Stort intresse när Nivika emitterade ytterligare gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.


Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.


Nivika Fastigheter AB (publ) stärker genom förvärv sin miljöprofil och säkrar tillgång till industriellt byggande

Nivika har den 27 januari 2021 tecknat avtal om förvärv av Husgruppen Modulsystem Jönköping AB, som på ett industriellt vis tillverkar byggnadskomponenter i trä bestående av allt från mindre utfackningsväggar till kompletta lägenheter. Husgruppen, med 25 medarbetare, har sin produktion på Torsvik strax utanför Jönköping och omsätter på cirka 100 miljoner kronor per år.


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september - november 2020

September - november

· Hyresintäkterna ökade med 33% till 73 Mkr (55)

· Driftöverskottet ökade med 44% till 52 Mkr (36)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 19 Mkr (15)

· Värdeförändring fastigheter uppgick till 37 Mkr (116)

· Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (116)


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september - november 2020

September - november

· Hyresintäkterna ökade med 33% till 73 Mkr (55)

· Driftöverskottet ökade med 44% till 52 Mkr (36)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 19 Mkr (15)

· Värdeförändring fastigheter uppgick till 37 Mkr (116)

· Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (116)Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september - augusti 2020

September - augusti

  • Hyresintäkterna ökade med 36% till 259 Mkr (191)
  • Driftöverskottet ökade med 39% till 178 Mkr (129)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 206 Mkr (185)
  • Periodens resultat uppgick till 237 Mkr (172)Nivika etablerar ramverk för grön finansiering och undersöker möjligheterna att emittera en grön obligation

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika eller "Bolaget") har upprättat ett ramverk för grön finansiering och har mandaterat Danske Bank och SEB för att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 15 september 2020 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån i SEK med en förväntad volym om SEK 300 - 500 miljoner och en löptid om 3 år (den "Nya Gröna Obligationen"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted