Lovande tillskott efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj

Med dagens tillträde fullbordas förvärvet av Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj bestående av totalt tio bolag. Det innebär att Nordic CapSek Ventures ("CapSek") utökar sin portfölj med sex nya techbolag med skalbara affärsmodeller samtidigt som CapSek ökar sitt innehav i fyra befintliga positioner. Sammantaget tas därmed ett betydande steg mot CapSeks långsiktiga mål.

Efter extramötet för innehavare av vinstandelsbevis 20 juni 2022 tillträder CapSek idag, 30 juni 2022, NTFs portfölj och fullbordar därmed förvärvsprocessen. Total köpeskilling uppgår till 20,1 MSEK, där investerat belopp i portföljbolag uppgår till 18,9 MSEK (motsvarar NAV-värdet per sista mars 2022). Resterande belopp, 1,2 MSEK, är förvärvsgoodwill (motsvarande premie på 6,6 procent) och skrivs av på 5 år.

Det slutliga antalet CapSek-aktier som emitteras genom förvärvet är 9 542 551 aktier. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i CapSek att uppgå till 20 454 881. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 9 542 551 SEK från 10 910 930 SEK till 20 454 881 SEK. De nya aktieägarna i CapSek erhåller sina aktier i slutet på juli.

Av de nya bolagen i portföljen är tre i scale-up-fas: Zesec, Klash och Talkamatic. Resterande tre bolag är i start-up-fas (pre-revenue): E-GO Sport, AI Medical och Validicity. Av de nya namnen är ett noterat: Zesec of Sweden AB som är noterat på NGM Nordic SME.

Då portföljförvärvet av Nordic Tech Fund ökar CapSeks portfölj med sex nya bolag så består portföljen nu av totalt 15 bolag.

Sex helt nya innehav i portföljen

Zesec (noterat) flyttar dörrnycklar och taggar från nyckelknippan till mobiltelefonen och erbjuder samtidigt en plattform med tjänster som förenklar bud och leveranser innanför entréportar, kontors- och lägenhetsdörrar. Låsbranschen är i början av ett digitaliseringsskifte och den position Zesec tar genom att erbjuda ett mellanlager för leverantörer av lås och fastighetsägare gör dem till en högintressant spelare på marknaden. Det går att göra en jämförelse med parkeringsbranschen där det behövs ett 20-tal olika appar för att parkera en bil - Zesec möjliggör en enda app för alla lås i låsbranschen. CapSeks investering uppgår till cirka 1,7 MSEK, ägarandel cirka 4 procent.

Klash (onoterat) är en molnbaserad plattform som gör det enklare att samarbeta i produktionen av TV- och filmprojekt. Klash erbjuder en global och säker plattform där aktörer inom produktion av tv-serier, film och datorspel kan samarbeta kring granskning och hantering av mediafiler. Bland kunderna finns bland andra tre statliga tv-bolag - SVT i Sverige, RÚV på Island och YLE i Finland. Bolaget har tidigare erhållit finansiering från Vinnova för sin innovativa produktutveckling. CapSeks investering uppgår till cirka 4,5 MSEK, ägarandel cirka 23 procent.

Talkamatic (onoterat) erbjuder en avancerad teknikplattform i gränssnittet mellan AI och forskning om mänsklig dialog som möjliggör för datorer att anpassa sig och lära sig hur människor vill kommunicera och föra dialog med dem. Talkamatic använder en AI-lösning för dialog mellan människa och maskin som passar flertalet kommunikationsmedel (text, tal, kroppspråk, gester etc.) där processerna görs tillgängliga via befintliga plattformar och infrastruktur. Idag arbetar Talkamatic med kunder som Volvo, Bonnier News samt med partners som IBM, Ericsson och CGI. CapSeks investering uppgår till cirka 2,1 MSEK, ägarandel cirka 6 procent.

E-GOGO E-Sports (onoterat) har utvecklat en plattform för både mobil och PC där användare med enkelhet kan följa sina lag inom e-sport. Kunden får en personifierad kalender, förhandsinformation om kommande matcher och event, samtidigt som E-GO håller koll på favoritlagen och ger möjlighet för användaren att streama matcherna live. Allt i samma app. E-sport är ett segment i kraftig tillväxt, och i takt med att antalet lag och turneringar ökat så ökar också behovet av nya lösningar för fansen att följa sina lag. E-GO är väl positionerat för att bli en ledande aktör inom interaktiv e-sport-streaming. CapSeks investering uppgår till cirka 0,5 MSEK, ägarandel cirka 3 procent.

AI Medical Technology AIM (onoterat) utvecklar en teknik som kan känna igen elakartade hudförändringar och hjälpa patienter och sjukvården till mer träffsäkra och snabbare diagnoser. Hudcancer är ett växande problem och en av de vanligaste cancerformerna i världen. Bolaget verkar inom ett område där AI kommer få stor betydelse i framtiden. Att använda en AI, som har tränats på hundratusentalsbilder som ett första steg i en diagnostisering är ett bra exempel på hur AI kan användas i sjukvården. CapSeks investering uppgår till cirka 1,5 MSEK, ägarandel cirka 6 procent.

Validicity Sweden (onoterat) har, för att garantera säker spårbarhet för anti-doping inom idrott och hästsport, tagit fram egendesignade behållare kombinerade med blockchainteknik. Det finns en stark efterfrågan på säkra logistikkedjor inom anti-doping, sjukvård och hälsa där blockchainsteknikens natur erbjuder uppenbara fördelar för just spårbarhet. Grunden för bolaget lades tillsammans med Sveriges nestor inom anti-doping,  Arne Ljungqvist med målet att bygga en mjukvara som garanterar en säker kedja av dopingtester. CapSeks investering uppgår till cirka 0,4 MSEK, ägarandel cirka 3 procent.

Välkomna ökningar i fyra befintliga portföljbolag

Vid sidan av ovan nämnda bolag innebär förvärvet av NTFs portfölj också välkomna ökningar i fyra av CapSeks befintliga portföljinnehav, där den största investeringen sker i Itatake, där CapSeks nya investering uppgår till 5,6 MSEK och den totala ägarandelen uppgår till cirka 9 procent.

Övriga investeringar i portföljförvärvet är (CapSeks totala ägande efter transaktionen inom parentes): Appspotr cirka 0,4 MSEK (cirka 7 procent), Hoodin cirka 2,0 MSEK (cirka 18 procent) samt PubQ cirka 0,2 MSEK (cirka 10 procent).

  • Det känns fantastiskt kul att vi nu har fått in sex nya techbolag till portföljen, som alla verkar inom segment som befinner sig i, eller står inför kraftig tillväxt, samtidigt som vi effektivt ökar vår exponering i fyra bolag som vi redan känner väl och tror starkt på. Vi ser tillskotten som ett viktigt steg i att fortsätta bygga upp CapSek:s portfölj med tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller, där vi ser potential för dem att etablera sig internationellt i större skala, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.

CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats förvärvat Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj om innehav i 10 techbolag. I ljuset av den höga aktivitet och det momentum som flera av bolagen rapporterar om är det fortsatt motiverat och i CapSeks aktieägares bästa intresse, att CapSek har finansiellt utrymme att fortsätta stödja bolagen. För att säkerställa deltagande i både de nya och gamla portföljbolagens kommande finansieringsrundor har Bolaget ett behov att stärka kapitalbasen. Extra bolagstämma i CapSek beslutade i juni 2022 att införa preferensaktier som ett nytt aktieslag. Styrelsen har därför beslutat att undersöka förutsättningarna att genomföra en emission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022.


Lansering av ny SaaS-tjänst öppnar dörren till nya marknader för CapSeks Bricknode

Med en helt ny SaaS-tjänst för automatiserad och enkel övervakning av portföljer för professionella investerare och finansiella aktörer, expanderar nu Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode in på nya marknader i stort behov av effektivisering. Samtidigt visar en analys att över 94 procent av Bricknodes intäkter senaste året utgjordes av återkommande intäkter vilket bekräftar att både produkt och affärsmodell är efterfrågade på en finansmarknad i omvandling.


Oro för energisäkerhet i Europa banar väg för CapSeks NODA

Efter en vår med skenande gaspriser har frågan om att säkra energiförsörjningen klättrat högst upp på agendan över hela Europa. Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portföljbolag NODA Intelligent Systems AB ("NODA") kan med en egenutvecklad AI-lösning effektivisera överföringen av värme och kyla, och därmed minska åtgången av gas. Det finns en hög efterfrågan, i stora delar av Europa på lösningar som kan hjälpa att minska beroendet, och NODA tar nu betydande steg för att spela en central roll i den här utmaningen.  


CapSeks portföljbolag Arkimera Robotics i internationellt partnerskap med NGM-noterade Briox

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portföljbolag Arkimera Robotics AB ("Arkimera") har inlett partnerskap med SaaS-bolaget Briox AB ("Briox"). Samarbetet omfattar Arkimeras automatiseringslösningar baserade på självinlärningsteknologi och syftar till att erbjuda redovisningsbyråer och mikroföretagare automatisk bokföring av digitala dokument. 


CapSeks nytillkomna portföljbolag E-GO sluter partneravtal med M.O.B.A Network för Fantasy Game Leagues

Nordic CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag E-GO E-sports ("E-GO") har tecknat ett partnerskapsavtal med M.O.B.A. Network AB ("MOBA") för att erbjuda Fantasy Game Leagues för sina community-medlemmar. Fantasy-ligorna kommer kretsa kring världens största esport-turneringar.


Lovande tillskott efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj

Med dagens tillträde fullbordas förvärvet av Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj bestående av totalt tio bolag. Det innebär att Nordic CapSek Ventures ("CapSek") utökar sin portfölj med sex nya techbolag med skalbara affärsmodeller samtidigt som CapSek ökar sitt innehav i fyra befintliga positioner. Sammantaget tas därmed ett betydande steg mot CapSeks långsiktiga mål.


Nettoomsättningen ökade i snitt 14 procent för CapSeks portföljbolag under vinterhalvåret 2021/2022

Den genomsnittliga tillväxten för nettoomsättningen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portfölj, som under perioden bestod av totalt åtta bolag, uppgick till 14 procent. Fem av de åtta bolagen är onoterade och visade en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt på 23 procent, samtidigt som de tre noterade innehaven visade en genomsnittlig minskning av nettoomsättningen på en procent, jämfört med samma period året innan. 


CapSek fullföljer förvärv av Nordic Tech Funds portfölj efter extramöte för innehavare av vinstandelsbevis

Måndagen den 20 juni 2022 hölls möte för innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ) ("NTF"), org.nr 559285-7477, i Göteborg. Vid mötet fattades beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till mötet. Därefter beslutade styrelsen i NTF samma dag om att genomföra en förtida inlösen per 30 juni, samt att acceptera betalning i nyemitterade CapSek-aktier, vilket då fullbordar Northern CapSek Ventures ("CapSeks") förvärv av Nordic Tech Funds portfölj.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Vid extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") idag den 17 juni 2022 i Göteborg fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida https://capsek.se.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar idag, den 15 juni 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades i samband med CapSeks företrädesemission i mars 2021. Under perioden 30 maj till och med den 13 juni 2022 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 1 400 aktier, genom utnyttjande av 1 400 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 0,03 procent. CapSek tillförs därmed cirka 4,5 TSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted