Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget") offentliggjorde den 18 september 2020 att Bolaget framgångsrikt emitterat ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om 300 miljoner SEK och uppfyller därmed finansieringsvillkoret för återköpserbjudandet avseende delar av Bolagets utestående icke säkerställda obligationer med förfall den 29 november 2021 under ISIN SE0011895796 ("Obligationerna") till ett pris motsvarande 103,00 procent av obligationernas nominella belopp ("Återköpserbjudandet"). Återköpserbjudandet löpte ut den 18 september kl 16:00 CEST och likviden förväntas erläggas omkring den 24 september 2020. Totalt återköptes 100 miljoner SEK av Obligationerna och total utestående volym efter återköpet uppgår till 370 miljoner SEK.


Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat dealer managers i samband med återköpserbjudandet. Cederquist har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nivika Fastigheter AB (publ):

Niclas Bergman, Verkställande direktör

Telefon: 070-516 75 22, E-post niclas@nivika.se

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från SEK 1,6 miljarder till SEK 4,9 miljarder (per 31 maj 2020).


Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september - augusti 2020

September - augusti

  • Hyresintäkterna ökade med 36% till 259 Mkr (191)
  • Driftöverskottet ökade med 39% till 178 Mkr (129)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 206 Mkr (185)
  • Periodens resultat uppgick till 237 Mkr (172)Nivika etablerar ramverk för grön finansiering och undersöker möjligheterna att emittera en grön obligation

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika eller "Bolaget") har upprättat ett ramverk för grön finansiering och har mandaterat Danske Bank och SEB för att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 15 september 2020 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån i SEK med en förväntad volym om SEK 300 - 500 miljoner och en löptid om 3 år (den "Nya Gröna Obligationen"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.


Nivika fastställer nya mål och påbörjar förberedelser för en börsintroduktion 2022

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från SEK 1,6 miljarder till SEK 4,9 miljarder (per 31 maj). Nivikas ambition är att fortsätta växa med bibehållet geografiskt fokus på Småland. Som ett led i det fortsatta tillväxtarbetet har styrelsen beslutat att revidera Nivikas målsättningar och har nu satt nya mål som sträcker sig till 2024.


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september - maj 2020

September - maj

- Hyresintäkterna ökade med 35% till 191 Mkr (142)

- Driftöverskottet ökade med 34% till 127 Mkr (95)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 152 Mkr (140)

- Periodens resultat uppgick till 185 Mkr (178)


Delårsrapport september - februari 2020

September - februari

- Hyresintäkterna ökade med 21% till 111 Mkr (92)

- Driftöverskottet ökade med 17% till 72 Mkr (61)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 134 Mkr (133)

- Periodens resultat uppgick till 143 Mkr (162)


Nivika genomför strukturaffär i Växjö

Nivika fortsätter expandera och har tecknat avtal om förvärv av Alhansa Fastigheter.


Delårsrapport september - november 2019

September - november

- Hyresintäkterna ökade med 22% till 55 Mkr (45)

- Driftöverskottet ökade med 20% till 36 Mkr (30)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 116 Mkr (65)

- Periodens resultat uppgick till 116 Mkr (67)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted