Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2020 - augusti 2021

September - augusti och fjärde kvartalet (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

 • Hyresintäkterna ökade med 26% till 327 Mkr (259),
  fjärde kvartalet ökade hyresintäkterna med 30% till 88 Mkr (68)
 • Driftnettot ökade med 33% till 236 Mkr (178),
  ökningen för fjärde kvartalet uppgick till 38%, 70 Mkr (51)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 91 Mkr (83),
  fjärde kvartalet 32 Mkr (29)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 378 Mkr (206),
  för fjärde kvartalet 85 Mkr (47)
 • Periodens resultat uppgick till 363 Mkr (237),
  resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 73 Mkr (52)
 • Justerat resultat per aktie 1,99 kr (1,43),
  justerat resultat per aktie kvartal fyra 0,40 kr (0,32)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Fjärde kvartalet, juni till augusti, har fortsatt varit förvärvsaktivt och Nivika har förvärvat ett tiotal fastigheter. Från rena bostadsfastigheter, kommersiella lokaler, samhällsfastigheter till markförvärv. I dessa förvärv ingår Racketcentrum som ligger på Elmiaområdet i Jönköping samt industrimark på Nylanda industriområde i Växjö. Fastighetsportföljen ökade under kvartal fyra med ca 600 miljoner kronor till att per sista augusti 2021 ha ett värde på 6,9 miljarder kronor. Detta är i linje med Nivikas reviderade mål om en fastighetsportfölj på 12 miljarder kronor i slutet av år 2025. Tillväxten skall ske med bibehållen lönsamhet vilket vi har valt att utrycka i målet om att tillväxt i förvaltningsresultat per aktie över tid skall ligga på minst 15 procent.

Nivika har även antagit en utdelningspolicy. Nivikas mål är att skapa värde för sina aktieägare. De närmsta åren görs det bäst genom att återinvestera i verksamheten och utdelningen kan därmed bli låg eller utebli. Långsiktigt har Nivika som mål att dela ut 20-40 procent av förvaltningsresultatet med avdrag för betald skatt.

I juni genomförde Nivika framgångsrikt en riktad nyemission, "Nivika Vänner", av aktier serie B, om 300 miljoner kronor. Emissionen möttes av ett starkt intresse och stärker bolaget ytterligare samt utökar ägarbasen med 145 nya investerare, såväl bolag som privatpersoner och medarbetare på Nivika, många av dessa från eller med anknytning till Småland.

Nivika har, som tidigare förmedlats, ambitionen att genomföra en börsintroduktion och förberedelsearbete pågår.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober kl. 08.30 CET

För ytterligare information kontakta:

Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: [email protected]

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, email; [email protected] 

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo, Växjö och på Västkusten, vilket är expansiva regioner med stabil hyresmarknad. Den 31 augusti 2021 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 429 000 m2 uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/Lager, Kontor, Samhällsfastigheter, Handel och Hotell/Restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till drygt 6,9 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2021 - maj 2022

September 2021 - maj 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

 • Hyresintäkterna ökade med 63% till 389 Mkr (239) tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 66% till 144 Mkr (87)
 • Driftnettot ökade med 53% till 254 Mkr (166) ökningen för tredje kvartalet uppgick till 54%, 94 Mkr (61)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 125 Mkr (59) för tredje kvartalet 52 Mkr (19)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 616 Mkr (294) för tredje kvartalet 223 Mkr (34)
 • Periodens totalresultat uppgick till 631 Mkr (290) resultatet för tredje kvartalet uppgick till 240 Mkr (45)
 • Totalresultat per aktie 12,97 kr (8,24) totalresultat per aktie för kvartal tre 4,93 kr (1,29)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie 85,8 kr (67,2)


Nivika förvärvar fastigheten Varbygeln 1 på Asecsområdet i Jönköping

Nivika har i maj förvärvat fastigheten Varbygeln 1, en kommersiell fastighet med ytor för vård, kontor och butik på Asecsområdet i Jönköping.


Nivika förvärvar fastighetsportfölj i Ulricehamn

Nivika har idag den1 juni, förvärvat en fastighetsportfölj bestående av bostäder med kommersiella inslag i centrala Ulricehamn. Därmed breddar Nivika marknadsområdet Västkusten till att omfatta även Ulricehamn.


Nivika tecknar 20-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt ChopChop

Nivika fortsätter sin vidareutveckling av Varberg Nord. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med ChopChop AB och ny vägrestaurang kommer att byggas.


Nivika tecknar 15-årigt hyreskontrakt och bygger ny anläggning åt Hedin Bil AB

Nivika har tecknat hyresavtal med Hedin Bil AB gällande uppförande av en ny anläggning för Dacia och Renault, bredvid hyresgästens nuvarande Fordanläggning på Bredasten i Värnamo. Byggnaden uppförs i två plan innehållande verkstad, försäljningshall och kontor, totalt cirka 3 000 kvadratmeter. Hyreskontraktet är på 15 år och hyresavtalet på befintlig Fordanläggning förlängs till samma löptid.Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar Delårsrapport september 2021 - februari 2022

September 2021 - februari 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

 • Hyresintäkterna ökade med 61% till 245 Mkr (152) andra kvartalet ökade hyresintäkterna med 69% till 133 Mkr (79)
 • Driftnettot ökade med 51% till 160 Mkr (105) ökningen för andra kvartalet uppgick till 56%, 83 Mkr (53)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 73 Mkr (40) för andra kvartalet 37 Mkr (22)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 393 Mkr (259) för andra kvartalet 112 Mkr (210)
 • Periodens totalresultat uppgick till 391 Mkr (245) resultatet för andra kvartalet uppgick till 129 Mkr (201)
 • Justerat resultat per aktie 9,1 kr (7,0) totalresultat per aktie för kvartal två 2,99 kr (5,72)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie 81,30 kr (65,80)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted