Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september - maj 2020

September - maj

- Hyresintäkterna ökade med 35% till 191 Mkr (142)

- Driftöverskottet ökade med 34% till 127 Mkr (95)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 152 Mkr (140)

- Periodens resultat uppgick till 185 Mkr (178)

VD Niclas Bergman kommenterar:

För tredje kvartalet 2019/20 levererar Nivika återigen ett stabilt resultat. På nio månader ökade hyresintäkterna med 35 procent jämfört med samma period föregående år och driftöverskottet ökade med 34 procent, ökningen är framför allt driven av ett större fastighetsbestånd.

Fastighetsvärdet på Nivikas fastighetsportfölj uppgår vid periodens slut till 4,9 miljarder kronor.

Nivika fortsätter sin tillväxt och pågående byggnation fortgår enligt plan, i nuläget har vi ingen påverkan i våra pågående projekt av Covid-19.

Omvärlden har de senaste månaderna påverkats av Coronapandemin, så har även Nivika. Vad detta kommer ge bolaget för ekonomiska effekter, är fortsatt svårt att bedömda på grund av osäkerheten kring den situation som råder. Nivika har en väldiversifierad fastighetsportfölj med ett stort antal hyresgäster med verksamhet av olika storlekar och i olika branscher. Huvuddelen av våra hyresgäster har än så länge klarat sig bra. Portföljen består till drygt 30% av bostäder, 35% industri och lager, 13 % kontor, 8% samhällsfastigheter, 8% handel samt 3% hotell och restaurang. Nivika har stabila hyresintäkter samt ett bra och långsiktigt samarbete med våra banker vilket borgar för stabilitet även i dessa oroliga tider.

För ytterligare information kontakta:

Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli kl. 09.00 CET

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 maj 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 311 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 4,9 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se

Nerladdningsbara filer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september - maj 2020

September - maj

- Hyresintäkterna ökade med 35% till 191 Mkr (142)

- Driftöverskottet ökade med 34% till 127 Mkr (95)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 152 Mkr (140)

- Periodens resultat uppgick till 185 Mkr (178)


Delårsrapport september - februari 2020

September - februari

- Hyresintäkterna ökade med 21% till 111 Mkr (92)

- Driftöverskottet ökade med 17% till 72 Mkr (61)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 134 Mkr (133)

- Periodens resultat uppgick till 143 Mkr (162)


Nivika genomför strukturaffär i Växjö

Nivika fortsätter expandera och har tecknat avtal om förvärv av Alhansa Fastigheter.


Delårsrapport september - november 2019

September - november

- Hyresintäkterna ökade med 22% till 55 Mkr (45)

- Driftöverskottet ökade med 20% till 36 Mkr (30)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 116 Mkr (65)

- Periodens resultat uppgick till 116 Mkr (67)Nivika säkrar fortsatt tillväxt genom emission om 400 mkr och tar in ny delägare

Det stora tillskottet av kapital ser vi som oerhört positivt, säger Niclas Bergman, VD. Investeringen ligger rätt i tiden och är helt i linje med våra expansionsplaner


Bokslutskommuniké september 2018 - augusti 2019

September - augusti

- Hyresintäkterna ökade med 41 % till 191 mkr (135)

- Driftöverskottet ökade med 34 % till 129 mkr (96)

- Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 68 mkr (58)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 185 mkr (254)

- Periodens resultat uppgick till 172 mkr (238)


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - maj 2019

September - maj

- Hyresintäkterna ökade med 39 % till 142 mkr (102)

- Driftnetto ökade med 33 % till 95 mkr (71)

- Förvaltningsresultatet ökade med 22 % till 54 mkr (45)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 143 mkr (225)

- Periodens resultat uppgick till 178 mkr (209)


Övertecknat vid Nivikas utökning av företagsobligation

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") emitterade i november 2018 ett tre-årigt seniort icke säkerställt obligationslån om 250 miljoner SEK.


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - februari 2019

September - februari

  • Hyresintäkterna ökade med 37 % till 92 mkr (67)
  • Driftöverskottet ökade med 30 % till 61 mkr (47)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 % till 36 mkr (29)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 136 mkr (223)
  • Periodens resultat uppgick till 162 mkr (198)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted