Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") investerade nyligen i Bricknode som noterades på Nasdaq First North den 9:e november. Stockpicker har intervjuat CapSeks vd Henrik Jerner där han ger några snabba kommentarer om det nyligen noterade Bricknode samt övrig portföljutveckling.

Noteringsemissionen i ert portföljbolag Bricknode blev övertecknad och handeln med aktien inleddes den 9:e november. Vad innebär kapitaltillskottet på cirka 40 Mkr (före emissionskostnader) för Bricknodes utveckling framöver?

- Bricknode har hittills fokuserat på att utveckla och förfina bolagets plattform, men nu är plattformen redo att skalas upp genom internationell expansion. Bricknode har redan lokal närvaro i Stockholm och London och kommer nu rekrytera ytterligare topptalanger inom sälj och marknad för att öka kundbasen. Kapitaltillskottet ger Bricknode goda finansiella resurser att fullfölja den lagda expansionsplanen, säger Henrik Jerner.

Bricknode har tagit fram en skalbar mjukvaruplattform för finanssektorn. Kan du ge några konkreta exempel hur plattformen används och vilka kunder man har i dagsläget?

- Bricknode möjliggör för finansföretag att erbjuda produkter och tjänster genom digitalisering. Basfunktionen är ett operativsystem, Bricknode Core, som hanterar det som är centralt inom finanstjänster (såsom kunder, konton, transaktioner). På Bricknode Core kan kunderna koppla på olika applikationer, en applikation är Bricknode Broker som riktar sig till värdepappershandel, kapitalförvaltare och rådgivare. Bricknode Broker gör det möjligt att sätta upp kundportaler och rådgivarportaler tillsammans med en komplett back-office portal, för exempelvis en distributör som har värdepapperstillstånd med anslutna rådgivare. Bricknode har idag ett 20-tal B2B-kunder, exempelvis East Capital (kapitalförvaltare), Sigmastocks (automatiserad investeringstjänst) och Evida (förvaltningstjänster).

Hur ser du på uppvärderingspotentialen för era andra onoterade innehav?

- Vi har idag sex onoterade innehav, varav fem är nya investeringar sedan hösten 2020 och framåt. Det krävs ganska mycket för att kunna göra uppvärderingar inom ett år och så länge den onoterade portföljen är så ung som den är nu gör vi främst en större genomgång av värderingarna i samband med årsbokslut. Merparten av de onoterade bolagen utvecklas bra och enligt lagda expansionsplaner. För att nämna några exempel så både PubQ:s och Arkimera Robotics omsättning växer med +100% i årstakt samt även Noda Intelligent Systems växer bra och har slutit flera viktiga avtal under hösten. Så bland dessa innehav tror jag det finns uppvärderingspotential.

Ni har köpt in er i Bricknode under hösten och portföljen består i dagsläget av nio innehav. Är ni nöjda med strukturen tills vidare? Vilka områden skulle ni helst vilja få ytterligare exponering mot?

- Vi är nöjda med investeringstakten och strukturen hittills, det är en bra mix av olika branscher i portföljen. Sen finns det många intressanta områden som vi fortfarande inte har exponering mot. Några av de heta trenderna vi är intresserade av är cirkulär ekonomi, foodtech och cyber security, där vi ser mycket intressanta affärsmodeller. Blockchain är inget nytt, men nu börjar tekniken användas inom nya användningsområde så det är också ett intressant område för oss.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

CapSek bjuder in långsiktiga investerare att medinvestera i valda portföljinnehav

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") erbjuder långsiktiga investerare att medinvestera (co-invest) vid nyinvesteringar och följdinvesteringar i CapSeks portföljbolag.

- Vi har noterat att många av våra investerare har ett större intresse att investera i onoterade tillväxtbolag och med denna co-investeringsmöjlighet kan man dra fördel av CapSeks sourcingmodell, ta rygg på vårt arbete och öka sin exponering ytterligare, säger Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.


CapSek presenterar på Digitala Aktiekvällen 31 januari

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") bjuder in dig som aktieägare, journalist och analytiker att ta del av CapSeks presentation på Aktiespararnas Digitala Aktiekväll 31 januari klockan 17:30. CapSeks presentation fokuserar på strategin framgent, vad som är fokus under 2022 och hur en eventuell nedgång på börsen påverkar CapSek. Dessutom ges en beskrivning av CapSeks affärsmodell och var bolaget står idag.


CapSeks valberedning utsedd

Valberedningen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") är utsedd och består av representanter från Bolagets största ägare.


Snittillväxt på 49 procent för CapSeks portföljbolag med onoterat i täten

Med en portfölj bestående av totalt åtta aktiva bolag visar Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") en genomsnittlig tillväxt på 49 procent, där snitttillväxten för de fem onoterade innehaven uppgick till 53 procent för sexmånadersperioden april till september, jämfört med samma period föregående år. Med fortsatt fokus på techbolag inom SaaS, fintech, IoT, AI/ML och gaming siktar CapSek på att fortsätta bygga portföljen 2022. Emergers Andreas Eriksson intervjuar Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.


Runa förvärvar Storm för kinesisk fjärrvärmemarknad för 2,5 miljoner Euro

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att CapSeks portföljbolag NODA och deras utvecklingspartner VITO har slutit avtal om samarbete med Runa, en ledande aktör inom fjärrvärme i Kina, avseende NODA och VITO:s branschledande teknologi STORM för smart styrning av fjärrvärmenät på den kinesiska marknaden. Avtalet är värt 2,5 miljoner Euro.


Northern CapSek Ventures ingår samarbete med Entreprenörinvest

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår samarbete med Entreprenörinvest Sverige AB ("Entreprenörinvest"). Genom samarbetet kommer de båda investmentbolagen att kunna investera i samma bolag samt dra nytta av varandras kompetenser och nätverk.


Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") investerade nyligen i Bricknode som noterades på Nasdaq First North den 9:e november. Stockpicker har intervjuat CapSeks vd Henrik Jerner där han ger några snabba kommentarer om det nyligen noterade Bricknode samt övrig portföljutveckling.


Northern CapSek Ventures AB deltar på Mangold Insights Investerarfrukost 17 november 2021

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att CapSek deltar på Mangold Insights Investerarfrukost 17 november 2021


Bricknodes noteringsemission kraftigt övertecknad

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att noteringsemissionen i CapSeks portföljbolag Bricknode Holding AB i Skövde ("Bricknode") blivit kraftigt övertecknad. Erbjudandet att köpa aktier i samband med Bricknodes notering på Nasdaq First North Growth Market tecknades till över 215 procent. Handeln med aktien ska enligt plan inledas tisdagen den 9 november 2021.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar idag, den 8 november 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades i samband med CapSeks företrädesemission i mars 2021. Under perioden 18 oktober till och med den 29 oktober 2021 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 1 545 385 aktier, genom utnyttjande av 1 545 385 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 33,5 procent. CapSek tillförs därmed cirka 5 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted