Två spelare från finalen av Football Dreamz inbjudna av Hammarby IF

Två spelare från finalen av Football Dreamz har blivit inbjudna av Hammarby IF. Det gäller U20-landslagsmeriterade vänsterbacken Sankamao Rabiou och U17-landslagsmeriterade målvakten Farou Moussa Loukmane från Benin.

Nexar Football egenutvecklade TV Format Football Dreamz skapade stort intresse under inspelningen i städerna Cotonou och Port Novo i Benin tillsammans med programledaren John Fashanu och legenden Nwankwo Kanu.

Mikael Hjelmberg, Chef Scout Hammarby IF, som medverkade i juryn i Football Dreamz och Joachim Kamph, VD Nexar Group, är mycket nöjda med kvalitén på utvalda spelare som kämpade om att vinna ett professionellt kontrakt med en europeisk klubb. 28 spelare blev efter 10 intensiva träningsdagar reducerade till 15 spelare efter att juryn gjort sitt val.

- Football Dreamz är ett mycket spännande program med scoutade spelare från över 13 afrikanska länder, med en professionell inriktning och fokus på fotbollen som helhet. Jag ser ett antal spelare som har kvalitéer som krävs för att kunna bli professionella på sikt och det ska bli spännande att utvärdera två av de bästa spelarna i vår träningsmiljö. Vår ambition är att det sker under hösten. Dock beror det på rådande pandemirestriktioner, säger Mikael Hjelmberg Chef Scout Hammarby IF.

- Football Dreamz U-17/19 lag avslutade sitt matchspel med att vinna med 1-0 mot ett starkt U23 landslag från Benin. En mycket stark presentation av spelarna som under kort tid visat prov på hög kvalitet, fokus och beslutsamhet. Fantastiskt att se unga talangfulla spelare från olika länder uppträda som ett lag och vinna mot kvalificerat motstånd, säger Joachim Kamph VD Nexar Group AB.

FOOTBALL DREAMZ är Nexar Footballs unika underhållnings-koncept för den sportintresserade där talangutveckling och spelarmanagement står i fokus. FOOTBALL DREAMZ är en modern reality show där unga utvalda fotbollstalanger kommer ges en möjlighet att vinna ett professionellt kontrakt med en europeisk proffsklubb. Under programet kommer talangerna att drillas och utvecklas tillsammans med namnkunniga coacher, välkända professionella fotbollsspelare och legender.

Denna information är sådan information att Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2021 kl 8.50.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB

telefon: +46 709 95 63 83, epost: [email protected]

Anders Petersen, CFO Nexar Group AB

telefon: +45 26 20 06 96, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik, sport och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv,tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2022

JANUARI - MARS 2022

 • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 300 (1 323) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -745 (-554) KSEK, vilket motsvarar en minskning med 191 KSEK i jämförelse med samma period 2021
 • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
 • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 29 april 2022.


ÅRSREDOVISNING 2021 FINNS NU TILLGÄNGLIG

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.


Kallelse till årsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022.


BESLUT FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 29 mars 2022. Stämman hölls genom poströstning utan fysiskt deltagande.


Kallelse till extra bolagsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 mars 2022.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2021

OKTOBER - DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden 6 (1 426) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -921 (-808) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 113 KSEK i jämförelse med samma period 2020.

JANUARI - DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 709 (5 469) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -3 610 (-4 491) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 881 KSEK i jämförelse med samma period 2020
 • Den minskade omsättningen beror på lägre aktivitet för bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19 samt fokus på produktion av TV-formatet Football Dreamz, vars intäkter kommer att visa sig from 2022 och framåt. Det förbättrade resultatet beror på kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar.
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
 • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted