CapSek bjuder in långsiktiga investerare att medinvestera i valda portföljinnehav

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") erbjuder långsiktiga investerare att medinvestera (co-invest) vid nyinvesteringar och följdinvesteringar i CapSeks portföljbolag.

- Vi har noterat att många av våra investerare har ett större intresse att investera i onoterade tillväxtbolag och med denna co-investeringsmöjlighet kan man dra fördel av CapSeks sourcingmodell, ta rygg på vårt arbete och öka sin exponering ytterligare, säger Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

Genom CapSeks co-investeringsprogram erbjuds långsiktiga investerare i CapSek att investera parallellt med CapSek i de bolag CapSek investerar i.

För att bjudas in som medinvesterare gäller ett antal kriterier

- Ha varit aktieägare i CapSek sedan minst 6 månader tillbaka

- Äga minst 50 000 aktier i CapSek

- Minsta belopp att investera 200 000 kr, ibland krävs högre minsta belopp

CapSek kommer inte bjuda in till att medinvestera vid varje investering och CapSek lämnar ingen garanti för att en investerare ska ges möjlighet att co-investera i något bolag, utan kan bara verka som en kontaktyta mellan medinvesterare och bolagen i fråga. När det inte är aktuellt eller inte blir av, kan det bero på flera olika orsaker, som till exempel att vissa bolag inte vill ha för många ägare i vissa faser av sin utveckling.

- Många som investerar i CapSek väljer såklart att göra det för att samla sin exponering mot onoterade tillväxtbolag i en och samma noterade korg så att säga. Men för många andra investerare blir CapSek mer som portalen till den onoterade världen och vi har märkt att många investerare gärna ökar sin direkta exponering mot vissa bolag i vår portfölj, just på grund av att man kan ta rygg på CapSek, dra nytta av vår sourcingmodell och det arbete vi gör med att genomlysa, analysera och utveckla bolagen. Mycket av vår filosofi bygger ju på ett nätverkstänk så det är något vi ser positivt på och gärna hjälper dessa investerare med, de gånger det är möjligt, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Praktiskt går det till så att intresserade investerare som möter kriterierna anmäler sitt intresse till CapSek för att bli kontaktade när möjlighet ges. Vid en förestående investering får man då information om bolaget samt, om det krävs, blir registrerad som insynsperson i CapSek.

För att delta i CapSeks co-investeringsprogram, skicka dina kontaktuppgifter till [email protected].

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post [email protected]

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.

Nerladdningsbara filer

Northern CapSek Ventures portföljbolag Itatake satsar brett med unik spets på snabbväxande spelmarknad

Med det flerfaldigt prisbelönta spelet Gumslinger, med över tio miljoner nedladdningar, som flaggskepp i en portfölj av flera högkvalitativa "casualspel" växlar Northern CapSek Ventures AB:s ("CapSek") portföljbolag Itatake upp och satsar brett på en fortsatt snabbt växande mobilspelmarknad. Läs Emergers artikel om Itatake och intervju med vd Thomas Wedin.


Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under första kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -5,2 MSEK, främst drivet av kursnedgångar i de noterade innehaven. Per 31 mars 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 2,95 kr. Efter periodens utgång har CapSek ingått avtal om att förvärva Nordic Tech Fund AB:s (NTF) aktier i 10 portföljbolag genom betalning med CapSek-aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevis i NTF. CapSek förvärvar aktierna i portföljbolagen för cirka 16,8 MSEK. Som ett led i förvärvsprocessen avser CapSek förvärva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis i NTF. Sammantaget innebär det ett beräknat värde på affären på totalt upp till cirka 21,4 MSEK. Totalt kan upp till 10 082 756 nya CapSek-aktier emitteras, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 48,0 procent av ägandet i CapSek.


Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 13 maj 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO3 som emitterades i samband med Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") företrädesemission i mars 2021.


Northern CapSek Ventures portföljbolag Tölve laddar för expansion i Skandinavien

Efter två utmanande år har Northern CapSek Ventures AB:s ("CapSek") portföljbolag Tölves ledning nyrekryterat för att lyfta försäljningen. Nu siktar man på snabb avkastning på försäljningsarbetet och laddar för en expansion i Skandinavien under 2023.


Digital informationsträff med CapSek måndag 16 maj

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner måndag 16 maj kl 13. Bolaget presenterar delårsrapporten för första kvartalet 2022 samt informerar om det pågående förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj på 10 techbolag. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark.


Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag Itatake

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med Itatakes VD Thomas Wedin torsdag 12 maj kl 14.


Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag Tölve

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med Tölves VD Heléne Haglund och säljchef Kristoffer Ahlmark torsdag 5 maj kl 11.


Northern CapSek Ventures har ingått avtal att förvärva Nordic Tech Fund portföljs om 10 techbolag

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har slutit avtal med Nordic Tech Fund AB ("NTF") att förvärva aktierna i samtliga NTF:s portföljbolag genom betalning med egna aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevisen i NTF. Förvärvet passar väl in i CapSeks strategi att växa sin portfölj av investeringar i spännande techbolag samtidigt som det ger ett bra tillfälle att öka CapSeks engagemang i de fyra bolag där CapSeks och NTF:s portföljer är överlappande. CapSek förvärvar aktierna i portföljbolagen för cirka 16,8 MSEK, och som ett led i förvärvsprocessen lämnar CapSek bud till innehavare av vinstandelsbevis om att förvärva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis, till en premie på 23,0 procent jämfört med NAV per 31 mars 2022. Sammantaget innebär det ett beräknat värde på affären på totalt upp till cirka 21,4 MSEK. Totalt kan upp till 10 082 756 nya CapSek-aktier emitteras, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 48,0 procent av ägandet i CapSek.


Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 21 april 2022 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget"). Vid årsstämman fattades bl.a. följande beslut.


Ändringar i CapSeks styrelse. Bertil Fredriksson och Hanna Moisander föreslås till CapSeks styrelse.

Valberedningen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå att bolagsstämman i Bolaget beslutar om en rad styrelseförändringar. Enligt förslaget ska Bertil Fredriksson och Hanna Moisander ersätta Göran Wolff och Olof Werner som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Bertil Fredriksson. Det noteras vidare att Göran Wolff föreslås inträda som styrelsesuppleant.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted