Nivika utökar bostadsportföljen på Västkusten

Nivika har idag, den 1 april, förvärvat Halmstad Haverdal 22:16, en fastighet med 88 hyreslägenheter i Haverdal, 15 minuter norr om Halmstad. Beståndet utgörs av tvåvåningsbyggnader, med närhet till matbutik och endast 500 meter till havet.

Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om 135 miljoner kronor, är fullt uthyrt och har en årshyra på 7 miljoner kronor. Säljare av fastigheten är Varberg Stenfastigheter.

Nivika har i och med detta förvärv ett fastighetsbestånd om 1,3 miljarder kronor på Västkusten, varav cirka en tredjedel utgörs av bostäder.

-Vi är glada över att ha fått möjlighet att komplettera vårt bestånd på Västkusten med dessa fina och strategiskt rätt placerade lägenheter, nära till havet och pendlingsavstånd till Halmstad. Vi tillför attraktiva hyresbostäder till vår fastighetsportfölj, vilket ligger i linje med Nivikas övergripande strategi och mål, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, e-post: [email protected]

Om Nivika

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framför allt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även på Västkusten, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Per den 30 november 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 8 659 Mkr, varav bostads- och samhälls-fastigheter utgjorde drygt 40 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri och lager och kontor. I tillägg är nybyggnation och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas arbete och Bolaget hade per den 30 november planerade projekt med en total investeringsvolym om cirka 7 100 Mkr vilket inkluderar cirka 2 000 nya lägenheter.

Nerladdningsbara filer

Nivika tecknar nytt 7+3-årigt hyresavtal med Region Jönköpings län

Nivika har tecknat ett hyresavtal med Region Jönköpings län avseende Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).
Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2021 - maj 2022

September 2021 - maj 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

  • Hyresintäkterna ökade med 63% till 389 Mkr (239) tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 66% till 144 Mkr (87)
  • Driftnettot ökade med 53% till 254 Mkr (166) ökningen för tredje kvartalet uppgick till 54%, 94 Mkr (61)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 125 Mkr (59) för tredje kvartalet 52 Mkr (19)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 616 Mkr (294) för tredje kvartalet 223 Mkr (34)
  • Periodens totalresultat uppgick till 631 Mkr (290) resultatet för tredje kvartalet uppgick till 240 Mkr (45)
  • Totalresultat per aktie 12,97 kr (8,24) totalresultat per aktie för kvartal tre 4,93 kr (1,29)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie 85,8 kr (67,2)


Nivika förvärvar fastigheten Varbygeln 1 på Asecsområdet i Jönköping

Nivika har i maj förvärvat fastigheten Varbygeln 1, en kommersiell fastighet med ytor för vård, kontor och butik på Asecsområdet i Jönköping.


Nivika förvärvar fastighetsportfölj i Ulricehamn

Nivika har idag den1 juni, förvärvat en fastighetsportfölj bestående av bostäder med kommersiella inslag i centrala Ulricehamn. Därmed breddar Nivika marknadsområdet Västkusten till att omfatta även Ulricehamn.


Nivika tecknar 20-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt ChopChop

Nivika fortsätter sin vidareutveckling av Varberg Nord. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med ChopChop AB och ny vägrestaurang kommer att byggas.


Nivika tecknar 15-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt Hedin Bil AB

Nivika har tecknat hyresavtal med Hedin Bil AB gällande uppförande av en ny anläggning för Dacia och Renault, bredvid hyresgästens nuvarande Fordanläggning på Bredasten i Värnamo. Byggnaden uppförs i två plan innehållande verkstad, försäljningshall och kontor, totalt cirka 3 000 kvadratmeter. Hyreskontraktet är på 15 år och hyresavtalet på befintlig Fordanläggning förlängs till samma löptid.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted