Longrun Capital investerar i NODA Intelligent Systems

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att venture capitalbolaget Longrun Capital ("Longrun") investerar 2,5 miljoner kronor i CapSeks portföljbolag NODA Intelligent Service ("NODA"). Investeringen görs i Longrun Capital 2 där fokus ligger på impact-investeringar avseende klimatkrisen. Longrun ser stor potential i NODA:s plattform för minskad energiförbrukning i energi- och fastighetssektorn.

Longrun genomför en titthålsinvestering om 2,5 miljoner kronor i NODA, ett bolag som CapSek investerade i under sommaren. NODA kommer främst att använda kapitaltillskottet i den fortsatta utvecklingen av sin säljverksamhet. Den sker på en kartlagd marknad och med en redan fastlagd strategi. Kunderna består i dag av energibolag, fastighetsägare och aktörer inom automationsbranschen i Europa, Asien och Nordamerika. Det är också i dessa marknadssegmentet som NODA ser nya, potentiella kunder och möjligheter att växa.

NODA utvecklar och marknadsför AI-baserade lösningar för hållbara energisystem med ett fokus på termiska system som fjärrvärme, fjärrkyla, gas, värmepumpar och geotermi. Under 2020 gick NODA med vinst och ökade intäkterna med närmare 50% jämfört med 2019.

Longrun är ett dotterbolag till familjen Ljungbergs family office Tagehus Holding, där Longruns VD Johan Frenckner var investeringsansvarig i tre år. I våras startades Longrun som kommer att ta över förvaltningen av Tagehus digitala techportfölj med ett värde på drygt 300 miljoner kronor. Samtidigt riktas fokus för nyinvesteringar om från digitala lösningar i allmänhet till bolag med lösningar på klimatkrisen. Därutöver vill Longrun arbeta aktivt för en mer jämlik allokering av riskkapital och investera i bolag med tydliga ambitioner kring jämställdhet och diversifiering. Där kommer två av FN:s globala mål att vara ledande: mål 13: bekämpa klimatförändringar och mål 5: jämställdhet.

- NODA passar väl in i vår nya portfölj. Deras tjänst har potential att bidra till väsentligt minskade koldioxidutsläpp globalt och de delar vår tro på att bygga diversifierade team. Det är ett bra exempel på hur ett litet bolag kan ta fram en skalbar digital lösning som är intressant för många väldigt stora bolag. Vi tror också att det är ett bra exempel på att miljöeffekt och avkastning kan gå hand i hand, säger Johan Frenckner.

Longruns engagemang i NODA kan tillföra kompetens inom såväl strategi som hållbarhet. Men också kapital i senare skeden när NODA fortsätter växa.

- Vi vill fylla ett tomrum på marknaden där kapitalbehovet kan bli för stort för enskilda affärsänglar men där bolagen fortfarande befinner sig i för tidiga skeden för att attrahera mer traditionellt VC-kapital. Vi är professionella och uthålliga. Vi jobbar mot en naturlig exit tillsammans med entreprenörer som delar den bilden och har ingen hård horisont att ta hänsyn till på grund av traditionella fondstrukturer, säger Johan Frenckner.

CapSeks VD Henrik Jerner säger så här om investeringen:

- Det är väldigt positivt och ger NODA möjlighet att påskynda sina expansionsplaner. Longruns investeringsfilosofi överensstämmer väl med CapSeks. Att de också är erfarna investerare med ett starkt nätverk och har ett hållbarhetsfokus stärker vår positiva syn på NODA ytterligare.

Läs mer om Longrun: https://www.longruncapital.com

Läs mer om NODA: https://noda.se

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Johan Frenckner, VD Longrun Capital AB, telefon +46 73 371 02 29

Christian Johansson, VD NODA Intelligent Systems AB, telefon +46 73 530 95 02

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

Om Longrun Capital AB

Longrun Capital AB ("Longrun") är ett venture capitalbolag med säte i Stockholm. Bolaget grundades 2021 och investerar i tidiga faser i nordiska tillväxtbolag med lösningar på klimatkrisen och tydliga ambitioner att bygga diversifierade team.

Runa förvärvar Storm för kinesisk fjärrvärmemarknad för 2,5 miljoner Euro

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att CapSeks portföljbolag NODA och deras utvecklingspartner VITO har slutit avtal om samarbete med Runa, en ledande aktör inom fjärrvärme i Kina, avseende NODA och VITO:s branschledande teknologi STORM för smart styrning av fjärrvärmenät på den kinesiska marknaden. Avtalet är värt 2,5 miljoner Euro.


Northern CapSek Ventures ingår samarbete med Entreprenörinvest

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår samarbete med Entreprenörinvest Sverige AB ("Entreprenörinvest"). Genom samarbetet kommer de båda investmentbolagen att kunna investera i samma bolag samt dra nytta av varandras kompetenser och nätverk.


Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") investerade nyligen i Bricknode som noterades på Nasdaq First North den 9:e november. Stockpicker har intervjuat CapSeks vd Henrik Jerner där han ger några snabba kommentarer om det nyligen noterade Bricknode samt övrig portföljutveckling.


Northern CapSek Ventures AB deltar på Mangold Insights Investerarfrukost 17 november 2021

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att CapSek deltar på Mangold Insights Investerarfrukost 17 november 2021


Bricknodes noteringsemission kraftigt övertecknad

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att noteringsemissionen i CapSeks portföljbolag Bricknode Holding AB i Skövde ("Bricknode") blivit kraftigt övertecknad. Erbjudandet att köpa aktier i samband med Bricknodes notering på Nasdaq First North Growth Market tecknades till över 215 procent. Handeln med aktien ska enligt plan inledas tisdagen den 9 november 2021.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar idag, den 8 november 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades i samband med CapSeks företrädesemission i mars 2021. Under perioden 18 oktober till och med den 29 oktober 2021 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 1 545 385 aktier, genom utnyttjande av 1 545 385 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 33,5 procent. CapSek tillförs därmed cirka 5 MSEK före emissionskostnader.


Northern CapSek Ventures AB meddelar att ett konsortium av större aktieägare och insynspersoner avser utnyttja teckningsoptioner

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att ett konsortium av större aktieägare och insynspersoner i CapSek avser utnyttja innehavda teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna") för teckning av nya aktier.


Stockpicker släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Stockpicker släpper analys av Bolaget.


Fortsatt positiv utveckling i CapSeks portfölj

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") publicerar marknadsbrev för oktober. Efter ett starkt 2020 och en bra vår 2021 har den positiva trenden i framförallt CapSeks onoterade bolag fortsatt under sommaren och hösten. Även de noterade bolagen har bjudit på positiva nyheter, även om aktiekurserna för dessa bolag har sjunkit. Efter den senaste investeringen i det nya portföljbolaget Bricknode fortsätter arbetet med att bygga och utveckla bolagsportföljen.


CapSek ingår teckningsåtagande i Bricknodes planerade notering

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått teckningsåtagande om 4 miljoner kronor i Bricknode Holding AB i Skövde ("Bricknode") i Bricknodes planerade nyemission i samband med företagets notering på Nasdaq First North. Av teckningsåtagandet är 3 miljoner kronor en kontant följdinvestering i den nyemission Bricknode genomför i samband med noteringen och resterande belopp 1 miljon kronor avser kvittning av ett tidigare utbetalat konvertibellån. Vid en fulltecknad emission om 30 miljoner kronor kommer CapSek att ha en ägarandel på cirka 2 procent i Bricknode.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted