Investmentbolaget CapSek satsar sig genom krisen

  • Nyemission och notering för att hjälpa techbolag att påskynda digitaliseringen.
  • Unik chans för småsparare att bli delägare i investmentbolag.

Investmentbolaget Northern CapSek Ventures i Göteborg går mot strömmen under den pågående coronakris som drabbat näringslivet hårt både globalt och nationellt. I samband med en ansökan om notering på en svensk marknadsplats avser bolaget även genomföra en nyemission.

Att leta nya investeringar känns kanske inte helt självklart i en tid då ekonomiska sanningar ställs på ända och många företag tvingas till neddragningar, permitteringar och konkurser. Men för det Göteborgsbaserade investmentbolaget Northern CapSek Ventures AB skapar det uppkomna läget ironiskt nog möjligheter.

I och med att börsen sjunkit, liksom värderingar på bolag är det nu ett bra tillfälle att investera för den som kan och vågar. Investeringar är dessutom nödvändiga för att samhället och ekonomin ska repa sig snabbare när pandemin och lågkonjunkturen är över.

CapSek investerar i bolag inom teknikområdena IoT (sakernas internet), SaaS (molntjänster), computer gaming samt AI (artificiell intelligens). Framförallt handlar det om bolag i Göteborgs- och Malmöregionerna med produkter eller tjänster som kan skalas upp globalt. Internationellt bedöms varje teknikområde vara värt mellan 10 (AI) och 248 (IoT) miljarder dollar och få en årlig tillväxt på mellan 10 (gaming) och 43 (AI) procent de kommande åren.

- Det behövs investeringar i den här typen av bolag nu om de ska kunna vara med och påskynda den effektivisering av verksamheter som digitaliseringen innebär och samhället behöver, säger CapSeks VD Henrik Jerner.

CapSek investerar i bolag som befinner sig i expansionsfas, har visat att deras affärsmodell håller och behöver ta in kapital i så kallade A-rundor. Kapitaltillskottet handlar då oftast totalt om 10-30 miljoner kronor. CapSeks mål är att långsiktigt äga 30 procent av målbolagen.

Konkurrenter på marknaden är framförallt venture capitalfonder (VC-fonder) som också investerar i expansionsfas.

- Men VC-fonderna vill helst göra större investeringar på 50-100 miljoner och de har inte samma regionala närvaro och kunskap som vi har. Det bidrar också till att vi vågar göra en nyemission och ansöka om notering av vårt bolag just nu. Vi vet att det finns bolag som behöver kapital och investerare som vill vara med från början, säger Henrik Jerner.

Hittills har CapSek investerat i tre bolag: Glase Fintech, Hoodin och Appspotr. De två sistnämnda är noterade på Spotlight. Ett första mål efter CapSeks emission och notering är att inom en femårsperiod investera i 10-15 nya målbolag och därigenom bygga upp en portfölj.

Både Henrik Jerner och CapSeks styrelseordförande Peter Wendel har tidigare arbetat i EkapAif, en alternativ investeringsfond som investerar i bolag som befinner sig i tidigare faser. Målet där har varit att täppa till det så kallade kapitaldiket som gör att många företag går under. EkapAif har utvecklat en egen metod att hitta och gallra ut de mest lovande företagen för att sedan tillföra dem såväl kapital som nödvändig kunskap. Hittills har den resan slutat i en exit när målbolaget behöver större kapitaltillskott för att fortsätta växa. Antingen genom försäljning av målbolaget eller genom en notering på en handelsplats.

- Man kan säga att CapSek tar vid där EkapAif släpper bolagen, när det är dags för en A-runda. Det innebär att de investerare som varit engagerade i EkapAif nu kan följa bolagen längre och inte är hänvisade till en exit för att få avkastning på sitt kapital, säger Henrik Jerner.

Han tycker att CapSeks affärsmodell är unik på flera sätt:

  • Genom det organiserade samarbetet med EkapAif får man tillgång till målbolag som genomgått en tuff gallring - en stor del av urvalsarbetet är redan gjort. CapSek har samarbete med ytterligare investeringsplattformar liknande EkapAif och letar efter fler.
  • Investeringarna sker främst utanför Stockholmsområdet, vilket ger en bättre prisbild. Dessutom är behovet av kapital i det aktuella segmentet stort utanför huvudstaden, vilket bland andra Västsvenska Handelskammaren påpekat.
  • Investeringar i målbolag med kontant betalning kan kombineras med betalning i form av aktier i CapSek, så kallad apportemission.

- Apportemissionen minskar kapitalbehovet vid investeringar och spar vår kassa, samtidigt som ägarna i målbolaget erhåller likviditet i form av aktier i ett noterat investmentbolag. Modellen späder visserligen ut ägandet i CapSek, men vi är övertygade om att den hävstångseffekt den ger ändå är fördelaktig för våra aktieägare, säger Henrik Jerner.

Befintliga ägare i CapSek har redan tecknat sig för en betydande del av det kapital man vill få in genom nyemissionen.

- Vi vill ha ett spritt ägande och vänder oss till olika typer av investerare och institutioner, men även till privata småsparare. Det är en unik chans för småsparare att bli delägare i ett investmentbolag, säger Henrik Jerner.

För mer information och intervjuer, kontakta gärna VD Henrik Jerner eller styrelseordförande Peter Wendel. Besök också gärna vår hemsida på capsek.se där prospektet för nyemissionen kommer att publiceras.

Henrik Jerner
076-108 65 44

Peter Wendel
073-313 00 95

CapSek investerar i PubQ AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget blir delägare i PubQ AB i samband med PubQ AB:s nyemission.


Idag inleds handeln i CapSeks aktier på NGM Nordic SME

Idag inleds handeln i CapSeks aktier på NGM Nordic SME


CapSek har godkänts för notering på NGM Nordic SME med första handelsdag tisdagen den 7 juli 2020

NGM har idag godkänt Northern CapSek Ventures AB:s ("CapSek" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 2020 på NGM Nordic SME ("Nordic SME"). Första dag för handel på Nordic SME är fastställd till tisdagen den 7 juli 2020.

I samband med CapSeks notering på Nordic SME har Bolaget utsett Mangold Fondkommission AB ("Mangold") till mentor och likviditetsgarant för Bolagets aktie på Nordic SME.


CapSeks unitemission tecknades till 78 procent

CapSeks unitemission tecknades till 78 procent


CapSeks VD intervjuas av Mangold Insight

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets VD, Henrik Jerner medverkar i en intervju av Mangold Insight.


Anmälningsperioden för CapSeks unitemission inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag och Bolaget bjuder in till investerarträffar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG, SINGAPORE, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag den 11 juni 2020 inleds anmälningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") och löper fram till och med den 26 juni 2020. I samband med anmälningsperioden bjuder bolaget in potentiella investerare till investerarpresentationer hos CapSek i Göteborg den 15 juni, 16 juni och 17 juni samt i Mangolds lokaler i Stockholm den 22 juni 2020 och 25 juni i Almis lokaler i Malmö.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör prospekt inför nyemission av units i samband med notering på NGM Nordic SME

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Northern CapSek Ventures AB har, av Nordic Growth Market NGM AB, erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE OCH SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Investmentbolaget CapSek satsar sig genom krisen

  • Nyemission och notering för att hjälpa techbolag att påskynda digitaliseringen.
  • Unik chans för småsparare att bli delägare i investmentbolag.

Investmentbolaget Northern CapSek Ventures i Göteborg går mot strömmen under den pågående coronakris som drabbat näringslivet hårt både globalt och nationellt. I samband med en ansökan om notering på en svensk marknadsplats avser bolaget även genomföra en nyemission.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted