticated information about the supply chain and the product's environmental impact. The platform also shows information about the workers who made the product and confirms lawful salaries. Consumers are therefore given the power to make informed decisions about the things we buy, which could transform the consumption behavior and strengthen companies who work sustainably.

PaperTale launches a crowdfunding campaign on Kickstarter, November 13th.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted