Delårsrapport september - maj 2020

September - maj

- Hyresintäkterna ökade med 35% till 191 Mkr (142)

- Driftöverskottet ökade med 34% till 127 Mkr (95)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 152 Mkr (140)

- Periodens resultat uppgick till 185 Mkr (178)

VD Niclas Bergman kommenterar:

För tredje kvartalet 2019/20 levererar Nivika återigen ett stabilt resultat. På nio månader ökade hyresintäkterna med 35 procent jämfört med samma period föregående år och driftöverskottet ökade med 34 procent, ökningen är framför allt driven av ett större fastighetsbestånd.

Fastighetsvärdet på Nivikas fastighetsportfölj uppgår vid periodens slut till 4,9 miljarder kronor.

Nivika fortsätter sin tillväxt och pågående byggnation fortgår enligt plan, i nuläget har vi ingen påverkan i våra pågående projekt av Covid-19.

Omvärlden har de senaste månaderna påverkats av Coronapandemin, så har även Nivika. Vad detta kommer ge bolaget för ekonomiska effekter, är fortsatt svårt att bedömda på grund av osäkerheten kring den situation som råder. Nivika har en väldiversifierad fastighetsportfölj med ett stort antal hyresgäster med verksamhet av olika storlekar och i olika branscher. Huvuddelen av våra hyresgäster har än så länge klarat sig bra. Portföljen består till drygt 30% av bostäder, 35% industri och lager, 13 % kontor, 8% samhällsfastigheter, 8% handel samt 3% hotell och restaurang. Nivika har stabila hyresintäkter samt ett bra och långsiktigt samarbete med våra banker vilket borgar för stabilitet även i dessa oroliga tider.

För ytterligare information kontakta:

Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli kl. 09.00 CET

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 maj 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 311 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 4,9 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted