Bokslutskommuniké 2020

Sammanfattning fjärde kvartalet 2020

 • Rörelsens totala intäkter uppgick till 3 462kkr (6 286kkr)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -1 028kkr (-554kkr)
 • Bruttomarginalen förändradestill 44,0% (39,0%)
 • Bolagets personaloch övriga kostnader minskade med 21,6% till-1588kkr (-2 028kkr)
 • Styrelsen bemyndigades att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 3.500kkr
 • Ackordsförhandlingar inleds

Sammanfattning helåret 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 12 898kkr (20 614kkr)
 • Rörelseresultatet EBITDA -9141kkr (-2 842kkr)
 • Bolaget gick in i rekonstruktion 11 mars
 • Covid-19 pandemin drabbar verksamheten negativt
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

Kommentarer till fjärde kvartalet 2020

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") drabbades likt samhället i övrigt hårt av Covid-19 pandemin även det normalt sett starka fjärde kvartalet. Tillströmningen av kunder till de fysiska butikerna uteblev samtidigt som den ansträngda likviditeten medförde begränsningar i marknadsföringsaktiviteter för e-handeln. Styrelsen i beslutade den 11 november att genomföra en företrädesemission av units om 3.5 MSEK och har ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av emissionen.

Det kraftigt försämrade rörelseresultatet beror på att bolaget under rekonstruktionen beslutat att genomföra en lagerinventering och funnit mindre kurant lager än beräknat, vilket påverkar rörelseresultatet negativt. Bolaget har även sålt äldre varulager till guldvärde i syfte att skapa likviditet. Likviditeten har använts för att göra inköp av ett mer attraktivt sortiment.

Online Brands ansökte under mars 2020 om rekonstruktion efter en period av likviditetsbrist. Bolagets ledning, styrelse och huvudägare har under rekonstruktionsperioden arbetat intensivt ihop med utsedd rekonstruktör och identifierat och genomfört flertalet kostnadsbesparingar. Vidare har en ny strategi framarbetats med fokus på att utveckla Online Brands e-handel, bland annat innefattande optimering av SEO, sociala medier, marknadsföring och innehåll i syfte att bättre tillvarata möjligheten att expandera på en starkt växande e-handelsmarknad. I november presenterade Bolaget ett förslag till Företrädesemissionen i syfte att möjliggöra för Online Brands att ta sig ur den avslutade företagsrekonstruktionen. Vidare tillförs Bolaget tillväxtkapital med avsikt att utröna optimalt sätt att möjliggöra exekvering av den nya e-handelssatsningen.

Borås Tingsrätt fastställde bolagets ackordden 12 februari 2021 om 75 % skuldnedskrivning. Vid fastställda ackord i Bolagets samtliga dotterbolag innebär det att Bolagets skulder minskar med motsvarande ca 6,2 MSEK vilket innebär att ackordslikviden uppgår till 2.1 MSEK. Målsättningen är att samtliga ackord fastställs under kvartal 1 2021.

" -2020 är nu lagd till handlingarna och vi kan äntligen vända blad och ta ett rejält omtag. Vi blickar framåt och kommer med start i början av andra kvartalet att inleda arbetet med att lyfta Hedbergs Gulds e-handel till nästa nivå så att Online Brands inte bara driver Sveriges största handelsplats för smycken online, utan även den bästa och mest användarvänliga sidan med de attraktivaste varumärkena på marknaden "kommenterar t f vd Nina Holgersson.

Hela rapporten finner du att läsa HÄR.

-Frågor? Kontakta gärna tf vd Nina Holgersson via mail: [email protected] eller telefon 0768 60 60 10

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08:30 CET.

Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se Aktien handlas på First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 [email protected]

Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted