CapSek ingår samarbete med Nordic Tech Fund

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår ett formellt samarbete med den nystartade fonden Nordic Tech Fund AB.

Investmentbolaget Northern CapSek Venture har ingått ett samarbetsavtal med den nystartade teknikfonden Nordic Tech Fund. Båda parter har sin bas i Göteborg och samarbetet kan ses som en del av lösningen på den kapitalbrist och tröghet som ofta uppstår i marknaden när växande techbolag behöver ta in mer kapital i en så kallad A-runda. Inte minst om techbolaget finns utanför Stockholmsområdet.

Nordic Tech Funds affärsidé är att i ett tidigt skede tillsammans med noga utvalda startupbolag utveckla affärsidéer, produkter och team för att i ett senare skede kunna skala upp verksamheten och växa. Det sker genom att Nordic Tech Fund bidrar med såväl pengar som kunskap. Nordic Tech Fund är vidareutveckling av Ekapaif som sedan 2011 framgångsrikt arbetat med täppa till det så kallade kapitaldiket. Arbetet har bland annat resulterat i tre börsnoteringar och två industriella exits. Nordic Tech Fund ger nu ut vinstdelningsbevis (tecknas 17 maj-23 juni med 50 000 kronor som minsta teckning) som kommer att noteras på NGM AIF. Genom att fonden, precis som CapSeks aktie, kommer att handlas på Avanza och Nordnet erbjuds även småsparare att investera i tidiga skeden.

CapSeks roll på marknaden är att investera i ett senare skede, när det är dags för så kallade A-rundor. På så vis kompletterar de båda bolagen varandra mycket bra i techbolagens finansiella ekosystem. Båda bolagen fokuserar på portföljbolag inom Internet of Things (sakernas internet), computer gaming (dataspel), SaaS (prenumererade mjukvarutjänster) och AI (artificiell intelligens).

- CapSek har sedan från start arbetat nära Ekapaif. Genom att Nordic Tech Fund kommer att kunna investera i fler intressanta startups inom tech, så kommer även CapSek få fler bra investeringsmöjligheter, säger CapSeks VD, Henrik Jerner.

Nordic Tech Funds VD, Christian Björkman kommenterar samarbetet så här:
- Det ökar möjligheterna för våra portföljbolag att kunna genomföra en lyckad A-runda när de är mogna för det. Jag är övertygad om att det här är ett samarbete som kommer att vara positivt för båda parter.

Läs mer om Nordic Tech Fund på https://nordictechfund.se

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Christian Björkman, VD Nordic Tech Fund, telefon +46 70 636 45 12

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Emergers intervjuar CapSek

Med en övertecknad emission under våren har Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") kunnat öka investeringstakten under första halvåret, med tre nya bolag inom AI och gaming i portföljen samtidigt som orealiserade kursnedgångar i de noterade innehaven tyngde resultatet. Emergers intervjuar CapSeks vd Henrik Jerner där han berättar om senaste halvåret, de nya bolagen och utsikterna för att öka takten ytterligare.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under första halvåret 2021 en nyemission som tecknas till totalt cirka 136,4 procent samt fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Bolaget ökar investeringstakten och gör fem investeringar i techbolag under perioden, varav tre investeringar är i nya portföljbolag. Nettoresultatet för halvåret är negativt och uppgår till -14,1 MSEK, främst drivet av kursnedgångar i de noterade innehaven. Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till -8 procent per år före kostnader. Per 30 juni 2021 uppgår NAV per aktie till 3,22 kr och substansvärde per aktie till 4,61 kr. Bolaget har tagit fram ett ramverk för hållbarhet som bland annat används som urvalskriterier för att välja nya bolag att investera i.


CapSek investerar i AI-utvecklaren NODA

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget investerar 2,1 miljoner kronor i NODA Intelligent Systems ("NODA") som utvecklar hållbara AI-baserade lösningar för energi-, automations- och fastighetsbranschen. CapSeks ägarandel i NODA uppgår efter investeringen till cirka 8 procent.


CapSek ingår samarbete med Nordic Tech Fund

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår ett formellt samarbete med den nystartade fonden Nordic Tech Fund AB.


Fortsatt starkt momentum för både CapSek och dess portföljbolag

Efter en stark utveckling för Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") under 2020 har den positiva operativa utvecklingen fortsatt under våren, med flera uppmuntrande nyheter inte minst i de onoterade innehaven. Med stärkta finanser ligger fokus nu på fortsatt utveckling av portföljen samt bolagets interna processer.


Emergers intervjuar CapSek

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avslutade förra året med en värdeutveckling på 35 procent per år sedan starten 2018. Läs intervjun och se videon med vd Henrik Jerner där han berättar om fokus för bolaget efter emissionen, den starka tillväxten i flera portföljbolag och de hetaste tekniktrenderna 2021.


Sista dag för handel i BTU

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021.


Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget").


Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen") i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted