Emergers intervjuar CapSek

Med en övertecknad emission under våren har Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") kunnat öka investeringstakten under första halvåret, med tre nya bolag inom AI och gaming i portföljen samtidigt som orealiserade kursnedgångar i de noterade innehaven tyngde resultatet. Emergers intervjuar CapSeks vd Henrik Jerner där han berättar om senaste halvåret, de nya bolagen och utsikterna för att öka takten ytterligare.

De viktigaste händelserna för CapSek under första halvåret var av naturliga skäl företrädesemissionen som tecknades till 136% och tillförde bolaget cirka 18 MSEK före kostnader, till stor del från befintliga ägare. Dessutom genomfördes fem investeringar första halvåret på totalt knappt 9 MSEK, dels i de tidigare portföljinnehaven AppSpotr och PubQ, och dels i tre nya portföljbolag, Noda Intelligent Systems, Itatake och Tölve.

- Vi har verkligen ökat vår investeringstakt. Nu har vi totalt åtta bolag i portföljen varav sex bolag är onoterade, säger Henrik Jerner.

Resultatet under första halvåret uppgick till -14 MSEK, varav 10 MSEK berodde på orealiserade värdeförändringar i de noterade innehaven.

- Den negativa värdeutvecklingen i portföljen orsakades av de noterade innehaven Appspotr och Hoodin, vars aktiekurser backade omkring 40% båda två. De 10 MSEK i värdeförändring motsvarar ungefär den uppgång dessa aktier bidrog med under andra halvåret 2020. Vi har fortsatt stor tilltro till båda bolagen. Appspotr genomförde en nyemission i våras då man tog in 55 MSEK så man är väl rustad att genomföra sin expansionsplan. Hoodin har en rekordstor pipeline av nya kunder så vi ser väldigt positivt på deras utveckling också. Vad gäller de onoterade innehaven har vi inte gjort några uppvärderingar ännu så på sikt ser vi stor potential i de här bolagen som vi räknar med att visa positiva resultat ifrån.

Se videointervju här: https://youtu.be/1_YOmF1wFz4

AI och gaming nya bolag i portföljen

CapSeks senaste tillskott till portföljen är NODA Intelligent Systems, som utvecklar och marknadsför AI-baserade lösningar för termiska system som fjärrkyla, fjärrvärme och geotermi, för kunder inom energibranschen, fastighetsbolag och automatiseringsbolag.

- NODA ökade omsättningen med 50% förra året och visade en liten vinst, och med det kapital man nu fått in bland annat från CapSek kommer man göra en ännu större satsning på sälj för att attrahera ännu fler kunder.

Den Göteborgsbaserade spelstudion Itatake utvecklar och säljer casualspel för mobila enheter. Hittills har Itatake utvecklat ett tiotal spel som laddats ner totalt över 10 miljoner gånger. Man utvecklar löpande nya spel och med det nya kapital bolaget fått in kommer man dels fortsätta spelutvecklingen men framförallt öka marknadsföringen. Bolaget har redan en stor bas i Sydostasien och väntas bland annat satsa i Kina.

Potential att femdubbla investeringstakten

Under våren har CapSek även tagit fram ett ramverk för bolagets hållbarhetsarbete.

- Även om vi alltid haft det här tankesättet på hållbarhet inom CapSek så har vi nu formulerat tankarna lite tydligare i ett ramverk. Det kommer dels användas för att utveckla hållbarhetsarbetet i våra befintliga bolag, men framförallt användas som ett filter i arbetet att utvärdera nya investeringar. Vi vill att varje nytt bolag ska uppfylla minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål, gärna flera, säger Henrik Jerner.

För resten av året fortsätter arbetet med att hitta nya bolag, där man i nuläget tittar närmare på framförallt två bolag och räknar med nästa investering inom kort. Samtidigt fortsätter arbetet med de befintliga portföljbolagen, där det väntas bli följdinvesteringar i några av bolagen.

- Vi har även ett teckningsoptionsförfall för CapSeks teckningsoption i oktober, som vi hoppas ska ge ett bra tillskott till kassan så att vi ska kunna öka investeringstakten ytterligare, både i befintliga och nya bolag. Vi skulle kunna öka investeringstakten markant, kanske inte sett till antal bolag men till beloppen vi investerar. I dagsläget investerar vi kanske 10-15 MSEK i årstakt och det skulle vi kunna femdubbla med tanke på de processer och nätverk vi har på plats, säger Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Emergers intervjuar CapSek

Med en övertecknad emission under våren har Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") kunnat öka investeringstakten under första halvåret, med tre nya bolag inom AI och gaming i portföljen samtidigt som orealiserade kursnedgångar i de noterade innehaven tyngde resultatet. Emergers intervjuar CapSeks vd Henrik Jerner där han berättar om senaste halvåret, de nya bolagen och utsikterna för att öka takten ytterligare.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under första halvåret 2021 en nyemission som tecknas till totalt cirka 136,4 procent samt fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Bolaget ökar investeringstakten och gör fem investeringar i techbolag under perioden, varav tre investeringar är i nya portföljbolag. Nettoresultatet för halvåret är negativt och uppgår till -14,1 MSEK, främst drivet av kursnedgångar i de noterade innehaven. Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till -8 procent per år före kostnader. Per 30 juni 2021 uppgår NAV per aktie till 3,22 kr och substansvärde per aktie till 4,61 kr. Bolaget har tagit fram ett ramverk för hållbarhet som bland annat används som urvalskriterier för att välja nya bolag att investera i.


CapSek investerar i AI-utvecklaren NODA

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget investerar 2,1 miljoner kronor i NODA Intelligent Systems ("NODA") som utvecklar hållbara AI-baserade lösningar för energi-, automations- och fastighetsbranschen. CapSeks ägarandel i NODA uppgår efter investeringen till cirka 8 procent.


CapSek ingår samarbete med Nordic Tech Fund

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår ett formellt samarbete med den nystartade fonden Nordic Tech Fund AB.


Fortsatt starkt momentum för både CapSek och dess portföljbolag

Efter en stark utveckling för Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") under 2020 har den positiva operativa utvecklingen fortsatt under våren, med flera uppmuntrande nyheter inte minst i de onoterade innehaven. Med stärkta finanser ligger fokus nu på fortsatt utveckling av portföljen samt bolagets interna processer.


Emergers intervjuar CapSek

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avslutade förra året med en värdeutveckling på 35 procent per år sedan starten 2018. Läs intervjun och se videon med vd Henrik Jerner där han berättar om fokus för bolaget efter emissionen, den starka tillväxten i flera portföljbolag och de hetaste tekniktrenderna 2021.


Sista dag för handel i BTU

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021.


Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget").


Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen") i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted