Rättelse: Delårsrapport januari-mars 2021

Den igår lämnade delårsrapporten saknade MAR-etikett, vilken kompletterats här.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2021.

Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI-MARS

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 323 (2 170) KSEK, vilket är en minskning med ca 39% i jämförelse med samma period 2020.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -544 (-712) KSEK.

Den minskade omsättningen och det förbättrade resultatet under perioden beror främst på lägre aktivitet för Bolagets spanska dotterbolag till följd av Covid-19.

Bolaget har tillförts 3 010 KSEK i form av konvertibelt lån.

Nexar Football har tecknat ett avtal med det nigerianska statliga mediabolaget Nigerian Television Authority (NTA) med en räckvidd om 30 miljoner tittare.

Nexars spanska radioformat framröstat som bästa underhållningsprogram i Valencia-regionen.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Joachim Kamph, VD i Nexar i Football AB, utses till ny VD i Nexar Group AB.

Nexar Football ingår samarbetsavtal med Self Made Academy med exklusivitet i Nigeria, Ghana, Benin, Senegal och Elfenbenskusten.

Nexar Football tecknar samarbetsavtal med fotbollsagenten Patrick Mörk.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj kl 2021 kl 22.00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD, e-post [email protected] Olof Hermelin, CFO, e-post [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.Rättelse av delårsrapport januari-juni 2021

Eget kapital i moderbolaget är högre än rapporterat hänförlig till justering av apportemission


Ny CFO i Nexar Group AB


Delårsrapport januari-juni 2021

Lägre omsättning till följd av minskad aktivitet men förbättrat resultat till följd av kostnadsbesparingar.


Samarbete med Hammarby IF

Nexar Football har ingått samarbetsavtal med Hammarby IF om medverkan i TV-programmet Football Dreamz.


Rättelse: Delårsrapport januari-mars 2021

Den igår lämnade delårsrapporten saknade MAR-etikett, vilken kompletterats här.
Nexar Football ingår samarbetsavtal

Nexar Football AB, dotterbolag till Nexar Group AB, ingår samarbetsavtal med Self Made Academy med exklusivitet i länderna Nigeria, Ghana, Benin, Elfenbenskusten och Senegal.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted