Nivika tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 27 april 2021

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget") tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med erbjudandet om återköp ("Återköpserbjudandet") av Nivikas utestående SEK 470 miljoner kronor[1] seniora icke säkerställda obligationer 2018/21 ("Obligationer 2018/2021") från 12.00 CEST 28 april 2021 till 16.00 CEST 27 april 2021.

Som tidigare meddelats i ett pressmeddelande daterat 23 april 2021 erbjuder Nivika innehavare av Obligationer 2018/2021 att delta i ett återköp där Nivika köper tillbaka Obligationer 2018/2021 mot kontant vederlag. I samband med Återköpserbjudandet har Nivika även meddelat att Bolaget avser att ge ut nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda gröna obligationer med en förväntad volym om SEK 400 miljoner kronor under en ram om SEK 800 miljoner kronor med ett slutligt förfallodatum i september 2024 ("Nya Gröna Obligationer"), med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Nivika har, i enlighet med de rättigheter som följer av villkoren i Återköpserbjudandet, beslutat att tidigarelägga tidsfristen för prioriterad tilldelning av eventuella Nya Gröna Obligationer för innehavare av Obligationer 2018/2021 som deltar i Återköpserbjudandet från 12.00 CEST 28 april 2021 till 16.00 CEST 27 april 2021. Återköpserbjudandet löper alltjämt ut kl. 12.00 CET den 28 april 2021 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter nytt beslut av Nivika, men innehavare av Obligationer 2018/2021 som accepterar Återköpserbjudandet efter 16.00 CEST 27 april 2021 har således inte rätt till prioriterad tilldelning av eventuella Nya Gröna Obligationer.

Återköpserbjudandet är alltjämt villkorat av en framgångsrik emission av Nya Gröna Obligationer.

Joint Bookrunners and Dealer Managers:
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: [email protected]

Nordea Bank Abp: [email protected]

[1] Varav SEK 94 miljoner kronor har återköpts, men ej lösts in, av Bolaget

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB (publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör
telefon: 070-516 75 22,
email: [email protected]

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 332 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,5 miljarder kronor.


Nivika förvärvar fastigheten Varbygeln 1 på Asecsområdet i Jönköping

Nivika har i maj förvärvat fastigheten Varbygeln 1, en kommersiell fastighet med ytor för vård, kontor och butik på Asecsområdet i Jönköping.


Nivika förvärvar fastighetsportfölj i Ulricehamn

Nivika har idag den1 juni, förvärvat en fastighetsportfölj bestående av bostäder med kommersiella inslag i centrala Ulricehamn. Därmed breddar Nivika marknadsområdet Västkusten till att omfatta även Ulricehamn.


Nivika tecknar 20-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt ChopChop

Nivika fortsätter sin vidareutveckling av Varberg Nord. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med ChopChop AB och ny vägrestaurang kommer att byggas.


Nivika tecknar 15-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt Hedin Bil AB

Nivika har tecknat hyresavtal med Hedin Bil AB gällande uppförande av en ny anläggning för Dacia och Renault, bredvid hyresgästens nuvarande Fordanläggning på Bredasten i Värnamo. Byggnaden uppförs i två plan innehållande verkstad, försäljningshall och kontor, totalt cirka 3 000 kvadratmeter. Hyreskontraktet är på 15 år och hyresavtalet på befintlig Fordanläggning förlängs till samma löptid.Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar Delårsrapport september 2021 - februari 2022

September 2021 - februari 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

  • Hyresintäkterna ökade med 61% till 245 Mkr (152) andra kvartalet ökade hyresintäkterna med 69% till 133 Mkr (79)
  • Driftnettot ökade med 51% till 160 Mkr (105) ökningen för andra kvartalet uppgick till 56%, 83 Mkr (53)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 73 Mkr (40) för andra kvartalet 37 Mkr (22)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 393 Mkr (259) för andra kvartalet 112 Mkr (210)
  • Periodens totalresultat uppgick till 391 Mkr (245) resultatet för andra kvartalet uppgick till 129 Mkr (201)
  • Justerat resultat per aktie 9,1 kr (7,0) totalresultat per aktie för kvartal två 2,99 kr (5,72)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie 81,30 kr (65,80)
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted