Conversion of Yorkvilles's convertible notes into shares

The Board of Directors of Panion Animal Health AB (the "Company" or "Panion") has, pursuant to the terms and conditions of the financing arrangement between Panion and an investment fund managed by Yorkville Advisors Global ("Yorkville") announced on 9 January 2018, resolved to approve the request of Yorkville to convert a proportion of SEK 400,000 of the convertible notes to shares in the Company at conversion price of SEK 0.94 per share. The conversion shall be executed by issuing a total of 425,531 shares to Yorkville. With the transfer included a total of SEK 2,200,000 of the convertible notes has been requested to be converted to shares in the Company. Yorkville's requests for issuance covers in total 2,050,756 shares.

The total number of shares of the Company, following Yorkville's requests, will be 22,655,941 shares. To facilitate a swift and timely conversion, Yorkville has, pursuant to the terms and conditions of the financing programme, received loan shares while awaiting the registration and issuing of the new shares. Upon receiving the issued shares, the loan shares will then be replenished. Yorkville currently holds 849,244 loan shares in the Company.

Board of Directors Panion Animal Health AB

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
[email protected]

This press release contains information which Panion Animal Health AB is obliged to publish according to the EU market abuse regulation (MAR). This information was submitted by Panion's CEO, Anja E. H. Holm, for publication on July 27 2018.

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Nerladdningsbara filer

Information avseende budet från CombiGene

Styrelsen i Panion Animal Health mottog den 18 april ett bud på Panion Animal Health från CombiGene. Budet löpte ut den 20 juni (-19).


Påminnelse angående budet från CombiGene

Styrelsen i Panion Animal Health mottog den 18 april ett bud på Panion Animal Health från CombiGene. Budet löper ut den 20 juni (-19).

2019 Q1 report, Period January-March for Panion Animal Health AB

Period January-March

  • Net sales: kSEK 0 (0).
  • Operating profit: kSEK -1 663 (-697).
  • Earnings per share: SEK -0,07 (-0,05).
  • Liquidity at the end of the period: kSEK 4 961 (2 708).

Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion att acceptera CombiGenes offentliga erbjudande

Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion att acceptera CombiGenes offentliga erbjudande


Kommuniké från årsstämma i Panion Animal Health AB (publ)

Idag, den 23 april 2019, hölls årsstämma i Panion Animal Health AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.


CombiGene lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health

CombiGene AB (publ) ("CombiGene") har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier ("Aktierna) och teckningsoptioner av serie TO1 med ISIN-kod SE0011205343 ("Teckningsoptionerna") i Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina Aktier och Teckningsoptioner till CombiGene ("Erbjudandet"). Aktierna och Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market ("Spotlight").Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted