Emergers intervjuar CapSek

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avslutade förra året med en värdeutveckling på 35 procent per år sedan starten 2018. Läs intervjun och se videon med vd Henrik Jerner där han berättar om fokus för bolaget efter emissionen, den starka tillväxten i flera portföljbolag och de hetaste tekniktrenderna 2021.

Efter att ha förvaltat onoterade innehav på Sjätte AP-fonden började Henrik Jerner arbeta på Northern CapSek Ventures för att bygga en portfölj av innehav i framför allt onoterade techbolag med fokus på områdena Saas, IoT, datorspel och gaming, och AI. Under mars och april genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget ca 18 MSEK före kostnader, för att finansiera den fortsatta uppbyggnaden av portföljen. Emergers träffade Henrik Jerner för ett samtal om fokus för 2021.

- Fokus nu är att leta vidare efter nya spännande bolag att investera i. Hittills har vi gjort sju investeringar och vi räknar med att bygga en portfölj på 20 bolag. Samtidigt jobbar vi med att hjälpa de bolag vi har växa i den takt vi vill.

Se även videointervju här: https://youtu.be/tfIvZ_PVjyk

Inom framför allt tre av CapSeks onoterade bolag händer det särskilt mycket just nu.

- PubQ, som erbjuder ett kassasystem för restauranger i appformat, slöt nyligen ett ramavtal med en stor global kund där man nu håller på att implementera PubQs lösning på en stor del av kedjans 1700 restauranger i Norden. Totalt antal anslutna restauranger ökade med 70 procent under första kvartalet och i sommar lanserar man webborder som gör att gäster inte behöver ladda ner appen.

Även Arkimeras självinlärningsalgoritm som möjliggöra automatiserad inläsning av digitala dokument, framför allt inom bokföring, visar en stark tillväxt, där antal slutanvändare ökar med 7 procent i månaden och nu uppgår till omkring 4500 företag. Nu är nästa steg internationell expansion.

- Spelstudion Itatake, som gör casualspel, ökade antalet nedladdningar med 350 procent förra året och har tagit in pengar i en A-runda för att finansiera sin plan för aggressiv tillväxt. Fokusmarknader är USA, Sydostasien, Ryssland, Europa och Sydamerika.

Flera av de onoterade bolagen visar stark tillväxt samtidigt som de kommer behöva mer kapital för att fortsätta sin expansion. Närmast på listan ser Henrik Jerner PubQ och Arkimera som kan väntas göra större finansieringsrundor inom kort.

Förseningar största risken

Med avseende på risker ser Henrik Jerner en generell risk för att de tekniker bolaget satsat på ska bli obsoleta, men upplever samtidigt inte det som en stor risk för bolagen i den befintliga portföljen. Den största risken är istället att utvecklingen ska ta för lång tid, bli för kostsam och att CapSek ska behöva skjuta till mer kapital, jämfört med de mål och den tidplan bolaget satt upp.

Henrik Jerner ser inte några större varningsflaggor kopplade till särskilda tekniker just nu, men noterar att det råder en viss överetablering inom exempelvis healthtech sektorn och IoT.

- Det är en djungel av digitala vårdlösningar just nu. Det är inget fel på tekniken men alla kommer inte överleva, och det brukar traditionellt inte bli så många spelare kvar på längre sikt, säger Henrik Jerner.

Foodtech och Open banking högintressanta

- Några av de heta trenderna vi är intresserade av är cirkulär ekonomi och foodtech, där vi ser mycket intressanta affärsmodeller. IoT har varit en trend i 10 år men nu börjar det kommer bra lösningar. Samma sak gäller AI, där vi ser allt fler fungerande lösningar baserade på de här teknikerna. Även open banking och fintech, är intressant. De påverkas av regelverksförändringar i banksystemen och där det kommer mycket nya spännande lösningar. Så vi tittar löpande på case inom både foodtech och open banking.

Vid sidan av att utvärdera nya bolag och arbeta med de befintliga bolagen pågår ett arbete med att definiera bolagets hållbarhetsstrategi.

- Vi tittar på hur vi ska koppla bolagets hållbarhetstänk till de investeringskriterier vi har när vi går in i nya bolag, eftersom vi tycker det är viktigt att bidra till ett hållbart samhälle genom det vi gör. Vi räknar med att kommunicera mer om det här inom kort, säger Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

CapSek ingår samarbete med Nordic Tech Fund

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår ett formellt samarbete med den nystartade fonden Nordic Tech Fund AB.


Fortsatt starkt momentum för både CapSek och dess portföljbolag

Efter en stark utveckling för Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") under 2020 har den positiva operativa utvecklingen fortsatt under våren, med flera uppmuntrande nyheter inte minst i de onoterade innehaven. Med stärkta finanser ligger fokus nu på fortsatt utveckling av portföljen samt bolagets interna processer.


Emergers intervjuar CapSek

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avslutade förra året med en värdeutveckling på 35 procent per år sedan starten 2018. Läs intervjun och se videon med vd Henrik Jerner där han berättar om fokus för bolaget efter emissionen, den starka tillväxten i flera portföljbolag och de hetaste tekniktrenderna 2021.


Sista dag för handel i BTU

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021.


Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget").


Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen") i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Northern Capsek Ventures - Avkastning överträffar mål - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Northern Capsek Ventures


Kallelse till årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30.


Northern CapSek Ventures AB har ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf ("Kvika Banki"). Garantin innebär att företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen"), vilket beslutades av CapSeks styrelse den 8 februari 2021 och godkändes av extra bolagsstämma den 10 mars 2021, är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted