Är radikal transparens äntligen möjligt med hjälp av blockchain?

Hållbarhetsrelaterade investeringar blir en allt större del av verksamheten för många företag. Detta beror dels på fler lagkrav men också på att produktionens sociala och miljömässiga effekter utgör en stor del av samhällets mest angelägna frågor.

Många klädmärken har svårt att vara transparenta med sin produktion på grund av komplexitet i leveranskedjan och en rädsla för hur konsumenterna kommer att reagera. Att ta ansvar för sina leverantörskedjor i dess helhet är dock det första och viktigaste steget mot hållbarhet.

PaperTale är lösningen som hjälper varumärken att bevisa sitt ansvarstagande genom full transparens och spårbarhet i deras leverantörskedjor.


Den första fabriken har implementerats med PaperTale's teknologi

Den nya blockchainbaserade plattformen - PaperTale, presenterades för världen förra veckan. PaperTale ger konsumenter information om en produkts leveranskedja och miljöpåverkan bara genom att skanna produkten med sin smartphone. Tekniken gör det möjligt för konsumenter att fatta välinformerade beslut innan de köper en produkt.

Det finns dock betydligt fler fördelar. De största effekterna av PaperTale-tekniken kommer att synas i de delar av världen där det behövs som mest - i utvecklingsländerna. Genom att implementera tekniken i fabriker kommer arbetarnas arbetsförhållanden kunna förbättras och tekniken verifierar att arbetarna erhåller lagstadgade löner, att arbetarna har skriftliga anställningsavtal och därmed säkerhet genom en officiell anställning.


Ny teknologi ger konsumenter möjlighet att styra mot en hållbar framtid

En ny svensk plattform baserad på Blockchain - PaperTale, gör det möjligt för konsumenter att skanna produkter med sin smartphone och få autentiserad information om leverans-kedjan och produktens miljöpåverkan. Plattformen visar också information om arbetarna som tillverkat produkten samt bekräftar om arbetarna fått lagenliga löner. Konsumenter ges därmed möjligheten att fatta välgrundade beslut om de saker vi köper, vilket kan förändra konsumtionsbeteendet och stärka företag som arbetar hållbart.

PaperTale startar en crowdfunding-kampanj på Kickstarter, 13 november.


New technology empowers consumers to steer toward a Sustainable Future

The new Swedish blockchain platform PaperTale makes it possible for consumers to simply scan a product with their smartphone and get authenticated information about the supply chain and the product's environmental impact. The platform also shows information about the workers who made the product and confirms lawful salaries. Consumers are therefore given the power to make informed decisions about the things we buy, which could transform the consumption behavior and strengthen companies who work sustainably.

PaperTale launches a crowdfunding campaign on Kickstarter, November 13th.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted