Viktig information till vår viktigaste immateriella tillgång, dvs. alla Ni kunder och leverantörer som gör vår tillväxtresa möjlig

Mitt namn är Stig Norberg, grundare/ägare sedan 2009, VD för börsnoterade North Chemical inkl. de helägda dotterbolagen A Clean Partner International AB och Aktiv Kemi i Småland AB.

North Chemicals vision är att blir marknadsledande på den Skandinaviska marknaden 2019.


North Chemical har tecknat ett treårigt förlängningsavtal

North Chemical har tecknat ett treårigt förlängningsavtal med en svensk distributör av tvätt- & rengöringsprodukter. Avtalets värde förväntas uppgå till 27 MSEK fördelat över tre år.


Tomas Jönsson ny CFO för North Chemical

Tomas Jönsson har rekryterats som ny CFO för North Chemical. Han ska även ingå i bolagets företagsledning.


North Chemical tecknar nytt strategiskt samarbete med Istobal Sverige

Dotterbolaget A Clean Partner International har ingått ett tvåårsavtal med CWS Group AB u.n.ä. till Istobal Sverige AB. Avtalet är en viktig del i att uppnå målsättningen att bli en ledande leverantör av kemtekniska produkter/tjänster på den svenska fordonsmarknaden. I Sverige rullar det idag ca 14 000 bussar samt drygt 500 000 tunga lastbilar som automattvättas på ca 450 anläggningar och 1 500 verkstäder. Tung trafik är ett av flera prioriterade områden 2015 för både A Clean Partner International som för Istobal Sverige.
Ny affärsområdeschef för Private Label och ny VD för dotterbolaget Aktiv Kemi i Småland

Styrelsen har beslutat utse Björn Vackmyr till ny affärsområdeschef för affärsområdet private label. Idag tjänstgör Björn Vackmyr som försäljningschef för Aktiv Kemi AB. Björn har 20 års erfarenhet inom dagligvaruhandeln i olika tjänster inom Axfood koncernen, bl.a. som affärschef för Axfood Närlivs. Utöver dagligvarubranschen har Björn även tjänstgjort som försäljningschef på Intersolia. 


North Chemical har inlett förhandlingar för att koncentrera bolagets verksamhet till Rörvik

North Chemicals styrelse har fattat beslut om att inleda förhandlingar med fackliga organisationer för att koncentrera bolagets verksamhet till Rörvik. En sådan koncentration av verksamheten skulle innebära nedläggning och flytt av administration, produktion, forskning & utveckling samt lager i Alingsås. Beräkningar visar att bolaget skulle kunna spara 5 miljoner kronor per år redan från 2016. Totalt berörs elva anställda i Alingsås. 
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted