CapSek investerar i fintechbolaget Bricknode

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att CapSek investerar 1 miljon kronor i Bricknode Holding AB i Skövde ("Bricknode"). Bricknode har utvecklat en skalbar mjukvaruplattform för företag i finansbranschen som vill erbjuda sina kunder digitala tjänster inom till exempel värdepappershandel. CapSeks investering sker kontant genom ett konvertibellån.

CapSek genomför en kontant investering om 1 miljon kronor. Beloppet erläggs genom ett konvertibellån som kan bytas mot aktier i samband med Bricknodes nästa nyemission. Bricknode kommer framför allt att använda kapitalet i bolagets pågående intensiva arbete med att attrahera fler kunder. Bolaget, som befinner sig i en tillväxtfas, har drygt 20 kunder och når genom dem cirka 70 000 slutkunder.

- Vi har just startat en rejäl tillväxtresa. Bricknode grundades 2010 och har sedan 2015, förutom att serva befintliga kunder, fokuserat helt på att ta fram en skalbar mjukvaruplattform för finanssektorn. Nu är vi där och det är hög tid att skapa nya kundrelationer, säger Bricknodes VD och grundare Stefan Willebrand.

Han liknar Bricknodes mjukvaruplattform vid en molnbaserad bottenplatta till en bil som det går det att bygga många olika bilmodeller på. Plattformen fungerar som ett operativsystem som det i princip går att skapa vilka applikationer som helst på.

- Vi utvecklar olika vertikaler. De fungerar som plug and plays där kunderna kan bygga egna funktioner. Ett exempel är Bricknode Broker för värdepappershandel. Andra exempel på vertikaler där kunder kan lägga på egna funktioner mot våra API:er är inlåning, utlåning och fondadministration, säger Stefan Willebrand.

Bricknode har drygt 30 anställda. Huvudkontoret finns i Skövde, men för att underlätta tillväxten finns kontor också i Stockholm och London. Det senare ger möjlighet att komma närmare potentiella kunder i såväl Storbritannien som EU.

CapSeks VD Henrik Jerner säger så här om investeringen:
- Finansbranschen är under omvälvning och Bricknodes plattform har potential att attrahera olika typer av nya finansbolag som inte har investerat i äldre, kostnadskrävande IT. Men den är också ett intressant alternativ för företag som ska uppgradera sin IT-infrastruktur. Till det kommer open banking-reformen som gör det möjligt för aktörer att byta information och koppla samman funktioner för att ge kunderna mervärden. Tillsammans gör det att jag tror att Bricknode är på väg mot ett internationellt genombrott.

Och Henrik Jerner fortsätter:
- Bricknodes verksamhet adresserar också ett av våra prioriterade hållbarhetsområden, nämligen högre ekonomisk produktivitet genom teknisk uppgradering och innovation. Bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde. Jag ser fram emot att i nästa nyemission konvertera lånet till aktier samt att investera mer kapital i Bricknodes tillväxtresa.

Läs mer om Bricknode: https://www.bricknode.com

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44
Stefan Willebrand, Bricknode AB, telefon +46 8 122 86 87

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021, kl. 08:30.

Northern CapSek Ventures AB meddelar att ett konsortium av större aktieägare och insynspersoner avser utnyttja teckningsoptioner

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att ett konsortium av större aktieägare och insynspersoner i CapSek avser utnyttja innehavda teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna") för teckning av nya aktier.


Stockpicker släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Stockpicker släpper analys av Bolaget.


Fortsatt positiv utveckling i CapSeks portfölj

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") publicerar marknadsbrev för oktober. Efter ett starkt 2020 och en bra vår 2021 har den positiva trenden i framförallt CapSeks onoterade bolag fortsatt under sommaren och hösten. Även de noterade bolagen har bjudit på positiva nyheter, även om aktiekurserna för dessa bolag har sjunkit. Efter den senaste investeringen i det nya portföljbolaget Bricknode fortsätter arbetet med att bygga och utveckla bolagsportföljen.


CapSek ingår teckningsåtagande i Bricknodes planerade notering

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått teckningsåtagande om 4 miljoner kronor i Bricknode Holding AB i Skövde ("Bricknode") i Bricknodes planerade nyemission i samband med företagets notering på Nasdaq First North. Av teckningsåtagandet är 3 miljoner kronor en kontant följdinvestering i den nyemission Bricknode genomför i samband med noteringen och resterande belopp 1 miljon kronor avser kvittning av ett tidigare utbetalat konvertibellån. Vid en fulltecknad emission om 30 miljoner kronor kommer CapSek att ha en ägarandel på cirka 2 procent i Bricknode.


Longrun Capital investerar i NODA Intelligent Systems

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att venture capitalbolaget Longrun Capital ("Longrun") investerar 2,5 miljoner kronor i CapSeks portföljbolag NODA Intelligent Service ("NODA"). Investeringen görs i Longrun Capital 2 där fokus ligger på impact-investeringar avseende klimatkrisen. Longrun ser stor potential i NODA:s plattform för minskad energiförbrukning i energi- och fastighetssektorn.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO2

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har den 15 oktober 2021, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandekursen uppgår till 3,25 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.


Hållbarhet - en central del av CapSeks investeringsprocess

Effektivisering är ett nyckelord i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför spelar teknik och techbolag en avgörande roll för att förverkliga hållbarhetsmålen. Emergers Johan Widmark intervjuar Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures om hur de arbetar med hållbarhetsmålen i urvalet av bolag att investera i.


CapSek investerar i fintechbolaget Bricknode

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att CapSek investerar 1 miljon kronor i Bricknode Holding AB i Skövde ("Bricknode"). Bricknode har utvecklat en skalbar mjukvaruplattform för företag i finansbranschen som vill erbjuda sina kunder digitala tjänster inom till exempel värdepappershandel. CapSeks investering sker kontant genom ett konvertibellån.


CapSek medverkar i Småbolagspodden

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att bolaget medverkar i senaste avsnittet av Småbolagspodden


Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 4 oktober 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") företrädesemission i mars 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted