Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september - augusti 2020

September - augusti

  • Hyresintäkterna ökade med 36% till 259 Mkr (191)
  • Driftöverskottet ökade med 39% till 178 Mkr (129)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 206 Mkr (185)
  • Periodens resultat uppgick till 237 Mkr (172)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Året 2020, då världen drabbades av Covid-19, är utan jämförelse i modern tid ett år som inte liknar något vi tidigare har upplevt. Vi kan dock konstatera att Nivikas affärsmodell är långsiktig, stabil och levererar goda resultat enligt plan i en marknad som nu är under återhämtning. Nivika gynnas av långsiktiga samarbeten med hyresgäster samt den hyressammansättning vi har, som totalt sett har mött de rådande marknadsförutsättningarna relativt väl.

Nivikas resultat för året 2019/20 ligger helt i linje med våra förväntningar där hyresintäkterna ökade med 36 procent jämfört med föregående år. Intäktsökningen beror till största del på förvärv, där Alhansa-beståndet utgör 36 Mkr, därtill egna projekt samt intäktshöjande investeringar. Driftöverskottet som ökat med 39 procent är framför allt drivet av ett större fastighetsbestånd. Värdet på Nivikas fastighetsportfölj uppgick vid årets slut till 5,1 miljarder kronor.

Med fokus på kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostäder och kommersiella fastigheter för egen långsiktig förvaltning, skapar vi goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Under nästa år kommer Nivika starta upp två större byggnationer, Nivika Center i Växjö och Sadelmakaren i Värnamo. Båda dessa projekt innehåller hyresrätter och kommer också byggas enligt Miljöbyggnad Silver.

För ytterligare information kontakta:

Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober kl. 08.30 CET

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 augusti 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 310 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,1 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september - augusti 2020

September - augusti

  • Hyresintäkterna ökade med 36% till 259 Mkr (191)
  • Driftöverskottet ökade med 39% till 178 Mkr (129)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 206 Mkr (185)
  • Periodens resultat uppgick till 237 Mkr (172)



Nivika etablerar ramverk för grön finansiering och undersöker möjligheterna att emittera en grön obligation

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika eller "Bolaget") har upprättat ett ramverk för grön finansiering och har mandaterat Danske Bank och SEB för att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 15 september 2020 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån i SEK med en förväntad volym om SEK 300 - 500 miljoner och en löptid om 3 år (den "Nya Gröna Obligationen"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.


Nivika fastställer nya mål och påbörjar förberedelser för en börsintroduktion 2022

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från SEK 1,6 miljarder till SEK 4,9 miljarder (per 31 maj). Nivikas ambition är att fortsätta växa med bibehållet geografiskt fokus på Småland. Som ett led i det fortsatta tillväxtarbetet har styrelsen beslutat att revidera Nivikas målsättningar och har nu satt nya mål som sträcker sig till 2024.


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september - maj 2020

September - maj

- Hyresintäkterna ökade med 35% till 191 Mkr (142)

- Driftöverskottet ökade med 34% till 127 Mkr (95)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 152 Mkr (140)

- Periodens resultat uppgick till 185 Mkr (178)


Delårsrapport september - februari 2020

September - februari

- Hyresintäkterna ökade med 21% till 111 Mkr (92)

- Driftöverskottet ökade med 17% till 72 Mkr (61)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 134 Mkr (133)

- Periodens resultat uppgick till 143 Mkr (162)


Nivika genomför strukturaffär i Växjö

Nivika fortsätter expandera och har tecknat avtal om förvärv av Alhansa Fastigheter.


Delårsrapport september - november 2019

September - november

- Hyresintäkterna ökade med 22% till 55 Mkr (45)

- Driftöverskottet ökade med 20% till 36 Mkr (30)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 116 Mkr (65)

- Periodens resultat uppgick till 116 Mkr (67)



Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted