Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019/2020

Nivikas årsredovisning för 2019/2020 bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på nivika.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niclas Bergman, VD, telefon 070-516 75 22, email: [email protected]

Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, email: [email protected]

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 10.00 CET.

Om Nivika:

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 augusti 2020 uppgick fastighetsbeståndet till
310 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,1 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se

Nivika tecknar nytt 7+3-årigt hyresavtal med Region Jönköpings län

Nivika har tecknat ett hyresavtal med Region Jönköpings län avseende Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).
Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2021 - maj 2022

September 2021 - maj 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

  • Hyresintäkterna ökade med 63% till 389 Mkr (239) tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 66% till 144 Mkr (87)
  • Driftnettot ökade med 53% till 254 Mkr (166) ökningen för tredje kvartalet uppgick till 54%, 94 Mkr (61)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 125 Mkr (59) för tredje kvartalet 52 Mkr (19)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 616 Mkr (294) för tredje kvartalet 223 Mkr (34)
  • Periodens totalresultat uppgick till 631 Mkr (290) resultatet för tredje kvartalet uppgick till 240 Mkr (45)
  • Totalresultat per aktie 12,97 kr (8,24) totalresultat per aktie för kvartal tre 4,93 kr (1,29)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie 85,8 kr (67,2)


Nivika förvärvar fastigheten Varbygeln 1 på Asecsområdet i Jönköping

Nivika har i maj förvärvat fastigheten Varbygeln 1, en kommersiell fastighet med ytor för vård, kontor och butik på Asecsområdet i Jönköping.


Nivika förvärvar fastighetsportfölj i Ulricehamn

Nivika har idag den1 juni, förvärvat en fastighetsportfölj bestående av bostäder med kommersiella inslag i centrala Ulricehamn. Därmed breddar Nivika marknadsområdet Västkusten till att omfatta även Ulricehamn.


Nivika tecknar 20-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt ChopChop

Nivika fortsätter sin vidareutveckling av Varberg Nord. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med ChopChop AB och ny vägrestaurang kommer att byggas.


Nivika tecknar 15-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt Hedin Bil AB

Nivika har tecknat hyresavtal med Hedin Bil AB gällande uppförande av en ny anläggning för Dacia och Renault, bredvid hyresgästens nuvarande Fordanläggning på Bredasten i Värnamo. Byggnaden uppförs i två plan innehållande verkstad, försäljningshall och kontor, totalt cirka 3 000 kvadratmeter. Hyreskontraktet är på 15 år och hyresavtalet på befintlig Fordanläggning förlängs till samma löptid.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted