CLEMONDOS HELHETSERBJUDANDE INOM FORDON SKAPAR NYA AFFÄRER

Clemondo Group AB (publ) har sedan övertagandet av Tammermatickoncernens svenska organisation, arbetat för att utveckla helhetserbjudandet för miljövänlig fordonsvård i Sverige. Under april tecknades ordrar gällande nya fordonstvättmaskiner till två nya kunder - Lunds Renhållningsverk och Preem i Nässjö. Dessutom tecknades ett treårigt avtal med Rejmes lastbilstvätt i Nyköping under perioden om inköp av miljövänliga fordonsvårdsprodukter.

I april tecknade Clemondo avtal med Lunds Renhållningsverk om att köpa in en ny fordonstvätt som är avsedd för sopbilar. I avtalet, som löper över tre år, ingår service och att all fordonstvätt i den nya maskinen uteslutande kommer att ske med växtbaserade produkter från varumärket Greenium, som bland annat schampo och alkalisk avfettning. Det samlade ordervärdet, för maskinköp och Greenium, beräknas uppgå till 2 MSEK över en treårsperioden. Leverans av den nya fordonstvätten sker i augusti.

Under april genomförde Preem i Nässjö ett köp av en ny maskin för fordonstvätt från Clemondo. Den kommande månaden kommer Preem att använda och utvärdera fordonsvårdsprodukter från Lahega i den nya fordonstvätten, vilket på sikt kan leda till ett avtal. Under perioden har även företaget Rejmes Lastvagnar i Nyköping tecknat ett treårigt avtal med Clemondo om leveranser av Svanenmärkta fordonsvårdsprodukter från Lahega. Värdet på avtalet uppgår till 300 KSEK per år.

Clemondo erbjuder ett heltäckande erbjudande inom tvätt och fordonsvård under varumärket Lahega. Det betyder att Clemondo tar ansvar för hela fordonsvårdskedjan, vilket innefattar allt från leverans och service av fordonstvättar för olika typer av fordon, till att erbjuda en stor bredd av miljövänliga och växtbaserade fordonsvårdsprodukter. Clemondos ambition är att vara en pålitlig och kunnig partner som hjälper kunderna att växa genom hållbara affärer.

Helsingborg, 7 maj 2021

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Sören Hofgaard, ansvarig marknadsområde Fordon
Telefon: 073-420 57 01
E-post: [email protected]

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se


Kommuniké från årsstämma 2022 i Clemondo Group AB (publ)

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 13 maj 2022 beslutades följande.Clemondo förlänger avtal med Ikaros Cleantech AB.

Clemondo förlänger avtalet med Ikaros Cleantech AB om försäljning av skärvätskor och industriprodukter från varumärket Strovels samt växtbaserade produkter från Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 4 miljoner på årsbasis.


PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING 2021

Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.


BYTE AV CERTIFIED ADVISER (CA) TILL ERIK PENSER BANK.

Clemondo Group AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser.


Kallelse till årsstämma i Clemondo Group AB (publ)

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 kl. 15.00 på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30. Med anledning av coronaviruset kommer årsstämman hållas så kort som möjligt och någon servering kommer inte förekomma.


Clemondo ingår ett unikt samarbete med PNK & BLU

PNK & BLU är ett unikt samarbete mellan Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet, PINK & BLUE och Clemondo. Detta innebär att Clemondos produkter blir tillgängliga för konsumenter samtidigt som vi bidrar till cancerforskningen. Detta är en Joint Venture satsning tillsammans med PNK & BLU.


Autodude tar in Greenium i sitt sortiment.

Med omtanke om miljön kan vi nu tillsammans med Autodude erbjuda konsumenter i hela Norden att enkelt beställa växtbaserade fordonsprodukter.


CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED REGION KALMAR VÄRT 2,6 MSEK VID FULLT NYTTJANDE AV OPTIONER

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Kalmar gällande leverans av desinfektioner och hygienprodukter från varumärket Liv. Avtalet träder i kraft den 1 mars 2022. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted