Delårsrapport jan-mar 2020

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI - MARS

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 2 170 (1 783) KSEK, vilket är en ökning med 21,7% i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -712 (-1 112) KSEK.

Den ökade omsättningen och det förbättrade resultatet under perioden beror främst på utökade affärer för Bolagets spanska dotterbolag.

Anders Limpár ingår samarbetsavtal med dotterbolaget Nexar Football.

Bolaget har tillförts 2,4 MSEK genom teckningsoptioner.

Artistavtal tecknat med förra årets Talang-vinnare Micke Holm, som även släppte sin första singel i mars.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Samarbetsavtal med FIFA-legenden Nwankwo Kanu och hans organisation KIFA.

Dila Stellar har släppt sin första egna singel

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl 18:30.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted