CapSek gör ny investering i PubQ AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ökar sin ägarandel i PubQ AB ("PubQ"). PubQ har slutit avtal med en stor restaurangaktör och gör i samband med det en nyemission. CapSek investerar nu totalt 1,5 miljoner kronor. CapSeks ägarandel i PubQ uppgår efter investeringen till cirka 6 procent.

En miljon kronor av det investerade beloppet erläggs genom kontant betalning i samband med PubQ:s nyemission den 17 november 2020. Investeringen är den andra som CapSek gör i PubQ. Återstående 0,5 miljoner kronor avser förvärv av aktier från befintliga ägare i PubQ genom betalning i nyemitterade CapSek-aktier. Styrelsen i CapSek har beslutat om en riktad nyemission av 91 121 aktier till kursen 5,50 kronor med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2020. Efter emissionen finns det 3 805 176 utestående aktier i Bolaget. Utspädningen i CapSek i samband med den riktade emissionen blir 2,39 procent. CapSeks ägarandel i PubQ uppgår efter investeringen till cirka 6 procent. Syftet med PubQ:s emission är framförallt att kunna bearbeta fler kunder med global verksamhet och att kunna expandera geografiskt.

PubQ:s affärsidé kan beskrivas som ett digitalt kassasystem i appformat för restaurangbranschen. PubQ erbjuder en white label-app där restaurangens varumärke exponeras. I appen kan kroggäster sköta både beställningar och betalningar helt digitalt, oavsett om de beställer take away eller äter i restaurangen. Tekniken har visat sig ligga helt rätt i tiden under den pågående coronapandemin. Med PubQ:s app får restaurangerna även tillgång till ett lojalitetsprogram, ett bordsbokningssystem och möjligheter till marknadsföring. För många krögare blir det ett enkelt sätt att öka sin digitala närvaro. Bland de nuvarande kunderna finns en av de största restaurangaktörerna på marknaden och lansering är på gång med fokus på de nordiska länderna.

- Tanken är att vi ska expandera geografiskt tillsammans med våra nya kunder. Samtidigt ger det fördjupade samarbetet oss en erfarenhet och kompetens som vi kommer att ha nytta av i möten med nya kunder i samma storleksklass, säger Henrik Walldén, VD på PubQ.

Henrik Jerner, CapSeks VD kommenterar CapSeks ökade engagemang i PubQ så här:

- PubQ har genom ett flertal kundavtal nu under hösten visat att deras erbjudande är attraktivt på marknaden. Genom det nya avtalet med en stor restaurangaktör får PubQ tillgång till en nordisk plattform för utrullning till ett större antal restauranger och kan därmed öka expansionstakten ytterligare.

PubQ förväntas offentliggöra mer information om det nya kundavtalet inom kort.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon 076-108 65 44, henrik.jerner@capsek.se

Henrik Walldén, VD PubQ AB, telefon 076-623 52 98, henrik.wallden@pubq.se

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället. Den kan ske inom Software as a Service (SaaS), Internet of Things (IoT), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (AI/ML). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 kl 08:30.

CapSek investerar i Tölve

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget blir delägare i Tölve AB ("Tölve"). Bolaget investerar 0,5 miljoner kronor i Tölve i samband med att Tölve genomför en nyemission. Capseks investering är ett resultat av CapSeks samarbete med Softhouse Invest AB ("Softhouse Invest") som samtidigt gör en följdinvestering i Tölve.


Stockpicker släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Stockpicker släpper analys av Bolaget.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar idag, den 25 november 2020, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020, vilka emitterades i samband med CapSeks notering i juni 2020. Under perioden 9 november till och med 23 november 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2020 haft möjligheten att teckna nya aktier. Totalt tecknades 802 964 aktier, genom utnyttjandet av 802 964 teckningsoptioner av serie TO 2020, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 93,8 procent. CapSek tillförs därmed cirka 3,1 miljoner kronor ("MSEK") före emissionskostnader.


Northern CapSek Ventures AB meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att insynspersoner i CapSek avser teckna sin andel av teckningsoptionerna i samband med det andra steget i CapSeks emission.


CapSek gör ny investering i PubQ AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ökar sin ägarandel i PubQ AB ("PubQ"). PubQ har slutit avtal med en stor restaurangaktör och gör i samband med det en nyemission. CapSek investerar nu totalt 1,5 miljoner kronor. CapSeks ägarandel i PubQ uppgår efter investeringen till cirka 6 procent.


Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Northern CapSek Ventures - Gaseller för alla - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Northern CapSek Ventures


CapSek investerar i Arkimera Robotics AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget blir delägare i Arkimera Robotics AB ("Arkimera"). Bolaget investerar 2 miljoner kronor i samband med Arkimeras nyemission den 12 november 2020. CapSeks ägarandel i Arkimera uppgår efter investeringen till cirka sex procent.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har den 6 november 2020, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020 ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandekursen uppgår till 3,94 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.


CapSek ingår samarbete med Softhouse Invest

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår samarbete med Softhouse Invest AB. Softhouse Invest investerar, i likhet med CapSek, i techbolag som söker kapital i en så kallad A-runda. Genom samarbetet kommer de båda investmentbolagen att kunna investera i samma bolag, öka sitt riskspridande samt dra nytta av varandras kompetenser och nätverk.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted