Delårsrapport Q3 2019

Resultatförbättring och Positivt kassaflöde

Sammanfattning tredje kvartalet 2019

  • Rörelsens intäkter uppgick till 4 773 kkr (6 177 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -421 kkr (-491 kkr)
  • Bruttomarginalen stärktes till 46,5% (43,4%)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 330 kkr (-460 kkr)
  • Bolagets personal- och övriga kostnader minskade med 16,7% till 2 642 kkr (3 172 kkr)

Sammanfattning första Niomånadersperioden

  • Rörelsens intäkter uppgick till 14 327 kkr (20 199 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA -2 288 kkr (-1 658 kkr)
  • Bruttomarginalen ökade till 48,1% (45,3%)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -869 kkr (-849 kkr)
  • Bolagets skulder minskade med 22,1% till 11 961 kkr (15 367 kkr)

Kommentarer till tredje kvartalet 2019

Bolagets besparingsprogram ger resultat och effekterna efter försäljningen av fastigheten och avvecklingen av den fysiska butiken i Dalsjöfors sätter nu spår i resultaträkningen genom en förbättrad lönsamhet.

Bruttomarginalen fortsätter att förbättras vilket är ett bärande element i bolagets tidigare kommunicerade tillväxtstrategi.

Intäktsbortfallet relaterat till avvecklingen av den fysiska butiken i Dalsjöfors beräknas till ca 650 kkr för det tredje kvartalet och ca 2.000 kkr för de första tre kvartalen. Engångskostnader i samband med avyttringen av fastigheten i Dalsjöfors belastar kvartalet med ca 80 kkr. Som tidigare kommunicerats räknar Bolaget med en årlig kostnadsbesparing på ca 800 kkr relaterat till avvecklingen av butiken. Bolaget har under perioden slutamorterat de återstående reverserna gällande förvärvet av Juvelerare John Victorin i Varberg AB vilket belastat likviditeten i bolaget under perioden med ca 240 kkr.

Den tillväxtstrategi som presenterades 16e mars 2017, innebär bland annat att bolaget skall expandera via e-handel, ytterligare butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, samt en ökad satsning på förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier.

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2019

Delårsrapport för perioden januari-december: 21 februari 2020
Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, torsdagen 19 maj 2020 kl 10:00

-Frågor? Kontakta gärna vd Mats Bergengren via mail: [email protected] eller telefon 0762919109

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00 CET.

Mer om online brands nordic ab (publ)

Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 [email protected]

Rapporten finns att läsa på Bolagets hemsida http://www.onlinebrands.se/press-2/press/

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted